سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران

قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ سي و يکم مرداد ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/ 6/ 1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره 41863/96 مورخ 31/ 6/ 1389 مجلس شوراي اسلامي جهت اجراء به دولت ابلاغ ‎گردید.


۱۳۸۹/۶/۳۱
 قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن شماره41863/96
 
     
     
جناب آقاي دکتر محمود احمدي‎نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

       عطف به نامه شماره 22413/37154 مورخ 17/2/1386 در اجراء اصل يکصدوبيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 31/5/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‎گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره151987                                                      7/7/1389
وزارت کشور

       قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ سي و يکم مردادماه يکهزاروسيصدوهشتادو نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/6/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 41863/96 مورخ 31/6/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‎گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن
       ماده واحده ـ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‎شود:
       1ـ ماده (31) حذف مي‎شود.
       2ـ ماده (83) به شرح زير اصلاح مي‎شود:

       « در صورتي که هريک از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاء اصلي و علي‎البدل، فاقد حدنصاب لازم براي تشکيل جلسه گردد و همچنين در حوزه‎هايي که انتخابات آنها بر اساس مواد (57)، (58) و (84) اين قانون باطل يا متوقف و يا طبق ماده (81) اين قانون، شوراي آن منحل گردد و نيز در حوزه‎هايي که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام يا تا قبل از روز اخذ رأي، مساوي يا کمتر از تعداد اعضاء اصلي باشد و انتخابات آنها به اين دليل يا به هر دليل ديگر برگزار نشده باشد و يا به هر دليل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات ميان‎دوره‎اي شوراي اسلامي آنها را همزمان با اولين انتخابات سراسري ساير انتخابات، مشروط به آن‎که حداقل يک سال به پايان دوره شورا باقي مانده باشد، برگزار نمايد.
       تبصره ـ در برگزاري انتخابات ميان‎دوره‎اي نيازي به تشکيل هيأتهاي اجرائي بخش و شهرستان نيست و همان هيأتهايي که بر اساس قوانين انتخابات سراسري تشکيل شده است، وظايف و اختيارات هيأتهاي مذکور را بر عهده خواهند داشت.
       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ سي و يکم مردادماه يکهزار و سيصدوهشتادو نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/6/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني