Tag: مفهوم

مهر ۲, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

مفهوم سلب حیات امید توکلی‌کیا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید در چند مورد از اصطلاح «سلب حیات» استفاده کرده ولی به‌طوردقیق مشخص نکرده است…