سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آئين‌نامه قانون « اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال 1359 شوراي انقلاب» مصوب 13/5/1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

در اجراي ماده يك قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 20/4/1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام، آيين‌نامه موضوع ماده يك قانون پس از طي مراحل لازم در اجلاس مورخ 15/2/1389 شوراي عالي استانها به تصويب رسيد. مطابق اين قانون، آيين‌نامه مذكور براي كليه دستگاههاي اجرايي مرتبط و شوراهاي شهر لازم‌الاجرا است، نظر به ضرورت اطلاع كليه دستگاهها و به ويژه شوراها و مديريت شهري و مردم ،  آيين‌نامه مذكور در روزنامه رسمي منتشر شد.

 

۱۳۸۹/۲/۲۲

  آئين‌نامه قانون « اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال 1359 شوراي انقلاب» مصوب 13/5/1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام شماره334/ص/ش/ع/الف 

 

 

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

 

          در اجراي ماده يك قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 20/4/1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام، آيين‌نامه موضوع ماده يك قانون پس از طي مراحل لازم در اجلاس مورخ 15/2/1389 شوراي عالي استانها به تصويب رسيد. مطابق اين قانون، آيين‌نامه مذكور براي كليه دستگاههاي اجرايي مرتبط و شوراهاي شهر لازم‌الاجرا است، نظر به ضرورت اطلاع كليه دستگاهها و به ويژه شوراها و مديريت شهري و مردم از تصويب آيين‌نامه مذكور به پيوست آيين‌نامه موصوف ارسال مي‌گردد. خواهشمند است نسبت به درج در روزنامه رسمي مساعدت لازم مبذول فرمايند.

 

رئيس شوراي عالي استانها ـ مهدي چمران

 

 

آئين‌نامه قانون « اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال 1359 شوراي انقلاب» مصوب 13/5/1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

          شوراي عالي استانها در سي و دومين اجلاس مورخ 15/2/1389 آئين‌نامه اجرايي ماده (1) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 20/4/1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه با هماهنگي وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهادكشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري تهران تهيه و تنظيم گرديده مستند به ماده1 قانون مذكور به شرح زير تصويب نمود:

          ماده 1ـ تعاريف

          واژگان به كاربرده شده در اين آئين‌نامه به شرح بندهاي ذيل تعريف مي‌شوند:

          الف ـ نهال: گياه داراي ساقه (تنه) چوبي منفرد كه محيط بن آن كمتر از پانزده (15) سانتيمتر باشد.

          ب ـ درخت: گياه خشبي (چوبي) داراي ساقه منفرد اعم از درخت داراي ميوه ماكول (مثمر) و ساير درختان (غير مثمر) كه محيط بن آنها از پانزده سانتيمتر كمتر نباشد.

          تبصره ـ درخت مو با هر بن و بوته‌هاي چاي مشمول اين تعريف مي‌باشد.

          ج ـ بن درخت: محل تلاقي تنه درخت يا نهال با سطح زمين است. در صورتي كه درخت در سطح زمين به چند ساقه منشعب شده باشد بن قطورترين ساقه ملاك عمل خواهد بود و بقيه ساقه‌ها شاخه محسوب مي‌شوند.

          د ـ باغ: از نظر اين آيين‌نامه به محلي اتلاق مي‌شود كه حداقل يكي از مشخصات ذيل داشته باشد:

          1ـ داشتن حداقل 500 متر مربع مساحت. در صورت وجود بنا و مستحدثات در زمين به طور متوسط در هر شانزده (16) مترمربع محوطه باز خارج از ساختمان يك اصله درخت و در صورت عدم سابقه احداث بنا به طور متوسط هر بيست و پنج (25) مترمربع يك اصله درخت مثمر و يا غيرمثمر و يا تركيبي از آنها غرس شده باشد. قطع و امحاي درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان كسر شده در آمار (لحاظ شده در اين بند) نخواهد بود.

