سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

پولشویی(دستورالعمل ها)

دستورالعمل ها

» آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها 
» دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری 155 KB -   PDF icon
» دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری 145 KB -   PDF icon
» دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آن ها 94 KB -  PDF icon
» دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری 76 KB -   PDF icon
» دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر 67 KB -   PDF icon
» دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیکی 76 KB -   PDF icon
» دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی 71 KB -   PDF icon
» دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری 63 KB -   PDF icon
» دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی موسسات اعتباری 57 KB -   PDF icon
» دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای67 KB -   PDF icon
» دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری 107 KB -   PDF icon
» دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها 94 KB -   PDF icon
» رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری 370 KB -   PDF icon

به نقل از:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران 

http://www.cbi.ir/simplelist/8116.aspx