سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تشكيلات تفصيلي جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح

 تشکیلات تفصیلی جدید سازمان قضایی/تشکیل سازمان قضایی استان و دو مجتمع قضایی در غرب و شرق استان تهران

تشكيلات تفصيلي جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
به گزارش روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، بعد از تصويب نمودار تشكيلاتي جديد  این سازمان، طي جلسات متعدد در قوه قضائيه، ساختار و تشكيلات تفصيلي بر مبناي این نمودارتنظيم و پس از تاييد معاونت راهبردي قوه قضاييه مورد تصويب رئیس قوه قضاييه قرار گرفت.
در ساختارجدید سازمانی، تدابير مناسبي براي اجراي هر چه بهتر لايحه آئين دادرسي كيفري نيروهاي مسلح به خصوص در زمینه سيستم «تعدد قضات» اتخاذ شده است.
این ساختار منطبق با آخرین متغیرهای محیطی، فناوری، اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته است.
از مهمترین تغییرات پیش بینی شده در ساختار جدید می توان به تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران و ایجاد دو مجتمع قضایی در جنوب غرب و شرق استان تهران اشاره کرد.
همچنین تشکیل اداره امور فرهنگی از دیگر تغییرات مهم در تشکیلات تفصیلی سازمان قضایی می باشد.
تغییرات تشکیلات تفصیلی سازمان قضایی نیروهای مسلح را در ادامه می توانید مطالعه نمائید.

الف)تغييرات در سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان ها
1 – سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان تهران :
1/1 : انتزاع معاونت ارجاع و دادسراي نظامي تهران از سازمان مركزي و ايجاد سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان تهران.
1/2 : ايجاد دو مجتمع قضايي در جنوب غرب و شرق استان تهران.

2 – سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان ها :
2/1 : حوزه رياست :
2/1/1 – ايجاد اداره حوزه رياست
2/1/2– ايجاد پست هاي سازماني كارشناس برنامه ريزي، آمار وبودجه، كارشناس رسيدگي به شكايات وبازرسي، كارشناس پيشگيري از وقوع جرم وآموزش، كارشناس فن آوري اطلاعات و ارتباطات ، كارشناس قضايي ( ارشاد ومعاضدت قضايي )در اداره حوزه رياست.

2/2 : حوزه دادگاه هاي نظامي :
2/2/1 – ايجاد اداره دفتر كل دادگاه هاي نظامي براي استان هاي درجه 1و2 .
2/2/2 – پيش بيني سه عنوان پست سازماني براي كليه شعب دادگاه هاي نظامي 1و2 ( 1- مدير دفتر قضايي، 2- منشي و 3 – متصدي امور دفتري وبايگاني(اپراتور) .

2/3: حوزه دادسراي نظامي :
 2/3/1- ايجاد اداره دفتر دادسراي نظامي در استان هاي درجه 1 و 2.
2/3/2- پيش بيني دو عنوان پست سازماني براي كليه شعب بازپرسي و دادياري (1- مدير دفتر قضايي و 2- منشي ( اپراتور).

2/4 : حوزه اداري و مالي و پشتييباني :
2/4/1- تغيير عنوان مدير اداري وپشتيباني به مدير اداري، مالي و پشتيباني.
2/4/2- ايجاد پست هاي سازماني كارشناس سپرده درآمد، كارشناسي بيمه و امور رفاهي، كارشناس مسؤول خدمات و امور نقليه، مسؤول امور نگهباني و انتظامات.

3 – اهم تغييرات قضايي :
3/1- ايجاد دو عنوان پست سازماني معاون قضايي در سازمان استان تهران.
3/2- ايجاد چهار عنوان پست قضايي در استان هاي اصفهان، فارس، خوزستان و خراسان رضوي.
3/3- افزايش ده شعبه دادگاه نظامي يك در سازمان استان ها.
3/4- افزايش ده شعبه دادگاه نظامي دو در سازمان استان ها.
3/5- افزايش شش عنوان دادرس در سازمان استان ها.
3/6- افزايش يازده عنوان معاون دادستان در سازمان استان ها.
3/7- افزايش 24 عنوان بازپرس در سازمان استان ها.
3/8- افزايش 47 عنوان دادياري (تحقيق، اظهار نظر، اجراي احكام و ناظر زندان).

ب)شرح تغييرات در سازمان مركزي
1 – حوزه رياست
 1/1-دفتر رياست و روابط عمومي : ايجاد اداره امور فرهنگي در دفتر رياست وروابط عمومي.

