سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

متن كامل آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران+ جداول .

 

فصل اول

تعاريف و كليات

ماده 1- نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران :

به ستاد فرماندهي كل قوا، ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي و وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته اطلاق می‌گردد.

ماده 2- فرمان :

تدابير، دستورات و مصوبات شفاهي و كتبي مقام معظم فرماندهي كل قوا كه در رابطه با نيروهاي مسلح ابلاغ می‌گردد.

ماده 3- دستورات :

كليه تدابير، ابلاغیه‌ها خط مشي و روش جاري و دستوراتي كه در رابطه با اداره امور يگان و سازمان در انجام مأموریت‌های محوله از طرف سلسله مراتب فرماندهي در نيرو هاي مسلح صادر می‌گردد .

ماده 4- فرماندهي :

فرماندهي اختياري است كه يك فرد در خدمت به سبب شغل يا درجه و مسئوليتي كه دارد در راستاي انجام مأموریت‌های محوله به كار می‌برد ، فرمانده مسئول اداره پرسنل واحد خود بوده و تنها مقامي است كه در قبال اعمالي كه واحد او انجام و يا از انجام آن بازمانده است ، مسئوليت دارد .

ماده 5- سرباز :

كليه اتباع ذكور دولت جمهوري اسلامي ايران كه مكلف به انجام خدمت وظيفه عمومي برابر مقررات قانون می‌باشند از بدو ورود به خدمت سرباز ناميده می‌شوند .

تبصره :عنوان افتخاري سرباز چنانكه مرسوم است براي كليه پرسنل نيرو هاي مسلح در هر درجه و مقامي كه باشد به كار می‌رود .

ماده 6- انضباط در نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران :

التزام عملي به ولايت فقيه ، آداب و سنن و احكام اسلامي و تبعيت از فرامين مقام معظم فرماندهي كل قوا ، قوانين و مقررات و دستورات سلسله مراتب فرماندهان و روسا و مديران .

تبصره1- دستور فرمانده :

از ملزم ساختم افراد جمعي يگان به انجام و يا خودداري از انجام كليه فعالیت‌هایی كه براي وصول به هدف‌های تعيين شده يگان ضروري تشخيص داده می‌شود .

تبصره 2- دستورات بايد صريح ف روشن ، و قابل اجرا بوده و در حدود اختيارات و با رعايت قوانين و مقررات صادر گردد .

تبصره 3- دستوري كه داراي تمام يا يكي از جنبه هاي زير باشد خيانت است و دستور دهنده و مجري آن خائن محسوب می‌شود .

(1)دستور جاسوسي به نفع دشمن و يا دولت‌های بيگانه و يا گروه هاي داخلي و يا خارجي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران .

(2)دستور حمله به مؤسسات و اجتماعات مجاز و هر گونه تشكيلات ملي ، دولتي و نيرو هاي مسلح و يا دستور خرابكاري در آن‌ها .

(3)دستور حمله به مراكز و تأسیسات و ادارات رهبري .

تبصره 4- هرگاه دستوري كه صادر می‌گردد خلاف شرع مقدس اسلام و فرامين مقام معظم فرماندهي كل قوا باشد قابل اجرا نبوده و دستور دهنده مسئول و قابل پيگرد است ضمن آنكه عدم اجراي اين قبيل دستورات بازخواست نداشته و مصون از تعقيب خواهد بود .

ماده 7- انضباط داراي دو جنبه است :

الف ) جنبه معنوي

ب) جنبه ظاهري

ماده 8- جنبه معنوي انضباط :

جنبه معنوي انضباط در اثر ايمان و اعتقاد به خدا و مباني دين مبين اسلام و انجام فرائض ديني و پايبند بودن به احكام و ارزش‌های اخلاق اسلامي ، احساس مسئوليت معنوي در قبال نظام حكومت اسلامي ، ميهن و ملت ايثارگر ايران ، قانون و وظايف محوله ، اعتقاد به منطقي و عادلانه بودن مقررات و اعتقاد به فرماندهان ، روسا و مديران و همكاران در پرسنل به وجود می‌آید . به طوري كه اگر تمام نظارت‌ها  برداشته شود جنبه معنوي انضباط همچنان پا برجا و برقرار می‌ماند . جنبه معنوي انضباط ، پايه و اساس تربيت نيرو هاي مسلح مكتبي ، فداكار و وظيفه شناس را تشكيل می‌دهد .

ماده 9- انضباط ظاهري :

جنبه ظاهري انضباط با حفظ احترامات و آراستگي ظاهري ، دقت در اجراي قوانين مقررات و دستورات تحقق می‌یابد .

ماده 10- فرماندهان ، روسا و مديران ، مسئول برقراري انضباط بوده و كليه پرسنل تابعه موظفند برابر قوانين و مقررات آنان در برقراري انضباط ياري نمايند .

ماده 11- به منظور ايجاد انضباط موثر ، ملاحظات زير در نيرو هاي مسلح لازم‌الاجرا است .:

الف ) از هر گونه رفتار و گفتار توهين آميز بايستي جلوگيري شود .

ب) دستور فرماندهان ، روسا و مديران مربوط به وظايف نظامي و امور خدمتي

می‌باشد بايد به موقع از طرف مرئوسين به مورد اجرا گذارده شود .

پ) در زمان جنگ و شرايط عملياتي كه پرسنل ملزم به اجراي دستورات فرماندهان هستند ، هر آيينه مرئوس تشخيص دهد كه دستورات صادره مغاير با دستورات مسلم شرع، فرامين مقام معظم فرماندهي كل قوا ، حاكميت نظام و قوانين جمهوري اسلامي ايران از جمله قوانين و مقررات نظامي است می‌بایستی بلافاصله پس از ابلاغ با استدلال نظر خود را مبني بر مغايرت دستورات صادره با موارد مذكور كتباً گزارش نمايد . چنانچه فرمانده ، رئيس يا مدير مجدداً دستورات خود را كتباً ابلاغ نمود ، مرئوس موظف به اجراي آن و همزمان گزارش موضوع به فرماندهان بالاتر و مراجع ذی‌ربط (عقيدتي ، سياسي و حفاظت اطلاعات بر حسب مورد ) خواهد بود ، در اين صورت فرمانده ، رئيس يا مدير جوابگوي مسئولیت‌های ناشي از عواقب ابلاغ دستور خود می‌باشد .

ماده 12- اختيارات فرماندهان ، روسا و مديران ناشي از مسئوليت  و وظايف محوله به آنان می‌باشد كه قوانين مربوط و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها حدود آن را تعيين می‌نماید . پرسنلي كه مسئوليت و وظايف مقام بالاتر از درجه يا رتبه خود را به عنوان شغل سازماني و يا مأموریت انجام می‌دهد از اختيارات مقام مزبور استفاده می‌نماید .

ماده 13- قوام و صلاح نيروهاي مسلح ايجاب می‌نماید كه كليه پرسنل در رعايت و تحقق اصول انضباط از طريق تذكر شفاهي و گزارش تخلفات به رده بالاتر تلاش پيگير نموده و مسئوليت داشته باشد .

 

فصل دوم

اصول شرافت سربازي

ماده 14- پرسنل نيروهاي مسلح از هر درجه و رتبه اي كه باشد مفتخر به عنوان سرباز ولي امر بوده و بايد همواره اصول زير را رعايت كنند ، رعايت اين اصول اساس و پايه انضباط را پي ريزي نموده و اصول شرافت سربازي ناميده می‌شود و از زبان يك سرباز مسلمان و ايراني به شرح زير بيان می‌شود :

الف ) من يك سرباز ايراني هستم كه در اطاعت از خدا و رسول و ولايت فقيه به منظور حفظ نظام ، استقلال ، تماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي ايران و پاسداري از اسلام و دست آورد هاي انقلاب اسلامي و حمايت از مظلومين و مستضعفين جهان ( غير معارض با اسلام ) تحت فرمان مقام معظم رهبري خدمت می‌کنم .

ب) من شهادت در راه خدا را فوز عظيم می‌دانم و آماده‌ام جان خود را در راه دفاع و حراست از اسلام ، نظام و كشور جمهوري اسلامي ايران فدا كنم .

ج) من دستور فرماندهان ، روسا و مديران خود را اطاعت می‌کنم .

د) من حفظ حيثيت و شرافت سربازي و اخلاق اسلامي را سر لوحه زنگي خود قرار می‌دهم .

ه) من اصول و مقررات حفاظتي را مد نظر داشته و در حفظ اسرار نظامي و دولتي كوشش می‌کنم .

و ) من از انجام هرگونه فعاليت سياسي ممنوعه و وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي خودداري می‌نمایم .

ز)اموال و وسائل و اسنادي را كه به من سپرده شده با نهايت دلسوزي و دقت نگه داري و حفظ خواهم نمود .

ح) من وظايف خود را با جديت و صداقت انجام می‌دهم .

ط) در جنگ هیچ گاه تسليم دشمن نخواهم شد و تا قدرت جنگيدن باقي باشد به مقاومت ادامه خواهم داد .

ي) اگر دشمن اسيرم نمايد با تمام توان به مقاومت خود ادامه خواهم داد ، هنگام اسارت به هر وسيله اي براي گريختن از دست دشمن و پيوستن به نيرو هاي خودي متوسل خواهم شد و به فرار ديگران كه جز نيرو هاي خودي هستند كمك خواهم كرد .

