سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن برای اسکان موقت

مرجع تصویب: هيات وزيران 
شماره ویژه نامه: ۶۱۸
پنج‌شنبه،۴ مهر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۷۲
آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن برای اسکان موقت 
شماره۱۲۲۱۷۴/ت۴۸۶۳۷هـ                                                              ۲/۷/۱۳۹۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۶۴۲۵/۶۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۲) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب۱۳۸۷ـ ، آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن برای اسکان موقت را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن  برای اسکان موقت
ماده۱ـ اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف ـ اسکان موقت: فرآیند جابجایی و استقرار ساکنین در دوره احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری به صورت اجاره‌ای.
ب ـ ودیعه اسکان موقت: مبلـغی که برای اسـکان موقت مالکان ساکن در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده در زمان احیا و نوسازی واحد فرسوده تا هجده ماه پرداخت می‌شود.
ج ـ شرکت: شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران.
د ـ تسهیلات: تسهیلات با شرایط قرض‌الحسنه که به منظور اجاره مسکن صرفاً برای اسکان موقت مالکین واحدهای مسکونی واقع در بافت‌های فرسوده شهری که متقاضی احیا و نوسازی واحد مسکونی خود هستند، پرداخت می‌شود.
ماده۲ـ منابع لازم برای پرداخت تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه بانکها و میزان آن در ابتدای هر سال در قالب سهمیه مشخص توسط وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیئت دولت تعیین می‌شود.
ماده۳ـ مسؤولیت تأیید وقوع ملک در محدوده بافت فرسوده شهری و معرفی متقاضیان به بانکهای عامل با شرکت است.
ماده۴ـ تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به صورت یکجا قابل پرداخت بوده و بازپرداخت آن به صورت یکجا و در انتهای قرارداد تسهیلات می‌باشد.
ماده۵ ـ تسهیلات به مالکان در عرصه‌های با حداقل (۱۲۰) مترمربع تجمیعی واقع در محدوده مصوب بافتهای فرسوده شهری قابل پرداخت است.
تبصره ـ در صورت عدم امکان تجمیع بیش از دو پلاک از نظر ضوابط شهرسازی یا موقعیت ملک، تسهیلات بدون در نظر گرفتن متراژ عرصه تجمیعی، قابل پرداخت است.
ماده۶ ـ تسهیلات برای هر واحد مسکونی در تهران تا مبلغ یکصد و بیست میلیون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، در کلانشهرها تا مبلغ هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، در مراکز استان تا مبلغ هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در سایر شهرها تا مبلغ چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
تبصره۱ـ تغییر مبالغ مذکور با پیشنهاد شرکت و تصویب کمیسیون اقتصاد هیئت دولت می‌باشد.
تبصره۲ـ در صورت کمتر بودن مبلغ ودیعه اسکان موقت مندرج در قرارداد اجاره از سقف مبلغ تـسهیلات تعیین‌شده، مبلغ تسهیلات تا مبلغ مندرج در قرارداد اجاره، معتبر است.
ماده۷ـ تضمین تسهیلات، ترهین سند شش دانگ ثبتی نزد بانک عامل پرداخت‌کننده تسهیلات ساخت و اخذ تأییدیه از بانک مذکور مبنی بر عدم فک رهن برای بانک عامل پرداخت‌کننده تسهیلات می‌باشد.
تبصره ـ در صـورت ارائه سند ثبتی جایگزین قابل‌قبول، ارائه تأییدیه مذکور الزامی نیست.
ماده۸ ـ ترتیبات پرداخت تسهیلات به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ ارائه مدارک توسط متقاضیان به شرکت یا نماینده آن شامل درخواست کتبی، اسناد مربوط به تجمیع زمین همراه با کروکی ملک موردنظر، پروانه ساخت، اجاره‌نامه، مدارک شناسایی مستأجر (شناسنامه و کارت ملی).
ب ـ بررسی مدارک توسط شرکت یا نماینده آن به لحاظ واقع شدن ملک در محدوده مصوب بافتهای فرسوده شهری و اعلام به متقاضی در صورت عدم تأیید و معرفی به بانک عامل در صورت تأیید.
ج ـ بررسی اسناد و مدارک متقاضی توسط بانک عامل ظرف یک هفته پس از دریافت معرفی‌نامه و اعلام به متقاضی و شرکت یا نماینده آن.
د ـ خروج درخواست مذکور از دستور کار بانک عامل در صورتی که متقاضی ظرف یک ماه پس از معرفی به بانک عامل اقدام لازم برای استفاده از تسهیلات را معمول ننماید و معرفی متقاضیان دیگر توسط شرکت یا نماینده آن به عنوان جایگزین به بانک عامل.
هـ ـ انعقاد قرارداد میان بانک عامل و متقاضی برای پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان موقت.
تبصره ـ هرگونه تغییر در شرایط این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیئت دولت می‌رسد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1291