سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دستور العمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان موضوع ماده ۱۹ آئین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان

     
 
 
مرجع تصویب: هيات وزيران 
شماره ویژه نامه: ۷۹۵
شنبه،۱۰ مرداد ۱۳۹۴
 
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۰۵
 دستور العمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان موضوع ماده ۱۹ آئین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان 
شماره۰۲/۱۰۰/۲۸۱۹                                                                    ۳۰/۱/۱۳۹۴
مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان‌ها
مدیرکل محترم مسکن و شهرسازی استان سمنان
پیرو نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۹۴۲ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ به پیوست آخرین نسخه دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان، موضوع ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
وزیر راه و شهرسازی ـ عباس آخوندی
 
دستور العمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان
موضوع ماده ۱۹  آئین نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان
در اجرای ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۹۳، دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان به منظور تبلیغ و درج آگهی در مطبوعات و پایگاههای اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد: 
ماده۱ـ تعاریف
کلیه اصطلاحات تعریف شده در قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان، مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۳ هیأت وزیران به همان معانی مشروح، و سایر اصطلاحات در معانی مشروح زیر در این دستورالعمل به کار می‌رود:
الف ـ آگهی پیش‌فروش: هر گونه تبلیغ و اطلاع‌رسانی به منظور جذب سرمایه‌گذار و انعقاد قرارداد پیش‌فروش برای یک یا چند پروژه ساختمانی معین، از طریق بروشور، تراکت نصب پلاکارد، توزیع کارت و امثال آن، صفحات جراید، صدا و سیما و کلیه محتواها و رسانه‌های دیجیتال موضوع آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال، مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۹ هیأت وزیران.
ب ـ تعداد واحدها: تعداد واحدهای مندرج در پروانه احداث ساختمان، موضوع ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان
ج ـ حساب امانی: حساب امانی ویژه پیش‌فروش واحدهای ساختمانی، موضوع درخواست صدور مجوز انتشار آگهی، به موجب مقررات بانکی افتتاح می‌شود.
دـ بانک عامل: بانک دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، که پیش‌فروشنده، حساب امانی ویژه پیش‌فروش خود را نزد آن افتتاح نموده است.
ماده۲ـ کلیات:
۱ـ وظیفه اجرای دستورالعمل به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی، بر عهده ادارات کل راه و شهرسازی استان می‌باشد.
۲ـ مهلت اعتبار مجوز صادره از سوی ادارات کل راه و شهرسازی استانها به مدت سه ماه از تاریخ صدور مجوز است. پس از اتمام مهلت مزبور، مجوز صادره از درجه اعتبار ساقط و متقاضی موظف است جهت دریافت مجدد آن، درخواست خود را تسلیم اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه  نماید.
ماده۳ـ وظایف پیش‌فروشنده
پیش‌فروشنده اعم از مالک رسمی زمین، سرمایه گذار، مستأجر و یا نماینده قانونی وی موظف است مدارک زیر را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش (فرم پیوست شماره ۱) به اداره کل راه و شهرسازی محل وقوع پروژه ارائه کند.
۱ـ تصویر برابر اصل تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان
۲ـ تصویر برابر اصل پروانه اشتغال به کار مهندس ناظر ساختمان
۳ـ تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت ملی پیش‌فروشنده (در صورتی که شخص حقیقی باشد.)
۴ـ در صورت مراجعه وکیل پیش‌فروشنده، تصویر برابر اصل وکالتنامه رسمی و شناسنامه و کارت ملی وکیل
۵ ـ تصویر برابر اصل آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی (در صورتی که شخص حقوقی باشد ) به همراه مدارک احراز نمایندگی شخص حقوقی
۶ ـ تصویر برابر اصل گواهی افتتاح حساب امانی در بانک عامل، ممهور به مهر شعبه
تبصره: در مجموعه‌های احداثی (موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون پیش‌فروش ساختمان)، علاوه بر مدارک فوق‌الذکر، تصویر برابر اصل تأییدیه مرجع صادر‌کننده پروانه درخصوص انجام ۳۰% تعهدات پروانه از قبیل آماده‌سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی نیز باید ارائه شود .
ماده ۴ـ وظایف اداره کل راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهرسازی استان پس از دریافت کلیه مدارک مندرج در ماده ۳ از پیش‌فروشنده یا نماینده قانونی وی، ضمن ارائه رسید دریافت مدارک، موظف است طی حداکثر ۱۵ روز کاری، عدم مخالفت خود را در قالب فرم صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش (فرم پیوست شماره ۲)، به پیش‌فروشنده اعلام نماید.
مراحل رسیدگی به درخواست‌های صدور مجوز انتشارآگهی پیش‌فروش به ترتیب زیر است:
۱ـ ارائه مدارک توسط متقاضی به مدیریت مسکن و ساختمان
۲ـ بررسی مدارک و ارائه رسید دریافت مدارک به متقاضی در صورت تکمیل بودن مدارک و در غیر اینصورت اعلام کامل نبودن مدارک به متقاضی
۳ـ صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش با امضاء مدیر کل راه و شهرسازی استان
تبصره۱ـ در صورت نقص مدارک، اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است موارد نقص پرونده را طی ۵ روز کاری از طریق نشانه اعلامی یا پیامک به پیش‌فروشنده اعلام نماید.
تبصره۲ـ در صورت عدم موافقت با صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش، اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است مراتب را با ذکر دلایل مخالفت، طی ۱۵ روز کاری به پیش‌فروشنده اعلام نماید.
وزیر راه و شهرسازی ـ عباس آخوندی
 
پیوست شماره ۱
فرم درخواست صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش در رسانه‌های جمعی
مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان.......
با سلام، بدینوسیله اینجانب (اینجانبان ) :............................ .............................. .................................  .....................................
درخواست خود را جهت صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش تعداد........ واحد مسکونی،............ واحد تجاری،.......... واحد اداری با مشخصات زیر و در قالب قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ اعلام می‌نمایم. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به صدور مجوز مذکور اقدام لازم صورت گیرد.
 
 
ـ اعتبار این مجوز تا تاریخ..../...../..... می‌باشد.
ـ بدیهی است صدور این مجوز نافی انجام سایر وظایف و مسئولیتهای پیش‌فروشنده مندرج در قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ و آیین‌نامه اجرایی آن نخواهد بود.
ـ بدیهی است هرگونه تبلیغ، مغایر آنچه که در این مجوز بدان اشاره شده است در حکم عدم وجود مجوز بوده و متخلف مشمول ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ خواهد بود.
ـ این مجوز به هیچ وجه به منزله تأیید رعایت ضوابط فنی و مهندسی و رعایت مقررات ملی ساختمان که کنترل آن بر عهده مهندس ناظر و مرجع صدور پروانه ساختمانی مربوطه می‌باشد، نیست.
مدیر کل راه و شهرسازی استان
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5176