ك) اگر دشمن اسيرم نمايد هنگام بازپرسي توسط دشمن فقط نام – نام خانوادگي – درجه يا رتبه – شماره پرسنلي – و تاريخ تولد خود را خواهم گفت ، از پاسخ به هر سؤال ديگري خودداري خواهم كرد و هیچ گونه اظهاري (كتبي يا شفاهي ) عليه نظام اسلامي ، كشور ، ملت و نيرو هاي مسلح خود نخواهم نمود .

ل) در دوران اسارت نسبت به نظام اسلامي، ملت، ميهن و نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و همه همرزمان خود وفادار خواهم ماند، هيچ گونه اطلاعي كه به ضرر نظام، كشور، ميهن باشد به دشمن نداده و در هيچ عملي عليه آنان شركت نخواهم كرد. اگر نسبت به همكارانم كه اسير شده‌اند ارشديت داشته باشم فرماندهي آنان را بر عهده می‌گیرم و اگر كسي يا كساني ديگر ارشد باشند دستورات آن‌ها را اطاعت نموده و با كليه امكانات از آنان پشتيبانی خواهم نمود.

م) من همواره نسبت به همكاران و همرزمان و عموم مسلمين صميمي و مهربان بوده و نسبت به دشمنان اسلام و ستمگران سختگير و سازش ناپذير خواهم بود.

فصل سوم

اصول فرماندهي و سلسله مراتب

15- فرماندهي كل نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با مقام معظم رهبري (ولايت فقيه) است فرماندهان، روسا و مديران در تمام سلسله مراتب در حدود اختيارات مصوب سازماني از طرف معظم له، فرماندهي، رياست و يا مديريت خواهند شد.

ماده 16- چنانچه مقام معظم فرماندهي كل قوا تمام و يا قسمتي از اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض فرمايند، دستورات آن شخص در حدود اختيارات تفويض شده لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 17- ستاد فرماندهي كل قوا در طول ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، ستاد كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ستاد نيروي انتظامي و در رده بالاتر از آن‌ها است و بر حسب مأموریت و فرامين و تدابير ابلاغي مقام معظم فرماندهي كل قوا انجام وظيفه می‌نماید.

ماده 18- وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تابع قوانين و مقررات نيروهاي مسلح بوده و بخشي از دولت است كه مسئوليت پشتيباني نيرو هاي مسلح را در قالب قوانين و تدابير مقام معظم فرماندهي كل قوا بر عهده دارد.

ماده 19- نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از ستاد فرماندهي كل قوا، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي و وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته تشكيل گرديده است، عناصر و تركيبات متشكله آن به شرح زير می‌باشد :

الف ) ستاد فرماندهي كل قوا :

به مجموعه سازمان فرماندهي كل قوا و سازمان‌ها و دفاتر پيوسته و وابسته و قسمت‌هایی كه بنا بر امور فرماندهي معظم كل قوا پشتيباني آن‌ها به ستاد فرماندهي كل قوا محول شده است اطلاق می‌گردد.

ب) ارتش جمهوري اسلامي ايران :

به مجموعه ستاد مشترك، نيروي زميني، نيروي هوايي، نيروي دريايي و سازمان وابسته به آن‌ها اطلاق می‌گردد.

ج) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي :

به مجموعه فرماندهي كل، ستاد كل سپاه، نيروي زميني، نيروي هوايي، نيروي دريايي، نيروي مقاومت بسيج و نيروي قدس و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اطلاق می‌گردد.

د)نيروي انتظامي :

به مجموعه شهرباني، ژاندارمري، و كميته انقلاب اسلامي اطلاق می‌گردد.

ه) وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح :

به مجموعه وزارت دفاع و كليه مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع آن اطلاق می‌گردد.

تبصره : دفتر عقيدتی سياسي فرماندهي كل قوا، دفتر عمومي حفاظت اطلاعات فرماندهي كل قوا، سازمان‌های عقيدتي سياسي و حفاظت و اطلاعات ارتش، نمايندگي ولي فقيه و حفاظت و اطلاعات در سپاه، عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات در نيروي انتظامي و زارت دفاع و پشتيباني نيروي مسلح به عنوان بخشي از ستاد فرماندهي كل قوا، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح می‌باشد كه با سلسله مراتب مستقل و متمركز مستقيماً تحت امر مقام معظم رهبري و در كنار نيروهاي مسلح انجام وظيفه می‌نمایند.

ماده 20- نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از بالاترين مقام تا پایین‌ترین رده به وسيله فرماندهان، روسا يا مديران كه از طرف مقام معظم فرماندهي كل قوا، فرماندهي يا رياست يا مديريت دارند مانند حلقه هاي زنجير بهم پيوسته بوده كه در اصطلاح آن را سلسله مراتب گويند.

ماده 21- ستاد فرماندهي كل قوا، ستاد فرماندهي معظم كل قوا در نيرو هاي مسلح بوده و معظم له را در اداره امور نيروهاي مسلح ياري می‌نماید.

 

 

ماده 22- سلسله مراتب در ارتش، سپاه و نيروي انتظامي كه هر يك بخشي از نيرو هاي مسلح را تشكيل می‌دهند به شرح زير می‌باشد :

 

ارتش جمهوري اسلامي ايران

1

نيروي زميني

نيروي هوايي

نيروي دريايي

2

فرمانده نيرو

فرمانده نيرو

فرمانده نيرو

3

فرمانده لشكر

فرمانده منطقه و پايگاه

فرمانده ناوگان و منطقه

4

فرمانده تيپ

فرمانده گروه و تيپ

فرمانده تيپ

5

فرمانده گردان

فرمانده گردان

فرمانده ناو گروه

6

فرمانده گروهان

فرمانده گروهان

فرمانده ناو

7

فرمانده دسته

فرمانده دسته

 

 

 

 

 

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

1

ژاندارمري

شهرباني

كميته انقلاب اسلامي

2

فرمانده ژاجا

رئيس شهرباني

فرمانده كل كميته

3

فرمانده ناحيه

رئيس شهرباني استان

 

4

فرمانده هنگ

رئيس شهرباني شهرستان

 

5

فرمانده گردان

رئيس كلانتري

 

6

فرمانده گروهان

 

 

7

فرمانده پايگاه

 

 

 

 

 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران

1

نيروي زميني

نيروي هوايي

نيروي دريايي

نيروي مقاومت بسيج

نيروي قدس

2

فرمانده نيرو

فرمانده نيرو

فرمانده نيرو

فرمانده نيرو

فرمانده نيرو

3

فرمانده سپاه

فرمانده

فرمانده منطقه

فرمانده منطقه

 

4

فرمانده لشكر

فرمانده

فرمانده ناحيه

فرمانده ناحيه

 

5

فرمانده تيپ

فرمانده گردان

فرمانده پايگاه

فرمانده پايگاه

 

6

فرمانده گردان

فرمانده

 

فرمانده رده مقاومت

 

7

فرمانده گروهان

فرمانده

 

 

 

8

فرمانده دسته

 

 

 

 

 


تبصره – سلسله مراتب تشكيل دهنده نيروي انتظامي از جمله كميته انقلاب اسلامي و ساير یگان‌ها و سازمان‌های تابعه آن اساس تركيبات سازماني نيروي خواهد بود و همچنين سلسله مراتب عناصر تشكيل دهنده نيروي قدس طبق تركيبات سازماني خواهد بود.

 

 

ماده 23- مسير اعمال فرماندهي در یگان‌هایی كه فاقد ستاد می‌باشند مستقيم و بدون واسطه بوده، ليكن در یگان‌هایی كه داراي ستاد هستند فرمانده، از طريق ستاد مربوطه با یگان‌های تابعه ارتباط برقرار می‌سازد. بنابراين ستادها در سلسله مراتب فرماندهي نمی‌باشند ولي اجراي امور فرماندهي را تسهيل می‌نمایند. بديعي است كه هيچ يك از ستادها چه نسبت به نيروها و چه نسبت به يكديگر در سلسله مراتب فرماندهي قرار ندارند.

ماده 24- فرماندهان، روسا و مديران مسئول نظارت مداوم بر اجراي مقررات در سلسله مراتب رده مربوطه می‌باشند.

ماده 25- فرماندهان، روسا و مديران بايد با توجه به مقررات و آيين نامه‌ها و وضعيت يگان يا قسمت مربوط خط مشي خود را با صدور دستورالعمل هاي تكميلي و روش‌های جاري تعيين نموده و دانش پرسنل جمعي را ارتقاء داده و آنان را به اجراي صحيح مقررات و انجام وظايف محوله آشنا سازند.

ماده 26- دستورات هماهنگي :

تكاليف ثابت و يا وظايف مشابه و يا دستوراتي كه اجراي آن‌ها مستلزم مشاركت و هماهنگي چندين فرمانده، رئيس يا مدير باشد و بايستي به وسيله یگان‌ها يا عناصر تحت امر آنان به طور هماهنگ به مرحله اجرا درآيد به نام دستورات هماهنگي ناميده شده، بايستي از طرف مقامي كه بر همه آن‌ها سمت فرماندهي يا رياست يا مديريت دارد صادر شود و وظايف و حدود مسئولیت‌های هر يك در آن مشخص گردد.

