سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آراء وحدت رویه

  فایل پیوست     رأي وحدت رويه شماره 716
         رأی وحدت رویه شماره669
       رأی وحدت رویه شماره668
       رأی وحدت رویه شماره 667
       رأی وحدت رویه شماره 666
   فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 710
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 715
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 709
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 714
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 708
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 707
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 713
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 706
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 705
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 704
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 703
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 702
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 700
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 699
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 698
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 697
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 696
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 695
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 694
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 693
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 692
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 691
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 690
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 689
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 688
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 687
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 686
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 685
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 684
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 683
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 682
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 681
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 680
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 679
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 678
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 677
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 676
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 675
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 674
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 673
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 672
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 671
  فایل پیوست    رأی وحدت رویه شماره 670

به نقل از:پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز

http://icbar.ir/Default.aspx?tabid=113