سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آیین رسیدگی به شکایت در کشتی

 
 
 آیین رسیدگی به شکایت در کشتی
 
 
مرجع تصویب: وزارت کار و اموراجتماعي 
شماره ویژه نامه: ۷۹۹
چهارشنبه،۲۱ مرداد ۱۳۹۴
 
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۱۴
 آیین رسیدگی به شکایت در کشتی 
شماره۸۰۰۴۳                                                                                ۴/۵/۱۳۹۴
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
به استناد «بند (الف) ماده (۱) آئین‌نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایـران به مقاوله‌نامه کار دریـایی مصوب سازمان بین‌المللی کار مصوب ۱۳۸۹»ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۲۴۳/ت۵۰۹۷۰هـ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ هیأت وزیران و به منظور رسیدگی سریع، مؤثر و عادلانه به شکایت دریانوردان در خصوص ادعای نقض مقررات مقاوله‌نامه مذکور و سایر مقررات و هر نوع رفتار تبعیض‌آمیز، «آیین رسیدگی به شکایت بر روی کشتی» به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:
 
آیین رسیدگی به شکایت در کشتی
ماده۱ـ حق شکایت
۱ـ دریانوردان از حق طرح شکایت به مقامات صلاحیتدار مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۲) این آیین‌نامه برخوردارند.
۲ـ مالک کشتی یا فرمانده کشتی باید حداقل یک نفر را به منظور ارائه کمک‌های مشورتی در کشتی معرفی نماید؛ چنین شخصی باید برمبنای روشی محرمانه، مشاوره‌ای بی‌طرفانه درباره چگـونگی طرح شکایت دریانوردان ارائه نماید و در فرآیند رسیدگی به شکایت، به آنها مساعدت کند.
۳ـ در اثنای رسیدگی به شکایت، اشخاص دیگری که مورد اعتماد دریانوردان باشند، می‌توانند آنها را همراهی نمایند و نمایندگی‌شان را برعهده داشته باشند.
۴ـ دریانوردان و یا افراد معتمد مذکور در بندهای (۲) و (۳) نباید به علت طرح شکایت تحت بازخواست و پیگرد قرار گیرند.
۵ ـ طرح شکایت براساس این آیین‌نامه، خدشه‌ای به حقوق دریانوردان برای طرح دعوا در مراجع قضایی یا سایر مراجع حل‌اختلاف حسب مورد وارد نمی‌نماید.
۶ ـ مالک کشتی علاوه بر ارائه نسخه‌ای از قرارداد کار، باید یک نسخه از متن «آیین رسیدگی به شکایت در کشتی» حاوی اطلاعات مربوط به نام شخص معتمد مذکور در بند (۲)، نشانی و شماره تلفن مالک کشتی و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به شکایات در دولت صاحب پرچم و در صورتی که این محل با محل اقامت دریانوردان متفاوت باشد، دولت محل اقامت دریانورد را در اختیار دریانوردان قرار دهد. مالک کشتی باید هرگونه تغییر در «آیین رسیدگی به شکایت در کشتی» را از طریق آگهی آن در کشتی به دریانوردان اطلاع دهد.
ماده۲ـ آیین رسیدگی به شکایت
۱ـ دریانوردان باید شکایت خود را به مقام مافوق بلافصل خود تسلیم نمایند.
۲ـ در صورتی که مقام مافوق نتواند شکایت را در یک زمان مناسب که نباید بیش از دو هفته به طول انجامد، حل و فصل نماید؛ مقام مذکور باید حسب خواسته شاکی، شکایت را به فرمانده کشتی ارجاع نماید. فرمانده کشتی باید درباره شکایت تصمیم‌گیری نماید. در صورتی که شکایت درباره رفتار دریانوردان باشد، فرمانده کشتی باید تلاش نماید تا به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف دست یابد. در صورتی که فرمانده موفق به حل و فصل شکایت نشود، باید بنا به درخواست شاکی، شکایت را به مالک کشتی ارجاع نماید.
۳ـ فرمانده کشتی باید متن شکایت و تصمیم خود راجع به آن، همراه با خلاصه‌ای از واقعیات مربوط را در «دفتر ثبت وقایع کشتی» درج کند. همچنین تصویری از آنچه به شرح فوق در دفتر ثبت وقایع کشتی درج شده، باید در اختیار دریانورد شاکی قرار گیرد.
۴ـ دریانوردان همواره دارای این حق هستند که در هر زمانی شکایت خود را مستقیماً به مقامات زیر تسلیم نمایند:
الف ـ فرمانده کشتی
ب ـ مالک کشتی
پ ـ مرجع دریایی ذی‌ربط
ت ـ دیگر مقامات صلاحیتدار خارج از کشتی.
این آیین‌نامه در دو ماده و ۱۰ بند به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ علی ربیعی
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5211