          2ـ دارا بودن سند مالكيت و يا سند مادر قبل از تفكيك به عنوان باغ، باغچه، زمين مشجر و باغ عمارت.

          3ـ دارا بودن سابقه راي داير باغ، داير باغچه، داير مشجر از كميسيون ماده دوازدهم (12) قانون زمين شهري.

          4ـ محلهايي كه در حريم شهر توسط وزارت جهاد كشاورزي باغ شناخته شده‌اند.

          5 ـ محلهايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر باغ شناخته مي‌شوند.

          هـ ـ فضاي سبز شهري: عرصه‌هاي مشجر و داراي پوشش گياهي در محدوده و حريم شهرها كه داراي مالكيت عمومي، دولتي و خصوصي باشند.

          و ـ قانون: منظور از قانون در اين آئين‌نامه قانون « اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال 1359 شوراي انقلاب» مي‌باشد كه در تاريخ 13/5/1388 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

          ماده 2ـ حدنصاب تفكيك باغات در محدوده شهرها 2000 مترمربع و در حريم شهرها براساس حدنصاب مشخص شده در قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي (صرفاً در مورد باغات) و آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران آن مي‌باشد.

          ماده 3ـ شهرداري مكلف است قبل از صدور پروانه ساختماني براي بررسي هر نوع تغيير وضعيت و تعداد درختان املاك و اراضي موضوع ماده1 اين آئين‌نامه و صدور پايان كار آن دسته از املاكي كه پس از صدور پروانه ساختماني وضعيت و تعداد درختان موجود در عرصه آنها دچار تغيير شده است، موضوع را از كميسيون‌هاي ماده 7 آيين‌نامه و در مورد باغات واقع در حريم شهرها قبل از صدور پروانه ساختماني، مراتب را از دبيرخانه كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مستقر در سازمان جهاد كشاورزي استان استعلام نمايد.

          ماده 4ـ كاشت، حفاظت و آبياري درختان و فضاهاي سبز معابر، ميادين، بزرگراهها و بوستانهاي عمومي واقع در داخل محدوده شهرها به استثناي بوستان‌هاي محيط‌زيست و مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست از وظايف شهرداري است.

          تبصره 1ـ حفظ، نگهداري و آبياري درختان در ساير محل‌هاي مشمول قانون به عهده مالكين، ساكنين (بهره‌برداران) و متصرفين آنها است.

          تبصره 2ـ در مورد موقوفات؛ متوليان و متصديان يا قائم مقام قانوني آنان يا مستأجرين، بهره‌برداران و متصرفين مسئول آبياري و نگهداري درختان هستند.

          تبصره 3ـ در صورت اهمال در نگهداري درختان مشمول قانون، شهرداري موظف است با اخذ مجوز از دادستان، راساً نسبت به آبياري و نگهداري آنها اقدام و هزينه‌هاي متعلقه را با پانزده درصد (15%) اضافي به عنوان كارمزد از مالك دريافت نمايد لاكن در صورت اعلام مالك مبني بر عدم توانايي در نگهداري درختان شهرداري مجاز است درخصوص حفظ و نگهداري درختان به مالك مساعدت نموده و تنها هزينه‌هاي مترتبه را از وي دريافت نمايد. در صورت استنكاف مالك يا متصدي از پرداخت هزينه‌هاي فوق‌الذكر، اداره اجراي احكام ثبت محل با دستور دادستان مكلف است نسبت به وصول و واريز آن به حساب شهرداري طبق اجراي اسناد لازم‌الاجرا اقدام نمايد.

          ماده 5 ـ براي قطع و جابجايي هرگونه درخت در معابر و اماكن عمومي، دولتي و خصوصي واقع در محدوده و حريم شهر، با درخواست مالكين، متوليان، متصديان و اشخاص مسئول اين اماكن، در موارد زير پس از تصويب كميسيون موضوع ماده 7 اين آيين‌نامه، شهرداري مكلف به صدور مجوز مي‌باشد:

          الف ـ درخت غير مثمري كه به سن بهره‌وري رسيده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده باشد كه در اين صورت بايد به جاي آن توسط مالك يا متقاضي مجدداً درخت غرس شود. چنانچه شهرداري مايل به حفظ درخت باشد، بهاي عادله چوب آن را با توافق با مالك پرداخت مي‌نمايد و در صورت اختلاف بهاي آن طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري تعيين و به مالك پرداخت خواهد شد.