ماده 27- دستورات بايد ساده، صريح و روشن، قابل اجرا و منطبق با دستورات مسلم شرع و فرامين مقام معظم فرماندهي كل قوا و قوانين و مقررات مصوب بوده و در حدود اختيارات و با رعايت مقررات صادر گردد.

ماده 28-دستورات صادره براي رده هاي بالا كلي و در مورد دره هاي پایین‌تر بايستي به نسبت پايين بودن رده دستور گيرنده، مشروح باشد.

ماده 29- فرمانده، رئيس يا مدير دستورات را به طور ساده و روشن رأساً صادر نموده و اختيارات انتخاب راه كار را در حدود مقدورات جهت اجراي دستورات به پرسنل خود محول می‌کند. به هر حال اين امر مانع نظارت فرمانده، رئيس يا مدير نخواهد بود.

ماده 30- در سلسله مراتب فرماندهي، هر كس موظف است در چارچوب مسئوليتي كه به عهده دارد ابتكار خود را براي حسن انجام مأموریت به كار اندازد.

ماده 31- براي آنكه ابتكار در هر رده به صورت صحيح اعمال شود لازم است حدود اختيارات هر كس به طور روشن مشخص گردد.

ماده 32- نظارت فرماندهان، روسا مديران به كار پرسنل جمعي نبايد طوري باشد كه قدرت ابتكار زير دست را از بين ببرد، و به نام اينكه تمام مسئولیت‌ها متوجه فرماندهان، روسا و مديران می‌باشد در جزئيات كارها دخالت نموده و براي انجام دستورات صادره شخصاً راه كار تهيه و تعيين نمايد، بلكه بايد ضمن نظارت چنانچه تشخيص دادند كه راه كار پرسنل جمعي درست نمی‌باشد، آن‌ها را هدايت و رهبري كنند.

 

فصل چهارم

ترتيب درجات، رتبه‌ها، ارشديت، فرماندهي رياست و مديريت

ماده 33- شغل نظامي، كارمندي و شغل مشترك عبارت است از مجموعه وظايف مشخصي كه در جداول سازمان براي يك شغل پيش بيني شده است. مشاغل فرماندهي در نيروهاي مسلح از مشاغل نظامي است و مشاغل مديريت در كليه رده‌ها از مشاغل مشترك می‌باشد.

ماده 34- ترتيب درجات پرسنل نظامي در نيرو هاي مسلح به شرح زير است :

 

 

رديف

ارتش جمهوري اسلامي ايران

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

نيروي زميني

و

 نيروي هوايي

نيروي دريايي

نيروهاي زميني، هوايي دريايي، مقاومت بسيج و قدس

نيروي دريايي

1

سرباز

ناوي

سرباز

ناوي

2

سرباز دوم

ناوي دوم

سرباز دوم

ناوي دوم

3

سرباز يكم

ناوي يكم

سرباز يكم

ناوي يكم

4

سرجوخه

سرناوي

رزم يار

ناوي رزم يار

5

گروهبان سوم

مهناوي سوم

رزم آور سوم

ناويار سوم

6

گروهبان دوم

مهناوي دوم

رزم آور دوم

ناويار دوم

7

گروهبان يكم

مهناوي يكم

رزم آور يكم

ناويار يكم

8

استوار دوم

ناو استوار دوم

رزم دار دوم

ناودار دوم

9

استوار يكم

ناو استوار يكم

رزم دار يكم

ناودار يكم

10

ستوان سوم

ناوبان سوم

ستوان سوم پاسدار

ناوبان سوم پاسدار

11

ستوان دوم

ناوبان دوم

ستوان دوم پاسدار

ناوبان دوم پاسدار

12

ستوان يكم

ناوبان يكم

ستوان يكم پاسدار

ناوبان يكم پاسدار

13

سروان

ناو سروان

سروان پاسدار

ناو سروان پاسدار

14

سرگرد

ناخدا سوم

سرگرد پاسدار

ناخدا سوم پاسدار

15

سرهنگ دوم

ناخدا دوم

سرهنگ دوم پاسدار

ناخدا دوم پاسدار

16

سرهنگ

ناخدا يكم

سرهنگ پاسدار

ناخدا يكم پاسدار

17

سرتيپ دوم

دريادار دوم

سرتيپ دوم پاسدار

دريادار دوم پاسدار

18

سرتيپ

دريادار

سرتيپ پاسدار

دريادار پاسدار

19

سرلشگر

دريابان

سرلشگر پاسدار

دريابان پاسدار

20

سپهبد

دريا سالار

سپهبد پاسدار

درياسالار پاسدار

21

ارتشبد

دريابد

ارتشبد پاسدار

دريابد پاسدار

 

 

 

 

تبصره 1- ترتيب درجات پرسنل نيروي انتظامي (ژاندارمري، شهرباني برابر درجات نيروي زميني ارتش و پرسنل كميته انقلاب اسلامي طبق درجات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي می‌باشد)

تبصره 2- عناوين درجات بسيج برابر درجات مصوبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي می‌باشد. با اين تفاوت كه به جاي كلمه پاسدار كلمه بسيجي قرار می‌گیرد.

تبصره 3- عناوين درجات مذكور در بند هاي 5 و 6 و 7 نيروي زميني ارتش در شهرباني به ترتيب عبارت است از : سرپاسبان سوم، سرپاسبان دوم، سرپاسبان يكم.

ماده 35- ترتيب رتبه هاي خدمتي كارمندان ستاد فرماندهي كل قوا، ارتش، سپاه، نيروي انتظامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح و سازمان‌های وابسته به آن‌ها به شرح زير است :

 

1.كارمند رتبه  1

2.كارمند رتبه  2

  3.كارمند رتبه  3

  4.كارمند رتبه  4

5.كارمند رتبه  5

  6.كارمند رتبه  6

   7.كارمند رتبه  7

  8..كارمند رتبه  8

   9.كارمند رتبه  9

10.كارمند رتبه  10

11.كارمند رتبه  11

12.كارمند رتبه  12

13.كارمند رتبه  13

14.كارمند رتبه  14

15.كارمند رتبه  15

16.كارمند رتبه  16

  17.كارمند رتبه  17

  18.كارمند رتبه  18

19.كارمند رتبه  19

20.كارمند رتبه  20

 

 به منظور روشن شدن ارشديت بين پرسنل ستاد فرماندهي كل قوا، ارتش ، سپاه ، نيروي انتظامي و  وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح در برخوردها و روابط سازماني و يا در دست گيري فرماندهي ، رياست يا مديريت هنگام بروز بحران و يا در تجمعات نظامي كه بر اساس سلسله مراتب (تابعيت ) تشكيل نشده باشد ، قواعد و مقررات ارشديتي بايد وجود داشته باشد كه ترتيب آن به شرح زير است :

الف : نظاميان :

(1) بين دو نظامي ، ارشد كسي است كه داراي درجه بالاتر باشد .

(2)  بين نظاميان هم درجه ارشد كسي است كه درجه شغل سازماني وي بالاتر باشد .

(3) در صورت تساوي درجه و شغل سازماني ، دارنده درجه ثابت نسبت به دارنده درجه موقت ارشديت دارد .

(4) در صورت تساوي درجه و درجه شغل سازماني ، ارشد كسي است كه خدمت وي در درجه فعلي بيشتر باشد ، مگر در مورد سلسله مراتب فرماندهي يا رياست يا مديريت كه در اين صورت فرماندهي يا مديريت نسبت به مرئوس خود ارشد است .

(5) در صورت تساوي شرايط بالا ارشد كسي است كه قدمت خدمت وي در درجه قبلي بيشتر باشد و به همين ترتيب به درجات قبل از آن .

(6) در صورت تساوي كليه شرايط بالا پرسنل كادر ثابت نسبت به پرسنل پيماني و وظيفه ارشد خواهد بود .

(7) در صورت تساوي كليه شرايط بالا ، ارشد كسي است كه نشان جنگي در درجه بالاتر داشته باشد .

(8) در صورت تساوي كليه شرايط بالا ، ارشد كسي است كه طبق دستور مقام بالاتر سمت فرماندهي يا رياست يا مديريت را عهده دار باشد .

(9) در صورت تساوي كليه شرايط بالا پرسنل رسته هاي رزمي نسبت به پرسنل رسته هاي پشتيباني رزمي و خدمات رزمي ارشديت دارند .

(10) در صورت تساوي كليه شرايط بالا اگر منظور از تعيين ارشد، عهده دار شدن فرماندهي در يك وضعيت بحراني باشد ، ارشديت و در نتيجه فرماندهي با پرسنلي است كه در آن محل و وضعيت ابواب جمعي بيشتري داشته باشد .

ب)بين كارمندان :

ارشد بين كارمندان با توجه به رتبه هاي خدمتي آنان طبق مقررات مذكور در بند الف اين ماده می‌باشد .

پ) بين نظاميان و كارمندان :

ارشد بين نظاميان و كارمندان در مشاغل مشترك با توجه به ترتيب هم طرازی درجات نظامي و رتبه هاي كارمندان مذكور در مواد 34 و 35 مقررات بند الف اين ماده بوده و صرف نظامي يا كارمند بودن موجب ارشديت پرسنل بر يكديگر نخواهد بود .

