سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اطلاعیه مربوط به درج حد نصاب اراضی کشاورزی و باغات (آبی و دیمی)

چنانچه ملک مورد درخواست متقاضی زمین کشاورزی یا باغ باشد و از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی درخواست صدور سند مالکیت نموده باشد زمین مورد درخواست باید مناسب با حد نصابهای مقرر در (قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 1385) و آئین نامه اجرایی آن باشد لذا جدول حد نصاب فنی در استان های کشور به تفکیک کشت آبی و دیم جهت اطلاع متقاضیان در سامانه قرار می گیرد

 جهت رويت جدول  مربوط به درج حد نصاب اراضی کشاورزی و باغات (آبی و دیمی)كليك كنيد


منبع:http://ssaa.ir/Default.aspx?tabid=41&ctl=Edit&mid=10516&Code=4368