          ب ـ درختي كه به علت آفت زدگي، بيماري، انگل و يا علل غيرعمد ديگر خشك شده و يا احتمال سرايت آفت و بيماري از آن به ديگر درختان و گياهان وجود داشته باشد و يا احتمال سقوط آن برود كه در اين صورت بايد به جاي آنها نهال به ميزان دو برابر محيط بن درخت غرس شود. (مطابق تبصره2 انجام شود.)

          ج ـ درخت در محل احداث ساختمان و يا مسير راه، كانال و مجاري آب، خطوط انتقال برق، لوله‌كشي نفت، گاز، تلفن و نظاير آن قرار گرفته باشد و يا به هر نوعي مانع از اجراي طرح‌هاي عمراني و عمومي باشد.

          د ـ درخت واقع در معابر و يا ميادين مانع عبور و مرور طبيعي باشد و يا وجود آن براي مالكين و ساكنين مزاحمت ايجاد كرده باشد.

          تبصره 1ـ كليه دستگاههاي ارائه دهنده خدمات شهري (از قبيل آب، فاضلاب، گاز، برق، مخابرات، شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي و شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن ...) موظفند قبل از انجام هرگونه عمليات عمراني كه مستلزم قطع درختان و يا تخريب فضاي سبز باشد، علاوه بر ساير مجوزهاي لازم، از شهرداري (كميسيون موضوع ماده 7 آيين‌نامه) مجوز اخذ نمايند.

          تبصره 2ـ در مورد بندهاي (ج) و (د) اولويت با انتقال درختان در فصل مناسب با نظارت شهرداري و با رعايت اصول علمي و فني مي‌باشد و در صورت اجتناب ناپذير بودن قطع درخت و عدم امكان‌ واكاري مي‌بايد با رعايت اصول ايمني به ازاي درختهايي كه اجازه قطع آن از طرف كميسيون ماده 7 اين آئين‌نامه صادر مي‌شود به تعداد دو برابر مجموع محيط بن‌ها در محل تعيين شده كه شهرداري معين مي‌كند غرس نمايد.

          تبصره 3ـ عوارض قطع درخت موضوع اين ماده طبق تعرفه‌اي كه به پيشنهاد شهرداري به تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌رسد، توسط شهرداري اخذ خواهد شد.

          تبصره 4ـ فعاليت و بهره‌برداري از خزانه، قلمستان يا عمده فعاليت آنها براساس مجوز و دستورالعمل شهرداري بلامانع است.

          ماده6 ـ در صورتي كه شخص يا اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي موجبات اتلاف و امحاي درختان موضوع قانون را فراهم آورند شهرداري در اجراي ماده 3 اين آئين‌نامه موظف است نسبت به تعقيب جزايي و اخذ جريمه از طريق مراجع قضايي و پيگيري جبران خسارت وارده اقدام نمايد.

مامورين شهرداري كه در اجراي ماده 5 اين قانون از انجام اين وظيفه تعلل نموده و به موقع اقدام نكنند متخلف شناخته شده و مورد تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.

          ماده 7ـ به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و آيين‌نامه اجرايي آن و تشخيص باغات كميسيوني مركب از اعضاي زير در هر شهرداري تشكيل مي‌شود:

          الف ـ يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر به انتخاب شورا.

          ب ـ يك نفر به انتخاب شهردار ترجيحاً معاون شهرسازي و يا معاون خدمات شهري شهرداري.

          ج ـ مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز و در صورت عدم وجود سازمان پاركها و فضاي سبز در شهرداري، مسئول فضاي سبز شهرداري.