تبصره : با توجه به اينكه ارتقاء نظاميان از درجه سرتيپي به بالا در چارچوب نياز هاي محدود سازماني و با صدور فرمان مقام فرماندهي كل قوا تحقق می‌یابد و با نگرش به اينكه ارتقاء رتبه كارمندان داراي چنين امتيازي نمی‌باشد به منظور حفظ نظام فرماندهي و شيرازه تشكيلاتي نيرو هاي مسلح ، نظامياني كه به درجات سرتيپي به بالا ارتقاء يافته و يا در مشاغل درجات اخير الذكر انتصاب می‌یابند به كليه كارمندان رتبه هاي 18 و 19 و 20 كه در مشاغل درجات فوق الاشاره قرار دارند ارشديت خواهند داشت .

ماده 37- ارشدترین مقام در هر يك از بخش‌های نيرو هاي مسلح :

الف : رئيس ستاد فرماندهي معظم كل قوا ارشدترین مقام در نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران می‌باشد .

ج) فرماندهي كل سپاه ارشدترين مقام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي می‌باشد .

د) فرماندهي نيروي انتظامي ارشدترین مقام در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران می‌باشد.

تبصره : در صورتي كه براي ارتش فرمانده تعيين شود فرمانده كل ارتش ارشدترین مقام ارتش بوده و جاي ب و ج تعويض می‌شود ، يعني فرمانده كل ارتش در رديف دوم و فرماندهي كل سپاه  در رديف سوم قرار می‌گیرد .

ماده 38- فرماندهان ناو يا هواپيما ، هلی‌کوپتر نه تنها بر كليه پرسنل مربوط فرماندهي دارند بلكه كليه كساني كه با اين وسيله مسافرت می‌نمایند در تمام مدتي كه در وسيله سوار هستند از هر درجه يا رتبه كه باشند مكلف به اجراي مقررات داخلي ناو يا هواپيما بوده و از دستور فرمانده ناو يا هواپيما در اين مورد بايد تبعيت كنند .

ماده 39- در غياب فرماندهي يا رئيس ، فرماندهي يا رياست از سوي شخصي كه به عنوان جانشين جهت تصدي مسئولیت‌های محوله مورد تصويب مقام ذيصلاح واقع گرديده اعمال می‌گردد و در صورت عدم حضور جانشين ، ارشد پرسنل عهده دار مسئوليت فرماندهي خواهد بود .

ماده 40- فرمانده، رئيس يا مدير می‌تواند ، قسمتي از اختيارات خود را به مرئوس بلافصل خود تفويض  نمايد . این کار باعث سلب مسئوليت و همچنين باعث سلب همان اختيارات از تفويض كننده اختيارات نخواهد بود .

ماده 41- هرگاه يگاني در موقعيتي و يا در مقابل واقعه اي قرار بگيرد ، به طوری که فرمانده يگان دسترسي فوري به فرمانده بالاتر و سلسله مراتب بعدي نداشته و طبيعت واقعه نيز موجوديت يگان را تهديد و يا بيم ايراد لطمه و خسارت به مأموریت‌های محوله و اموال يا تأسیسات ذی‌ربط برود ، فرمانده واحد ملزم است به ابتكار خود و به اقتضاي وضعيت بدون فوت وقت تصميمات لازم را اتخاذ و با سریع‌ترین وسيله ، فرمانده خود را از وضعيت مطلع و ادله خود را در اسرع وقت گزارش نمايد .

 

فصل پنجم

مسئوليت و وظايف پرسنل نيروهاي مسلح


ماده 42- هر يك پرسنل نيروهاي مسلح بايد با ايمان و اعتقاد راسخ و علاقه در حفظ اسلام ، ولايت فقيه ، انقلاب و دست آورد هاي آن ، نظام جمهوري اسلامي ، استقلال و تماميت ارضي كشور اسلامي ايران ، دفاع از مسلمين و مستضعفين غير معارض و در انجام وظيفه محوله كوشا باشد و در اجراي فرامين مقام معظم فرماندهي كل قوا، فرماندهان ، روسا و مديران و نزي  تعهدات سربازي خود با ايثار و جانبازي وفادار باشد .

ماده 43- هر يك از پرسنل نيروهاي مسلح بايد با تقوا، متعهد، ايثارگر، با انضباط ، شجاع و تابع قوانين و مقررات بوده و در راه انجام وظيفه محوله از فدا كردن جان خويش دريغ ننمايد .

ماده 44- هر يك از پرسنل نيروهاي مسلح بايستي وظيفه خود را خوب بشناسد و آيين نامه‌ها و مقررات مربوطه را به طور كامل و با نهايت علاقه فرا بگيرد و آن‌ها را با دقت به مرحله اجرا درآورد .

ماده 45- هر يك از پرسنل نيروهاي مسلح بايستي براي بالا بردن دانش تخصص شغلي خود تلاش نمايد ، در شناسايي و نگه داري جنگ افزار خود حداكثر كوشش را به كار برد ، ساز و برگ و ساير اموال دولتي را كه در اختيار اوست خوب بشناسد و با دقت از آن‌ها محافظت نمايد .

ماده 46- مسئوليت سربازي ، ايجاب می‌نماید هر يك از پرسنل نيروهاي مسلح دشواری‌های خدمتي را با ابتكار و علاقه‌مندی و با ابراز توانايي و رشادت حل كند و هرگز ترس و سستي به خود راه ندهد و در هيچ مورد از ياري صميمانه همكاران و ساير همرزمان و هم ميهنان خود دريغ نورزد .

ماده 47- هر يك از پرسنل نيروهاي مسلح بايد ، احترام لباس مقدس سربازي را همواره حفظ نموده و ارتكاب اعمال خلاف شئون اسلامي و خدمتي پرهيز نمايد .

ماده 48- هر يك از پرسنل نيروهاي مسلح بايستي همواره با هوشياري و رعايت اصول و مقررات حفاظتي در حفظ اسراري كه در اختيار اوست كوشا باشد و حتي در شرايط بحراني با نهايت فداكاري از افشاي آن جلوگيري نمايد و در برخورد با موارد مشكوك از قبيل ( براندازي ، جاسوسي ، خرابكاري ، موارد ايجاد نارضايتي ) مراتب را بلافاصله به مقام مافوق مسئول گزارش نمايد .

ماده 49- پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي ممنوع بوده و حق فعاليت در جهت برنامه‌ها و تبليغات آنان را ندارد .

ماده 50- هر فرد نيرو هاي مسلح بايد نسبت به همكاران و همرزمان و عموم مسلمين صميمي و مهربان بوده و نسبت به دشمنان اسلام و ستمگران سختگير و سازش ناپذير باشد .


فصل ششم

وظايف عمومي فرماندهان ، روسا و مديران

ماده 51- پذيرش فرماندهي و مديريت در نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر اساس تكاليف شرعيه و اطاعت از نظام ولايي فرماندهي است .

ماده 52- اساسی‌ترین مسئوليت ذاتي فرماندهان ،روسا و مديران عبارتند از :

الف : كوشش در جهت تعالي بخشيدن به شخصيت اسلامي و انساني و حفظ و ارتقاء روحيه پرسنل يگان جمعي .

ب: نيل به بهترين بازده در جهت انجام مأموریت يگان يا سازمان مربوط .

ج: تعليم و تربيت پرسنل لايق و مستعد به منظور جايگزيني و جانشيني در مواقع لزوم .

ماده 53- فرماندهان ، روسا و مديران با اعمال كنترل و نظارت در يگان يا سازمان از نحوه انجام وظيفه پرسنل وقف يافته ، در جهت پيشرفت آنان با تشويق و ترغيب عناصر وظيفه شناس و پر تلاش و ارشاد عناصر كم كار و بي انضباط ، مديريت خود را اعمال نموده و ضمن ريشه يابي تخلف ، تنبيه را به عنوان آخرين ابزار تربيتي در مورد پرسنل به كار برد .

ماده 54- فرماندهان ، روسا و مديران ، مسئول اصلي حفظ و اعتلاء آمادگي رزمي و بالا بردن سطح انضباط و نگه داري (وسايل – جنگ افزار – ساز و برگ ) و بهداشت و سازمان خود می‌باشند .

ماده 55- هر گونه بي انضباطي ، سستي و سهل انگاري در خدمت ، غير قابل اغماض بوده ، فرماندهان ، روسا و مديران موظفند با هوشياري علل نارسايي را دريافته و سريعاً با استفاده از اختيارات قانوني و اعمال مديريت از آن جلوگيري نمايند .

ماده 56- چون حفظ استعداد رزمي و كارايي يگان ، سازمان يا قسمت از مهم‌ترین مسئولیت‌های فرماندهان ، روسا و مديران به شمار می‌رود ، لذا بايستي با اتخاذ روش‌های صحيح دايماً در جريان قدرت رزمي و كارايي يگان ، سازمان يا قسمت مربوط باشند و پيشنهادات ضروري  را در حفظ و بالا بردن آن با رعايت مقررات گزارش نمايند .

ماده 57- رفتار و روش فرماندهان، روسا و مديران بايد بهترين نمونه و الگوي انضباط معنوي و ظاهري براي پرسنل باشد و از لحاظ ديانت ، تقوي ، مهارت ،شهامت ، بردباري ، حسن رفتار و رعايت اخلاق اسلامي نيز براي پرسنل جمعي خود نمونه باشند .

