Tag: (1)

شهریور ۲۴, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

قسمت اول                                                ناهید طیبی انسان براساس فطرت موجودی متفکر، فهیم و متمدن است. و برای زیستنی بهتر و اوج گرفتن در امور مادی و معنوی…