          تبصره 1ـ شهرداري موظف است براي صدور پروانه ساختماني در عرصه‌هاي با مساحت بيش از 500 مترمربع كه در محدوده شهر واقع مي‌باشد نظر كميسيون فوق را اخذ نموده و مطابق آن عمل نمايد.

          تبصره 2ـ شهرداري موظف است در كلان شهرها براي صدور پروانه ساختماني در عرصه‌هاي بين 500 تا 2000 متر مربع واقع در محدوده شهر كميسيوني مركب از اعضاي زير را در هر يك از مناطق شهرداري تشكيل داده و نظريه كميسيون را اخذ و مطابق آن اقدام كند:

          الف ـ نماينده شوراي اسلامي شهر به انتخاب رييس شورا.

          ب ـ مدير منطقه شهرداري و در صورتي كه شهرداري منطقه نداشته باشد، شهردار آن شهر.

          ج ـ نماينده مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري، در صورت عدم وجود سازمان پاركها و فضاي سبز در شهرداري نماينده خدمات شهري شهرداري.

          تبصره 3ـ جهت تشخيص باغات توسط شوراي اسلامي شهر، شهرداري موظف است درخواست مالك و ذينفع يا درخواست خود را با سوابق و مداركي كه در بند « د» ماده 1 آيين‌نامه مذكور آمده است به كميسيون ماده 7 ارسال نمايد و نظر كميسيون را كه حداكثر ظرف مدت يك ماه صادر خواهد شد، به ذينفع ابلاغ كند. در صورتيكه ذينفع دو ماه بعد از اخذ ابلاغ شهرداري به نظريه كميسيون اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به شهرداري تقديم خواهد كرد. شهرداري آن را به شوراي اسلامي شهر ارسال خواهد داشت. نظر شوراي اسلامي شهر در مورد تشخيص باغ قطعي است. در غير اينصورت چنانچه مالك يا ذينفع پس از دو ماه به نظر كميسيون مزبور اعتراض ننمايد مصوبه كميسيون بعنوان رأي قطعي و نظر شوراي اسلامي شهر تلقي خواهد شد.

          ماده 8 ـ متقاضيان قطع، جابجايي يا سربرداري درختان بايد درخواست خود را به شهرداري محل ارايه و فرم مخصوصي كه در اين زمينه توسط شهرداري در اختيار آنان قرار داده مي‌شود تكميل و تحويل نمايند.

          شهرداري ملكف است حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ تسليم و ثبت، درخواست متقاضي را به كميسيون ماده 7 موضوع اين آئين‌نامه ارجاع نمايد. كميسيون مزبور مكلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه درخصوص درخواست متقاضي اتخاذ تصميم نمايد و شهرداري حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ نظر كميسيون، موضوع را به متقاضي اعلام نمايد. در صورت عدم اتخاذ تصميم توسط كميسيون يا تأخير در ابلاغ پس از موعد مذكور، شهرداري مكلف است حسب تقاضاي متقاضي مجوز صادر كند. 

          تبصره 1ـ شهرداري و متقاضي تحت هيچ شرايط قبل از دريافت مجوز لازم، مجاز به قطع درخت يا سربرداري يا جابجايي آن نخواهد بود.

          تبصره 2ـ شهرداري موظف است در صورت درخواست متقاضي براي جابجايي يا سربرداري درخت رعايت ضوابط و اصول علمي و ايمني را نموده و امكانات و تسهيلات مورد نياز را در قبال دريافت اجور و هزينه‌هاي مترتبه در اختيار متقاضي قرار دهد.

          ماده 9ـ كميسيون ماده 7 موظف است ضوابط مربوط به رعايت اصول فني و ايمني و همچنين نحوه استفاده از تجهيزات و امكانات شهرداري براي سربرداري و جابجايي درختان و فضاهاي سبز را تدوين نموده و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر اعلام عمومي نمايد.