ماده 58- فرماندهان ، روسا و مديران بايستي حس اعتقاد و وفاداري به دين مبين اسلام و ميهن اسلامي را با اتخاذ روش‌های صحيح در پرسنل جمعي خود تقويت نمايند و رعايت احترام به ساير اديان رسمي شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي را نيز مورد توجه قرار دهند .

ماده 59- فرماندهان ، روسا و مديران موظفند از وجود آموزش‌ها و آمادگی‌های يگان براي جلوگيري از وقوع حوادث و مقابله با آن‌ها اطمينان حاصل نموده و در صورت بروز حوادث و سوانح اقدامات ضروري را برابر طرح‌ها و پيش بینی‌ها معموله به مورد اجرا گذارده و جريان را بي درنگ به مقامات بالا گزارش نمايند .

ماده 60- فرماندهان ، روسا و مديران مسئول دريافت و تقسيم صحيح و به موقع استحقاقي قانوني پرسنل جمعي می‌باشند .

ماده 61- فرماندهان ، روسا و مديران موظفند در كشف و شناسايي فعالیت‌های سياسي ممنوعه پرسنل و نفوذ جريانات و تشکل‌های سياسي در يگان ، سازمان و قسمت خود با حفاظت اطلاعات مربوطه ، همکاری‌های لازم را معمول دارند .

ماده 62- نظر به اينكه اقدامات تأمینی و حفاظتي در هر رده از وظايف اصلي فرماندهان بوده و بايستي در سرباز خانه ، اماكن نظامي ، انتظامي ، همچنين به هنگام راه پيمايي آموزشي و تاكتيكي ، آموزش تير اندازي ، كارهاي فني و انجام خدمات داخلي و نگهباني ، اقدامات تأمینی لازم را به عمل آورده و ضمن تهيه و ابلاغ روش جاري و دستورات مقتضي به پرسنل جمعي ، اجراي صحيح اقدامات مزبور را از آنان بخواهند . بديهي است فرماندهان ، روسا و مديران نيز در حوزه مسئوليت خود ملزم به اجراي اقدامات بالا می‌باشند .

ماده 63- فرماندهان ، روسا و مديران ،مسئول آموزش يگان يا سازمان و پيشرفت دانش نظامي ، تخصصي پرسنل مربوط به خود می‌باشند و در زمينه رشد فرهنگ اسلامي همكاري لازم را با عقيدتي سياسي يگان نمايند .

ماده 64- فرماندهان ، روسا و مديران بايستي دايماً در جريان وضع جاري يگان ، سازمان و قسمت مربوط بوده و از آمار پرسنل ، جنگ افزار ، مهمات ، وسايل ترابري و ساير اموال دولتي خود اطلاع داشته باشند .

ماده 65- فرماندهان ، روسا و مديران مسئول اصلي اجراي دقيق روش‌های نگه داري و تعمير در يگان مربوطه می‌باشند و موظفند در حفظ و آماده نگه داشتن اموال و تجهيزات در يگان خود و حسن استفاده از آن‌ها تلاش می‌نمایند .

 

فصل هفتم

وظايف فرمانده و پرسنل در رزم

ماده 66- هر فرمانده موظف است با به‌کارگیری كليه توانایی‌های خود ، رزم را تا حصول پيروزي انجام دهد مكر اينكه با بكار گيري كليه عوامل ادامه رزم امكان پذير نباشد .

ماده 67- هر فرمانده اقدامات لازم را به عمل می‌آورد تا هيچ مدرك يا وسيله قابل استفاده به دست دشمن نيافتد .

ماده 68- هر فردي از نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در رزم و فعالیت‌های پشتيباني آن با توكل به خدا سعي می‌نماید :

الف) الزاماً مأموریت را درك و با آگاهي و هوشياري آن را انجام دهد و دستورات را دقيقاً اجرا نمايد .

ب) فرمانده يا مسئول رده بالاتر هم‌جوار را از آخرين وضعيت ، بدون فوت وقت مطلع نمايند .

ج) دشمن را نابود نمايد .

د) به افراد مجروح خودي كمك نمايد مشروط بر اينكه به مأموریت اصلي صدمه وارد نشود .

ه) در حمله براي رسيدن به هدف و دفاع براي حفظ محل يا پاسگاهي كه به او واگذار گرديده با تمام امكانات در دسترس و تا پاي ايثار جان تلاش بنمايد جنگ افزار و ساز و برگي كه به وي سپرده شده است به صورت آماده به كار نگه داري نمايد .

و) جنگ افزار اجتماعي را كه خدمه آن به نحوي از كار افتاده راسا و يا به كمك ديگران به كار اندازد .

ز) تمام قدرت و امكانات خود را به كار برد تا اسير دشمن نشود .

ماده 69- هيچ يك از پرسنل نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران نبايد :

الف : جنگ افزار و تجهيزات خود و يگان مربوطه را كه هنوز قابل استفاده بوده و يا ممكن است مورد استفاده دشمن قرار گيرد رها نمايد .

ب: با دشمن ارتباط غير مجاز برقرار كند .

ح: عملي كه مغاير اصول حفاظتي باشد انجام دهد .

د: موجب تضعيف روحيه ديگران شود .

ه: خود را تسليم دشمن نمايد .

ماده 70- وقتي كه در جريان رزم فرمانده يگان به عللي از محيط رزم خارج گردد و جانشين سازماني يا از پيش تعيين شده اي نيز وجود نداشته باشد ، ارشدترین فرد از رسته يگان ، فرماندهي را عهده دار شده و رزم را ادامه داده و رده بالاتر را از جريان واقعه مطلع نمايد .

 

فصل هشتم

قسمتي از قوانين و مقررات مربوط به رزم منطبق با مقررات قرارداد (ژنو ) كه اجراي آن مورد تصويب قرار گرفته است :

ماده 71- پرسنل نيرو هاي مسلح و رزمندگان داوطلب كه متشكل بوده و داراي شرايط زير باشند مشمول مقررات قرارداد ژنو خواهند بود :

الف : داراي رئيس معيني باشند .

ب: علامت مشخصه داشته باشند .

ج: سلاح خود را به طور آشكار حمل نمايند .

د: قوانين و روش جنگي را رعايت كنند .

ماده 72- با كليه اسيران و كساني كه در جنگ زخمي شده‌اند و از كار می‌افتند بايد با انسانيت رفتار نموده و از به كار گماردن اسيران جنگي در منطقه رزم و يا رجوع كار هاي خطرناك به آنان خودداري شود .

ماده 73- مجروحين ، بيماران ، و مغروقين بايد تحت مواظبت قرار گرفته و براي درمان آنان اقدام گردد .

ماده 74- بنا هاي بیمارستان‌ها و محل تجمع بيماران و مجروحين نظامي ، غير نظامي ، بنا هاي مذهبي ، علمي و هنري مربوط به امور خيريه و همچنين وسايل نقليه كه به علامت ويژه جهت حمل بيماران و مجروحين مورد استفاده قرار می‌گیرد (مشروط بر اينكه از لحاظ نظامي مورد استفاده دشمن واقع نشود ) از تعرض مصون و محفوظ خواهد بود ، نسبت به بيماران زخمي و مغروقين دشمن نبايد صدمه بدني وارد آيد يا آن‌ها را مقتول ساخت يا افراد ملت دشمن را وارد به شركت در عمليات جنگي بر عليه كشور خود نمود .

تير اندازي به سوي سرنشينان و مسافرين هواپيماهاي نظامي و يا غير نظامي دشمن كه در خطر بوده و با چتر نجات به خارج پریده‌اند به استثناء افرادي كه در عمليات هوابرد شركت داشته‌اند مجاز نمی‌باشند . نبايد کشتی‌ها و هواپيماهاي تجارتي بي طرف را خراب يا توقيف نمود ، مگر اينكه در قاچاق يا شكستن محاصره شركت كرده و يا مرتكب اعمالي بر خلاف مقررات بي طرف گردند .

ماده 75- پرسنل مجاز نيستند :

الف : دشمن را كه تسليم شده و يا اسير گرديده و يا با او قرار آتش بس گذارده شده است زير آتش گرفته مجروح و يا مقتول سازند .

ب: اشياء همراه اسرا را كه ارزش عاطفي دارند تصاحب نمايند .

ج: با قبول تسليم بلا شرط از طرف دشمن ، اعلام نمايند جان تسليم شدگان در امان نخواهد بود .

د: به غارت و چپاول مبادرت كرده و بدون دستور ، بي جهت بناها را خراب نمايند .

ه: با آزار و شكنجه از اسرا اطلاعات بيشتري غير از درجه ، نام ، نام خانوادگي ، تاريخ تولد ، و شماره پرسنلي كسب نمايند .

و : اقدام به گروگان گيري كرده ، مبادرت به مقابله و انتقام نموده و يا تنبيهات دسته جمعي در آن اجرا نمايند .

ز: اشخاص را بدون محاكمه در دادگاه هاي قانوني ، مجازات نمايند مگر در مورد تخلفات انضباطي .

ح: نماينده دشمن را كه با پرچم سفيد به منظور مذاكره می‌آید مورد حمله و آزار و اذيت قرار يا او را زنداني نمايند .

