سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نظريه مشورتي اداره كل حقوقی قوه قضائیه درخصوص لزوم پرداخت قيمت زمين در صورت تملك آن توسط شهرداري جهت تعريض

 

نظريه‌هاي جدید مشورتي اداره كل حقوقی قوه قضائیه

لزوم پرداخت قيمت زمين در صورت تملك آن توسط شهرداري جهت تعريض
در فرض استعلام، چنانچه مالكين هنگام نوسازي و يا احداث ساختمان برابر پروانه ساختماني و طرح‌هاي مصوب، برهاي اصلاحي را رعايت كنند و داوطلبانه اصلاحات وعقب‌نشيني موضوع تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري را انجام دهند، نمي‌توانند بهاي آن قسمت از زمين را كه در اثر اجراي طرح واحداث ساختمان در تعريض معبر خيابان يا كوچه و مانند آن قرار گرفته، از شهرداري مطالبه كنند ولي اگر شهرداري راسا اقدام به تملك زمين يا ملك شهروندان و تعريض معبر بنمايد، بايد قيمت آن را برابر ضوابط مربوط بپردازد. مطابق لايحه قانوني مورد اشاره در استعلام، چنانچه شهرداري ملكي را به منظور احداث خيابان يا كوچه يا راه عبور مردم در طرح قرار دهد بايد بهاي آن را به مالك بپردازد ولي اگر مالك شخصا ملك خود را تبديل به كوچه يا راه عبور مردم نمايد وجه آن قابل مطالبه نيست هرچند بعد از تاسيس شهرداري باشد.
(نظريه شماره 3364/7 مورخه 1/6/1388)
منبع:

http://www.ghazavat.com/64/nazariye.htm