Tag: ) قانون مجازات اسلامی

بهمن ۱۷, ۱۳۹۳ mo_hassani ۰ Comments

مرجع تصویب: قوه قضائیه  شماره ویژه نامه: ۷۴۶ دوشنبه،۲۹ دی ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۵۳ نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه  شماره۲۰۵۱/۹۳/۷    …