1/2- دفتر فن آوري اطلاعات وارتباطات: انتزاع وظايف مربوط به فن آوري اطلاعات و ارتباطات از دفتر طرح و برنامه و بودجه و ايجاد دفتر فن آوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه رياست با سه گروه :
1 – گروه امور نرم افزاري. 2 – گروه امور زيرساخت و سخت افزاري. 3 – گروه امور شبكه و امنيت ارتباطات.

1/3- دفتر تحقيقات ويژه :
1/3/1- تغيير عنوان دفتر پيگيري و تحقيقات ويژه به دفتر تحقيقات ويژه.
1/3/2- تغيير عنوان اداره تحقيقات ويژه به اداره پيگيري ويژه وكميسيون هاي انضباطي.
1/3/3 - ايجاد اداره امور فرماندهان و اداره احاله در دفتر مذكور.

1/4- دفتر حفاظت و اطلاعات :
1/4/1- تغيير عنوان دفترحفاظت به دفتر حفاظت واطلاعات.
1/4/2 – تغيير عنوان اداره حفاظت پرسنلي به اداره حفاظت كاركنان.
1/4/3– تبديل اداره امور فني وحفاظت اسناد واماكن به دو اداره :
الف : اداره حفاظت اماكن. ب : اداره حفاظت اسناد و اطلاعات رايانه اي.

1/5 - ايجاد گروه مشاورين در ستاد رياست سازمان.

2 – حوزه معاونت قضايي وحقوقي
2/1 – ايجاد گروه نشريات تخصصي در حوزه معاونت.

2/2 : دفتر آموزش وپژوهش :
2/2/1 – تغيير عنوان اداره كل آموزش و امور فرهنگي به دفترآموزش وپژوهش.
2/2/2 – ايجاد گروه پژوهش.
2/2/3– انتقال وظايف مربوط به امور فرهنگي به دفتر رياست و روابط عمومي.

2/3– اداره كل حقوقي :
 ايجاد اداره امور كارشناسان نظامي وانتظامي در اداره كل مذكور.

2/4 : اداره كل پيشگيري از وقوع جرم وعفو وبخشودگي :
2/4/1 – تغيير عنوان اداره كل عفو وپيشگيري از وقوع جرم به اداره كل پيشگيري از وقوع جرم و عفو و بخشودگي.
2/4/2 – ايجاد اداره سجل قضايي.
2/4/3 – تغيير اداره پيشگيري از وقوع جرم به گروه پيشگيري از وقوع جرم.
2/4/4 – تغيير عنوان اداره سجل كيفري و عفو وبخشودگي به اداره عفو و بخشودگي وامور زندان ها.

3 – معاونت نظارت و بازرسي
3/1 : اداره كل رسيدگي به شكايات :
ايجاد اداره كل رسيدگي به شكايات با دو اداره : 1 – اداره رسيدگي به شكايات قضايي.2 – اداره رسيدگي به شكايات اداري و مالي.

3/2 : اداره كل بازرسي وارزيابي :
3/2/1 – تغيير عنوان اداره كل بازرسي ورسيدگي به شكايات به اداره كل بازرسي و ارزيابي.
3/2/2 – تغيير عنوان اداره بازرسي قضايي به اداره بازرسي و ارزيابي قضايي.
3/2/3 – تغيير عنوان اداره بازرسي اداري و مالي به اداره بازرسي امور اداري و مالي.
3/2/4 – ايجاد اداره ارزيابي كاركنان.
 
4- معاونت توسعه مديريت و منابع
4/1- تغيير عنوان معاونت اداري وپشتيباني به معاونت توسعه مديريت و منابع.

4/2- دفتر طرح وبرنامه وبودجه:
4/2/1- انتقال دفتر طرح وبرنامه وبودجه از حوزه رياست سازمان به حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع.
4/2/2- ايجاد گروه برنامه ريزي وآمار.
4/2/3– تغيير عنوان گروه تشكيلات به گروه تشكيلات و بهبود روش ها.

4/3 – اداره كل امور مالي وذي حسابي :
تغيير عنوان اداره كل امور مالي به اداره كل امورمالي وذي حسابي.

4/4 - اداره كل امور اداري :
4/4/1 – تغيير عنوان اداره كل كارگزيني به اداره كل امور اداري.
4/4/2- انتقال وظايف مربوط به امور رفاهي كاركنان به اداره كل پشتيباني ورفاه.
4/4/3– ايجاد اداره امور كاركنان نظامي و اداره دبيرخانه كارگزيني.

4/5 - اداره كل پشتيباني ورفاه :
4/5/1 – تغيير عنوان اداره كل پشتيباني به اداره كل پشتيباني و رفاه.
4/5/2 – ايجاد اداره رفاه.

منبع:http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3880&catid=53&Itemid=99