سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تثبيت كاربريهاي عمومي در شهر تهران تا سال 1395

 

شماره91/300/13744                       9/3/1391

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

در خصوص تثبيت كاربريهاي عمومي در شهر تهران تا سال 1395

شهردار محترم تهران

پيرو اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شماره 90/300/109181 و تاريخ 28/12/1390 در زمينه تثبيت كاربريهاي عمومي در شهر تهران تا سال 1395، بهاستحضار مي‌رساند مصوبه مذكور به شرح زير مورد اصلاح قرار گرفت:

با توجه به ضرورت تأمين اراضي موردنياز براي رفع كمبود فضاهاي عمومي شهر تهران، اراضي با كاربريهاي فضاي سبز، پاركها و تجهيزات و تأسيسات شهري پيش‌بينيشده در طرح تفصيلي ملاك عمل قبلي شهرداري، به ويژه در سطح محلات تا پايان سال1395 در طرح جامع، تثبيت و ملاك عمل قرار گيرد و تصميمات كميسيون ماده 5 در اين موارد مي‌بايست به تأييد نهايي شوراي عالي شهرسازي و معماري برسد. ضمناً آن دسته از اراضي دولتي كه قبلاً توسط مسكن و شهرسازي استان واگذار شده و تعهداتي براي مردم ايجاد شده، مستثني مي‌باشند.

معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي

منبع:روزنامه رسمی کشور

http://www.rooznamehrasmi.ir/tabid/75/articleType/ArticleView/articleId/725/language/fa-IR/---------1395.aspx