Tag: در صورت

اسفند ۱۸, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

  نظریه‌های جدید مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه لزوم پرداخت قیمت زمین در صورت تملک آن توسط شهرداری جهت تعریض در فرض استعلام، چنانچه…