Tag: اعلاميه

شهریور ۲۴, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

قسمت دوم                                                                                                                ناهید طیبی حقوق بشر، زنان و تفاوت های جنسیّتی یادآوری: تلاش بحث گذشته در جهت تبیین آثار فردی و اجتماعی اعتقاد به مبدﺀ…

شهریور ۲۴, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

قسمت اول                                                ناهید طیبی انسان براساس فطرت موجودی متفکر، فهیم و متمدن است. و برای زیستنی بهتر و اوج گرفتن در امور مادی و معنوی…