ط: بدون علت از پرچم سفيد يا پرچم ملي يا علايم مشخصه مؤسسات بین‌المللی استفاده نمايند .

ي: غير نظاميان را براي جرم‌هایی كه شخصاً مرتكب نشده‌اند مجازات نمايند .

 

فصل نهم

احترامات نظامي

ماده 76-اداي احترامات نظامي در نيرو هاي مسلح موجب صميميت و افزايش همبستگي و تحكيم مباني انضباط می‌گردد و رعايت آن از طرف پرسنل نيرو هاي مسلح ضروري است . فرماندهان ، روسا و مديران و پرسنل ارشد بايد اجراي آن را دقيقاً از پرسنل نظامي بخواهند .

ماده 77- احترامات نظامي به طور كلي بر دو نوع است كه طرز انجام آن‌ها در آيين نامه مربوط ذكر شده است .

الف : احترامات انفرادي

ب: احترامات دسته جمعي

ماده 78- كليه پرسنل ملبس به لباس نظامي موظفند در هر موقع و هر مكان چه محل خدمت و چه غير از آن (به استثناي مواردي كه در اين آيين نامه ذكر می‌شود ) انفراداً نسبت به پرسنل ارشد احترام نمايند .

ماده 79- رفتار ، گفتار و مكاتبات پرسنل با يكديگر صرف نظر از مقام و درجه يا رتبه بايد مؤدبانه باشد .

ماده 80- موقعی که فرمانده يا رئيس به محل حضور يا تجمع افراد ابواب جمعي خود رسد ارشد افراد نظامي حاضر بايد عده را خبر دار كرده و براي عرض گزارش او استقبال نمايند و پس از معرفي خود وضع و تعداد نفرات عده و برنامه كار را گزارش داده و در صورت لزوم دستور او را دريافت دارد .

تبصره : هنگامی‌که از رده هاي بالا فرمانده واحد ، كسي در داخل و يا محوطه نزديك آن قرار داشته باشد ب واحد فرمان خبر دار نمی‌شود و ليكن آمار واحد و برنامه  كار و گزارش موارد ضروري به فرمانده ارائه می‌گردد .

ماده 81- پرسنل براي خطاب به مقامات و درجات مختلف عناوين زير را به كار می‌برند :

الف : نسبت به مقام معظم فرماندهي كل قوا : (مقام معظم )

ب: نسبت به روساي قواي سه‌گانه : (مقام محترم )

ج: نسبت به وزرا:  (جناب )

د: نسبت به درجات سرتيپ دومي – سرتيپي – سرلشگري – سپهبدي و ارتشبدي در ارتش – ژاندارمري – شهرباني      (تيمسار )

ه: نسبت به درجات هم‌طراز مذكور در بند (د) بالا در سپاه و كميته و بسيج : (سردار )

و : نسبت به درجات ستوان سومي تا سرهنگي داخل در نيرو هاي مسلح : (جناب )

ز: نسبت به ساير نظاميان بر حسب مورد در آجا ،ژاجا ، شاجا (سركار ) و در سپاه پاسداران و كميته انقلاب اسلامي (پاسدار ) و در بسيج (بسيجي ).

ح: نسبت به كارمندان در نيرو هاي مسلح ،كارمندان مرد تا رتبه 16 داخل (آقا ) و از رتبه 17 به بالا (جناب ) و كارمندان زن (سركار خانم ).

ماده 82- هرگاه يك نفر نظامي به منظور دريافت دستورات و يا جهت دادن گزارش شفاهي ، نزد مقام بالاتر حضور يابد به ترتيب زير بايد اداي احترام نمايند :

الف : نسبت به مقام بالا پس از اداي احترام دست را پايين انداخته و به حال خبر دار می‌ایستد چنانچه حامل نامه بايد نامه را با دست چپ تقديم می‌دارد.

ب: هنگام ترك حضور مافوق با اداي احترام عقب گرد كرده و مراجعت می‌نماید .

تبصره 1- در صورتی که بالا دست در محل سرپوشيده باشد زير دست بايد قبل از ورود به محل مزبور كلاه خود را برداشته و به جالباسي كه در خارج از محل مذكور می‌باشد قرار دهد و پس از ورود به محل با حال خبر دار اداء احترام نمايد .

تبصره 2- چنانچه به عللي مجبور باشد با كلاه به محل سرپوشيده داخل شود ، پس از اداي احترام كلاه خود را با دست راست از سر برداشته و به نحوي در دست چپ قرار دهد كه داخل كلاه به طرف بدن و نقاب آن رو به جلو باشد .

ماده 83- دانشجوياني كه در پايان دوره تحصيلي به درجه ستواني نائل می‌گردند فقط به درجات ستواني و به بالا ، اداي احترام می‌نمایند ، دانش آموزان آموزشگاه هاي نظامي اعم از كادر ثابت و وظيفه در مدت تحصيل ، كه لباس دانش آموزي در بر دارند به نظامياني كه درجات گروهباني يا رزم آوري و به بالا ، دارند اداي احترام خواهند نمود .

تبصره 1- ترتيب ارشديت محصلين مراكز فرهنگي و آموزشي نيرو هاي مسلح عبارت است از : دانشجويان دوره دوم دانشكده علوم نظامي / انتظامي ، دانشجويان دوره اول علوم نظامي / انتظامي ، دانش آموزان آموزشگاه هاي نظامي / انتظامي .

تبصره 2- دانشجويان و دانش آموزان دوره هاي پایین‌تر با رعايت ارشديت مقرر در تبصره 1 بالا بايستي به دانشجويان و دانش آموزان دوره بالاتر احترام بگذارند .

تبصره 3- دانشجويان و دانش آموزان همكلاس بايد به ارشد خود كه داراي درجات گروهباني يا رزم آوري افتخاري دانشجويي و دانش آموزي می‌باشند اداي احترام نمايند .

تبصره 4- اداي احترام دانشجويان و دانش آموزان نسبت به معلمان (اساتيد ، دبيران و مربيان ) خود از هر درجه يا رتبه اي كه باشند تا پايان دوره آموزشي الزامي می‌باشد .

ماده 84- در مواقع اداي احترامات دسته جمعي در حال خبر دار پرسنل در پاسخ سلام مقامات و فرماندهان ، روسا و مديران كه در بدو ورود به جمع پرسنل اداء می‌شود بايستي حسب مورد به نحو زير پاسخ دهند :

الف : پاسخ سلام يا درود :

(1) – نسبت به مقام معظم فرماندهي كل قوا : الله اكبر پاينده رهبر :

(2) – نسبت به روساي قواي سه‌گانه و ديگر مقامات ، فرماندهان ، روسا و مديران پس از ذكر سلام يا درود (حسب مورد ) عناوين مذكور در ماده 81 همين آيين نامه بيان خواهد شد .

ب: پاسخ تشويق مقامات و فرماندهان كه در مراسم به صورت (خيلي خوب ) بيان می‌شود حسب مورد به شرح زير است :

(1)- نسبت به مقام معظم  فرماندهي كل قوا (الله اكبر پاينده رهبر )

(2)- نسبت به روساي قواي سه‌گانه (الله اكبر پاينده رهبر )

(3)- نسبت به وزرا ء (الله اكبر پاينده رهبر )

(4)- نسب به فرماندهان ، روسا و مديران در نيرو هاي مسلح حسب مورد ز سرتيپ 2 داخل به بالا ( درود تيمسار ، سردار ) و از ستوان سوم تا سرهنگ داخل ( درود جناب )و ساير درجات (درود سركار ف پاسدار ، بسيجي )

ماده 85- در اماكن عمومي ، اتوبوس‌ها و واگن‌های قطار و هواپيماها به محض ورود يك نفر بالا دست رفتار زير دست به شرح زير خواهد بود :

الف – در صورتی که هر دو نفر (بالا دست و زير دست ) با لباس نظامي باشند زير دست بايد از جاي خود برخواسته و اداي احترام نمايد .

ب- چنانچه هر دو يا يكي از آنان لباس  غير نظامي در بر داشته باشند اداي احترام و تعارف‌ها مطلوب و طبق نزاكت است ولي اجباري نمی‌باشد .

ماده 86- استعمال دخانيات در حضور مافوق (در هنگام خدمت ) ممنوع است .

 

فصل دهم

روش اداي احترامات نظامي انفرادي

ماده 87- اداي احترام انفرادي(با جنگ افزار ، بدون جنگ افزار )از طرف پرسنل نسبت به مافوق برابر آخرين آيين نامه مصوب مشق صف جمع انجام می‌گردد .

ماده 88- در موارد زير برابر آخرين آيين نامه مصوب تشريفات ف اداي احترامات نظامي با پرچم به عمل می‌آید .

الف : محضر مقامات

(1) – محضر مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا .

(2) – مقام محترم رياست جمهوري .

(3) –سران كشور هاي ديگر كه در داخل كشور ايران مهمان رسمي هستند .

ب: عبور پرچم‌ها : پرچم ستاد فرماندهي كل قوا ، پرچم ارتش جمهوري ايران ، پرچم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، پرچم نيروي انتظامي و پرچم يگاني كه به طور افراشته حمل  می‌شود .

ج: پيكر مطهر شهدا

ماده 89- در مواردی که پرسنل جمعي به چند بالا دست در يك زمان برخورد نمايند به ارشد آن‌ها احترام خواهند نمود ولي پاسخ از طرف همه آنان در يك زمان داده می‌شود .

