Tag: بدهد و نباید مصلحت اندیشی کند

شهریور ۲۰, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

قاضی باید طبق قانون حکم بدهد و نباید مصلحت اندیشی کند راجع به مصلحت باید در مجمع تشخیص تصمیم‌گیری شود در راستای برگزاری نمایشگاه جامع…