سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نمایندگی در کمیسیون باغات

 

نماینده شورای اسلامی شهر تهران در کمیسیون بدوی باغات

1- فلسفه تشكيل

 

الف- براساس قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها، مصوب 1359/3/3 شوراي انقلاب، وظايفي جهت حفظ فضاي سبز محدوده قانونی شهرها براي شهرداري‌ها تعيين و تبيين شده است.‌

ب- در اجراي قانون فوق‌الذكر، آيين نامه و ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده يك قانون فوق‌الذكر به توسط وزير كشور، ابلاغ و به شماره 14450 به تاريخ 1373/7/21 در روزنامه رسمي ثبت شده است.                  

ج- براساس ماده 14 آيين‌نامه فوق‌الذكر هر شهرداري موظف است به منظور رسيدگي و حفظ و گسترش فضاي سبز، تعيين محيط بن هر درخت مثمر و غير مثمر و قطع درختان و تشخيص باغات با توجه به موقعيت جغرافيايي و ... كميسيوني مركب از اعضاي ذيل تشكيل دهد. در شهر تهران :

1-    نماينده فني شهرداري به انتخاب شهردار تهران

 

2-    مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران

 

3-    نماينده شوراي اسلامي شهر تهران به انتخاب ریيس شوراي شهر و در غياب وي نماينده قانوني آن

 

2- وظايف

 

براساس مفاد قوانين و آئين‌نامه فوق الذكر، كميسيون مزبور مسئول تشخيص باغ و غيرباغ بودن اراضي واقع در محدوده شهر تهران و همچنين اجازه قطع هر نوع درخت در معابر، ميادين، بزرگراه‌‌ها، پارك ها، باغات و محل‌هايي كه به عنوان باغ شناخته مي‌شوند مي‌باشد و در صورتي كه در اين تصرفات، درختان به هر دليل از بين رفته و يا قطع‌شده باشند كميسیون مجاز است حسب مورد از مالك عوارض دريافت نمايد و يا در عوارض متعلقه تخفيف و معافيت قائل شود.

 

3- چگونگي انتخاب اعضا

 

الف) وفق ماده 14 آئين نامه اجرايي 1- نماينده فني شهرداري به انتخاب شهردار تهران تعيين مي‌شود. 2- مديرعامل وقت سازمان پارك ها و فضاي سبز شهر تهران عضو ثابت كميسيون مي باشد. 3- نماينده شوراي اسلامي شهر تهران كه به انتخاب ریيس شوراي اسلامي شهر تهران و در غياب وي توسط نماينده قانوني آن تعيين مي‌شود (نياز به انتخاب توسط شورا ندارد).

 

ب) در زمان استقرار دوره اول شوراي اسلامي شهر تهران براساس مصوبه چگونگي تعيين نمايندگان شوراي اسلامي شهر تهران جهت عضويت و شركت در مجامع (تصويبي در هشتاد و نهمين جلسه رسمي شورا به تاريخ 1379/4/12 – ابلاغي به شماره 161/2281 به تاريخ 1379/4/15 پيشنهاد نماينده در كميسيون فوق‌الذكر را بر عهده كميسيون توسعه و عمران شهري و با تصويب شوراي اسلامي شهر تهران قرار داده است. توضييح اينكه مصوبه مذكور در اين بند با صراحت ماده 14 آئين‌نامه مزبور داراي مغايرت است و آيين‌نامه صراحتاً انتخاب نماينده را از اختيارات ریيس شورا اعلام نموده است.

 

5- اعضاي كميسيون

 

الف) سابقه:

برابر سوابق موجود در زمان جانشيني وزارت كشور نماينده شوراي اسلامي شهر تهران براساس حكم صادره از سوي وزير كشور آقاي رحيم صادقي‌ بوده‌اند و آقايان مهندس محمد حقاني به عنوان نماينده فني شهرداري و آقاي علي محمد مختاري به عنوان مدير عامل سازمان پارك‌ها و فضاي سبز شهرداري عضويت كميسيون را داشته‌اند.

 

ب) از زمان استقرار دوره اول شورا:

پس از استقرار شورا و حسب معرفي كميسيون توسعه و عمران شهري و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران آقاي حسن عابديني عضو وقت شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان نماينده شورا تعيين و براساس حكم شماره 161/4934 به تاريخ 1379/7/10 معرفي مي‌گردد. يادآور مي‌‌‌شود كه ديگر نمايندگان كميسيون تغييري نمي‌نمايند.

حسب بررسي‌هاي به عمل آمده نماينده شورا (آقاي عابديني) تا پايان سال 1380 در كميسيون مزبور شركت نموده است ليكن پس از آن مشاراليه به هر دليلي در جلسات كميسيون شركت ننموده است. اين در شرايطي است كه كميسيون مزبور يكي از پر ارجاع‌ترين كميسيون‌هاي شهرداري تهران مي‌باشد. يادآور مي‌شود كه كميسيون مزبور محل ارجاع كليه املاك و اراضي است كه مساحت آن تا بيش از 500 متر مربع است و شهرداري تهران موظف است قبل از صدور پروانه ساخت و ساز تفكيك، اضافه‌بنا و پايان‌كار موارد را از اين كميسيون استعلام نمايد. با عنايت به انبوه پرونده‌هاي ارجاعي، كميسيون مزبور با دو عضو تشكيل جلسه داده و مواردي را تصويب مي‌نمايد ليكن در تاريخ 1381/11/27 وزارت كشور طي نامه‌اي اعلام مي‌نمايد حضور نماينده شوراي اسلامي شهر تهران در جلسات الزامي و آراي صادره بدون حضور نماينده شورا فاقد اعتبار مي‌باشد و از آن تاريخ تا كنون كميسيون مزبور موفق به برگزاري جلسه نشده و متأسفانه برابر بررسي‌هاي بعمل‌آمده مواجه با انبوه پروژه هاي ارجاعي مي‌باشد.

به نقل از:http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=248