          تبصره ـ هرگونه جابجايي درختان توسط مالكين، متصديان و ذينفعان و شهرداري در محدوده و حريم شهر و در معابر و اماكن عمومي و خصوصي با اخذ مجوز از كميسيون موضوع ماده 7 امكان پذير است. در غير اين صورت شهرداري موظف به جلوگيري است. سربرداري و هرس طبق دستورالعملي كه توسط شهرداري تهيه و ابلاغ خواهد شد صورت مي‌پذيرد تا موجب رشد درختان و جلوگيري از خشك شدن آنها گردد.

          ماده 10ـ در اجراي مواد 1و7 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه‌هاي آن شهرداري موظف است شناسنامه باغات مشمول اين قانون را به همراه مشخصات ذيل تهيه كرده و به روز نگهداري نمايد:

          الف ـ شماره پلاك ثبتي يا شماره نوسازي پلاك مشمول.

          ب ـ مساحت ملك

          ج ـ نشاني دقيق محل شامل: شهر، منطقه، ناحيه، خيابان، كوچه، شماره، نام مالك يا ذينفع.

          د ـ تعداد و مشخصات هر يك از درختان مشمول قانون به تفكيك نوع مثمر و غيرمثمر.

          هـ ـ نام، مشخصات، سمت و امضاي مأمور تنظيم كننده اطلاعات شناسنامه كه به عنوان ضابط دادگستري شناخته مي‌شود.

          تبصره 1ـ شهرداري موظف است پس از شناسايي، باغ‌هاي واقع در محدوده و حريم شهر آنها را روي نقشه و سامانه‌هاي مربوطه (GIS و ...) مشخص و اعلام نمايد. اين باغ‌ها به هيچ وجه، حتي در صورت قطع تمام درختان، بدون اخذ مجوزهاي قانوني از عنوان باغ خارج نخواهند شد.

          تبصره 2ـ شهرداري موظف است نسخه‌اي از شناسنامه تنظيمي محل مزبور را به مالك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني وي ابلاغ نمايد.

          تبصره 3ـ شهرداري موظف است هر سال نسبت به پلاك كوبي حداقل بيست درصد فضاي سبز خود اقدام نمايند.

          ماده 11ـ شهرداري مكلف است از مشخصات درختان واقع در معابر، ميادين، بزرگراه‌ها و بوستان‌هاي عمومي فهرستي شامل نوع درخت، محيط بن، محل كاشت و تاريخ گزارش، تهيه و تنظيم نموده و مراتب را با پلاك‌كوبي روي درختان و روي سامانه‌هاي مربوط (GIS و ...) منعكس نمايد.

          ماده12ـ به منظور حفظ، نگهداري و احياي باغات و زمين‌هاي مشجر، شوراي اسلامي شهر موظف است به منظور حفظ و نگهداري باغات خصوصي، دستورالعملهاي تشويقي براي ساخت و ساز محدود در اين املاك را در چارچوب قوانين و ضوابط شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تهيه و تصويب نمايند.

          ماده 13ـ وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند در جهت حفظ باغات مخصوصاً در شهرهايي كه سرانه فضاي سبز آنها كمتر از استاندارد است در مطالعات طرح جامع شهرها حتي‌الامكان باغات را در كاربري فضاي سبز پيش‌بيني نمايند.

          تبصره 1ـ شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهر شرايطي فراهم نمايند تا با خريد باغات محدوده شهر، بوستانهاي شهري در آنها احداث و در اختيار عموم قرار گيرد.

          تبصره 2ـ شهـرداريها موظفنـد براي حفظ باغات بزرگ شهـري حتي‌الامكان حمايت‌هاي لازم را از مالكان آنها به عمل آورند.

          تبصره 3ـ شهرداريها موظفند در شهرهايي كه سرانه فضاي سبز آنها كمتر از استاندارد است، برنامه پنج ساله ادواري براي حفظ و گسترش فضاي سبز شهر را تهيه و به تصويب شوراي اسلامي شهر برسانند.