ماده 90- چنانچه بالا دستي ، پرسنل جمعي خود را در محوطه يا ميدان آموزش  احضار نمايد ، پرسنل مزبور می‌بایستی با قدم دو نزديك شده در دو قدمي بالا دست در حين چسباندن پا اداي احترام نمايد ، بالا دست موظف است فوراً پاسخ احترام پرسنل جمعي را بدهد ، پس از پاسخ سلام ، زير دست ، دست خود را پايين می‌آورد و پس از آن تا پايان مكالمه به حال خبر دار خواهد ايستاد و در خاتمه زير دست بلافاصله به حال احترام درآمده ، متناسب با سمتي كه حركت خواهد نمود به راست راست ، به چپ چپ و يا عقب گرد می‌نماید .

ماده 91- كليه نظاميان در حين رانندگي خودرو از اداي احترام نظامي معافند .

ماده 92- اداي احترام از طرف نگهبان مسلح به ترتيب زير به عمل می‌آید :

الف : نگهبان درب جبهه هر پادگان ، سرباز خانه يا سازمان نظامي نسبت به كليه پرسنل ارشد خود به حالت خبر دار ، اداي احترام نموده و براي فرمانده پادگان يا رئيس سازمان و جانشين و معاونين آنان و رده هاي بالاتر پيش فشنگ می‌نماید . ساير نگهبانان نيز به حالت خبر دار و با سر اداي احترام می‌نمایند .

ج: نگهبان زندان و بدرقه كنندگان زندانيان از اداي احترامات نظامي معافند .

د: اداي احترام در روز ناوها و ناوچه‌ها برابر آيين نامه مربوط به نيروي دريايي خواهند بود .

ه: اداي احترامات موتور سواران و ساير سواركاران برابر آيين نامه مربوطه خواهد بود .

 

فصل يازدهم

روش اداي احترامات نظامي دسته جمعي

ماده 93-براي مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا ، مقام محترم رياست جمهوري ، رئيس ستاد فرماندهي كل قوا ، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ،رئيس ستاد كل سپاه ، فرماندهان نيرو هاي ارتش و سپاه و نيروي انتظامي ، وزير دفاع و ساير مقامات منصوب در محل اي ارتشبدي و روساي کشورها و سران ارتش‌ها كه ميهمان رسمي دولت جمهوري اسلامي  ايران باشند و پيكر مطهر شهدا در تمام موارد در سازمان‌های نظامي و انتظامي و همچنين در مکان‌های غير نظامي و انتظامي چنانچه نظاميان به حالت صورت بندي آماده اداي احترام باشند برابر آيين نامه تشريفات ، احترام دسته جمعي به عمل می‌آید ..

ماده 94- احترام دسته جمعي از طلوع تا غروب آفتاب هنگامي به عمل می‌آید كه تعداد حاضرين 4 نفر و بيشتر باشد .

ماده 95- همه پرسنل جمعي براي فرماندهان و روسا و مديران مربوط خود برابر مقررات اين آيين نامه اداي احترام دسته جمعي می‌نمایند .

ماده 96- اداي احترام دسته جمعي در یگان‌های نيرو هاي مسلح :

الف : هنگام تشريف فرمايي مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا ، ورود مقام محترم رياست جمهوري ، رئيس ستاد فرماندهي كل قوا ، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ، رئيس ستاد كل سپاه ، فرماندهان نيرو هاي ارتش ، سپاه و نيروي انتظامي ، وزير دفاع و ساير مقامات منصوب در محل‌های ارتشبدي و سپهبدي و روساي کشورها و سران ارتش‌ها كه ميهمان رسمي دولت جمهوري اسلامي  ايران باشند و پيكر مطهر شهدا در تمام موارد در سازمان‌های نظامي و انتظامي كه به فرمان ارشد نظاميان حاضر نسبت به آن‌ها احترام دسته جمعي به عمل می‌آید .

ب: هنگام ورود فرماندهان ، مديران و روسا به مکان‌های نظامي و انتظامي چنانچه حاضرين به حال تفرقه باشند ارشد نظاميان حاضر با فرمان ايست خبردار اداي احترام می‌نماید و اگر ارشد متوجه ورود نباشد اولين نفري كه متوجه می‌شود با صداي بلند فرمان ايست ، سمت به ... داده سپس ارشد حاضرين ، خبردار می‌نماید .

تبصره : چنانچه در موقع ورود فرمانده به قسمت مربوطه ، رده يا درجه بالاتر حضور داشته باشند براي وي اداي احترام دسته جمعي نمی‌گردد .

ج: هنگام ورود فرماندهان ، مديران و روسا به مکان‌های نظامي و انتظامي چنانچه براي احترام آن مقام ، يگان با صورت بندي و مسلح به تفنگ آماده باشد برابر مقررات آيين نامه مشق صف جمع فرمانده يگان مزبور با فرمان خبر دار و پيش فنگ براي آن مقام اداي احترام دسته جمعي خواهند نمود و در ساير موارد چنانچه افراد مسلح به تفنگ به تفنگ حاضر شده باشند اداي احترام دسته جمعي فقط با فرمان خبر دار انجام خواهد شد و ساير حاضرين كه برابر مقررات اين روش بايد به وارد شونده اداي احترام نمايند با همان فرمان اداي احترام خواهند نمود .

ماده 97- اداي احترامات دسته جمعي در مکان‌های غير نظامي و انتظامي :

فقط در مواردی که نظاميان با صورت بندي آماده باشند با رعايت بند ب ماده 96 اداي احترامات دسته جمعي نسبت به فرماندهان ، روسا يا مديران و همچنين ساير نظامياني كه در رده بالاتر از ارشد نظاميان حاضر باشند به عمل می‌آید .

ماده 98 – در موارد و مکان‌های زير احترام دسته جمعي به عمل نمی‌آید .

الف : هنگام تلاوت قرآن مجيد در كليه تجمعات .

ب: در حين اجراي مراسم صبحگاه و شامگاه .

ج : سخنرانی‌ها و سمینارها (در جريان اجراي برنامه )

د: شوراها و کمیسیون‌ها (هنگامي كه بحث شروع شده باشد )

ه : در مساجد و اماكن مذهبي

و : در گلزار شهدا و قبرستان .

ز: کلاس‌های درس و كارگاه هاي آموزشي و ميادين ورزشي (در حين اجراي برنامه ) به استثنای بازديدهاي رسمي.

ح : مکان‌ها غير نظامي چنانچه نظاميان در بين غير نظاميان متفرق باشند .

ط : بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها

ي : میدان‌های تير در حين اجراي تير اندازي

ك :  دفاتر ( مگر در بازديد فرماندهان ، روسا و مديران و بازرسی‌ها )

ل: زائر سرا ،اردوگاه تفريحي و باشگاه‌ها (هنگام پذيرايي از مهمانان ، م همچنين پرسنل ف مواقعي كه با خانواده خود در آن محل حضور دارند )

م: در كارگاه هاي فني و حين انجام بازديد فني .

تبصره : در موارد مربوط به بند هاي د- ح – ك – م ، به محض ورود يا خروج مقامي كه در ساير موارد بايستي براي او احترام دسته جمعي به عمل آيد كليه حاضرين بدون خبر دار به حال احترام از جاي برخاسته و اداي احترام انفرادي می‌نماید .

 

فصل دوازدهم

وضع پرسنل نيروهاي مسلح در خارج از محل خدمت

ماده 99-پرسنل نيروهاي مسلح هنگام استفاده از لباس سازماني موظفند لباس مصوب را در بر نمایند و هیچ‌گونه تغييري در شكل و علائم ظاهري آن ندهند .

ماده 100- نصب علايم و نشان‌ها برابر مقررات مربوط خواهند بود .

ماده 101- استفاده از علائم و نشان‌های كشور هاي خارجي ممنوع است فقط در مسافرت‌های رسمي به خارج از كشور و همچنين در مهمان‌های رسمي كه خارجيان در آن شركت داشته باشند ، مجازند .

ماده 102- پرسنل نيروي هاي مسلح بايد حداكثر دقت را در مرتب نمودن لباس و وضع ظاهر خود به عمل آورده و از پوشيدن لباس نامرتب و ارتكاب اعمالي كه به شخصيت فرد و شأن سازمان در برابر ديگران لطمه وارد می‌سازد خودداري نمايند .

ماده 103- موي سر نظاميان به ويژه اطراف سر و پشت گردن بايد هميشه كوتاه باشد .

ماده 104- پرسنل نيروهاي مسلح بايد هميشه كارت شناسايي خود را همراه داشته تا در مواقع لزوم ارائه نمايند .

ماده 105- حضور پرسنل نيروهاي مسلح در محل‌هایی كه مغاير شئون سربازي باشد ممنوع است .

ماده 106- هرگونه ارتباط با اتباع بيگانه يا تردد به اماكن مربوط به بيگانگان براي پرسنل نيروي مسلح ممنوع بوده مگر بر اساس مأموریت و با كسب مجوز از حفاظت اطلاعات يگان مربوطه باشد .

تبصره :در برخوردها و ارتباطات غير مترقبه پرسنل مكلفند بلافاصله مراتب را به حفاظت اطلاعات گزارش نمايند .

ماده 107- ورود پرسنل نيرو هاي مسلح با لباس نظامي به اماكن غير نظامي ، اماكن عمومي ، مانند كافه ترياها ، رستوران‌ها و سينماها و ديگر محل‌های نامناسب ( جزء در موارد اجبار از قبيل مسافرت‌ها و مأموریت‌های رزمي ) ممنوع است ليكن افراد وظيفه كه مجاز به استفاده از لباس غير نظامي نمی‌باشند نمی‌توانند با لباس نظامي در اماكن عمومي مجاز وارد شوند .

ماده 108- تشريفات رسمي استقبال و بدرقه كه توسط پاسدار تشريفات انجام می‌شود تابع مقررات مذكور در آيين نامه  تشريفات است .

 

فصل سيزدهم

تشويقات و تنبيهات انضباطي

ماده 109- اقدامات انضباطي بايد يكنواخت ، مداوم و پيگير بوده و براي تشويق افرادی که وظيفه خود را به نحو احسن اجرا نموده و يا خدمت فوق‌العاده انجام می‌دهد ، و مواخذه و تنبيه متخلفين با توجه به مقررات اين آيين نامه به مرحله اجرا گذرانده شود .

ماده 110- انجام هر عمل يا ترك فعلي كه بر خلاف مقررات و دستورات و نظم و ترتيب و شئون جامعه نيرو هاي مسلح باشد تخلف ناميده شده و تخلفاتي كه تنبيه آن در اختيار فرماندهان ، روسا ، و مديران گذاشته شده است تخلفات انضباطي ناميده می‌شود .

ماده111- هدف از تنبيه ، اصلاح فرد متخلف ، تنبه و آگاهي ديگران می‌باشد و تنبيه نبايد جنبه انتقامي داشته باشد .

ماده 112- چون قدرداني از خدمات فوق‌العاده و اعمال برجسته افراد خدمت گذار و همچنين تنبيه عناصر خطا كار از عوامل موثر فرماندهي و مديريت است ، لذا فرماندهان ، روسا و مديران بايد در تشويق و تنبيه پرسنل تحت امر ، اصول زير را كاملاً مورد توجه قرار دهند :

الف : هر فرمانده در هنگام تنبيه يا تشويق زير دستان خود ، علاوه بر ساماندهي ،بايد نقش يك نفر قاضي را ايفا نمايد . يعني مانند بازپرس تمام دلايلي كه بر له يا عليه زير دست است سنجيده ، سپس عمل ارتكابي را با نوع و ميزان تنبيه يا تشويق تطبيق داده مثل يك قاضي در حدود اختيارات خود ، دستور صادر نمايد .

ب: در تعيين تنبيه يا تشويق بايد سوابق خدمتي و روحيه زير دستان و اوضاع و احوال ، علل ارتكاب اعمال و ميزان آگاهي متخلف از مقررات خدمتي و آثار ناشي از عدم اجراي آن‌ها مورد توجه قرار گيرد .

ج: قبل از تعيين تنبيه يا تشويق ، فرمانده رئيس يا مدير  بايد تأمل و تعمق كافي نموده و پس از اينكه اجراي آن‌را ضروري تشخيص داد با قاطعيت و سريعاً آن‌را اجرا نمايد ، تا زير دستان تصور ننمايند فرمانده ، رئيس يا مدير در تعيين تشويق يا تنبيه دچار ترديد يا دو دلي است .

د: تشويق يا تنبيه بايد مبتني بر مصالح خدمتي بوده و خالي از هر نوع حب و بغض  باشد .

ه : تشويق فقط در ازاء خدمات فوق‌العاده ، اعمال برجسته و حسن انجام وظيفه پرسنل  تحت امر به عمل می‌آید و انجام خدمت عادي نبايد موجب تشويق يا امتيازي گردد .

و : تشويقات و تنبيهات انضباطي بايد به منظور بهبود خدمت و انضباط  عمومي بوده و طوري انجام گردد كه زير دستان به بی‌طرفی و عدالت فرماندهان و روسا و مديران معتقد گردند .

ز: تأخیر در اجراي تنبيه يا تشويق موجب تقليل اثرات آن می‌گردد .

ح : هرگاه فرمانده را ، در مقابل زير دستانش تنبيه يا سرزنش نمايند ، موجب سلب اعتماد زير دستانش خواهد شد . تنبيه و سرزنش فرمانده در مقابل زير دستان ، فقط در صورتي مجاز است كه خطاي متخلف مستوجب تنبيه فوري بوده يا برای تنبیه ديگران ضروري تشخيص داده شود .

ط: فرماندهان ، مديران و روسا  موظفند علل بي انضباطي و ناراحتی‌های مرئوسين خود را جستجو نموده و در رفع آن اقدام نمايند .

س: براي تخلف يا تقصيري كه تشخيص كه تشخيص متخلف يا متخلفين مقدور نيست ، نبايد عده اي را دسته جمعي تنبيه كرد ، زيرا نسبت به افراد با انضباط ، بي عدالتي شده و آنان را از خدمت دلسرد كرده و اعتماد آنان را نسبت به فرماندهان و مديران و روسا سلب می‌نماید .

ك: پرسنلي كه از قسمتي به قسمت ديگر مأمور می‌شوند براي خدمات برجسته و يا تخلفاتي كه مرتبط با مأموریت انجام می‌دهند ، مستقيماً از طرف فرماندهان ، روسا و مديران محل مأموریت ، بر حسب مورد تشويق يا تنبيه می‌شوند و در ساير موارد ، اجراي تشويقات و تنبيهات ، مربوط به فرماندهان روسا و مديران سازمان اصلي آنان خواهد بود .

تبصره : در كليه موارد ، اعمالي كه منجر به تشويق يا تنبيه پرسنل می‌گردد فرماندهان ، روسا و مديران بايستي علت تنبيه و تشويق را به پرسنل تفهيم نموده و در اسرع وقت آن‌را به مورد اجرا گذارند .

ماده 113- موارد مذكور در جداول شماره 2 و 3 (نوع خدمات برجسته و حداكثر تشويقات ) به شرح زير ، خدمات برجسته محسوب شده و پرسنلي كه خدمات مزبور را انجام می‌دهند تشويقات متناسب ، به شرح جداول مزبور درباره آنان به مورد اجرا گذاشته می‌شود :

الف : حضور مستمر در محل خدمت يا مأموریت و انجام وظايف و مأموریت‌ها به نحو احسن و انجام خدمت موثر خارج از وقت مقرر .

ب: انجام اقدامات مفيد و موثر در امر توسعه آموزش‌های نظامي ، عقيدتي و پرورش جسماني پرسنل .

ج : صرفه جويي و به كار بردن ابتكار و دقت فوق‌العاده در مصرف اقلام و وسايل و تجهيزات به ويژه تجهيزات حساس و كمياب و گران قيمت .

د : اقدامات موثر در حفظ و نگه داري اموال و اسناد نظامي و دولتي .

ه : سرعت و دقت فوق‌العاده در اجراي دستورات سلسله مراتب و رعايت اصول مديريت و روش رهبري عده‌ها .

و : به كار بردن ابتكار لازم در برقراري سیستم‌های موثر حفاظتي ، حفظ و آماده به كار نگه داشتن و تعمير و بازسازي سلاح ، تجهيزات ، ارتقاء روحيه پرسنل به نحو احسن .

ز: بالا بردن چشمگير روحيه پرسنل و توان رزمي يگان ، با اعمال مديريت فوق‌العاده و رفتار شايسته و اجراي مانور هاي موفق مبتني بر تهديدات واقعي .

ح : انجام اقدامات ستادي موثر و فوق‌العاده جهت كسب موفقيت در مأموریت و عمليات (تهيه طرح‌ها و دستورات )رعايت به موقع اصول تاكتيك و دستورات رزمي و غير رزمي  و در جهت نيل به پيروزي خودي و شكست دشمن .

ي: نوآوري در راستاي خودکفایی ، تقويت بنيه دفاعي و استحكامات و خطوط پدافندي .

ك : كسب اخبار و اطلاعات مفيد از دشمن و انجام اقدامات موثر در جلوگيري از پخش شايعات زيان بخش .

ل: نمونه و سرمشق بودن براي زير دستان با ايثار ، از خود گذشتگي و اقدامات متهورانه در مأموریت و ميدان نبرد .

م : مقاومت در هنگام اسارت و تلاش براي فرار از اسارت دشمن و رهايي از گروگان گيري و كمك به همرزمان در اين زمينه ، تلاش فوق‌العاده براي نجات جان افراد همرزم و هم ميهنان .

ن : اجراي موفقيت آميز مأموریت‌های پدافندي و تلاش چشمگير در حفظ مواضع و مناطق استحفاظي در مقابل دشمن ، به اسارت درآوردن نفرات دشمن .

ص: اجراي موفقيت آميز مأموریت‌های آفندي و ابراز رشادت و جسارت فوق‌العاده در اشغال اهداف مورد نظر و به دست آوردن غنائم  جنگي از دشمن .

ض: شركت داوطلبانه در عمليات مخاطره آميزه و ابراز شجاعت فوق‌العاده و ايثار در انجام مأموریت‌های عملياتي و مقابله با اشرار ، قاچاقچيان و سارقين مسلح و عوامل ضد انقلاب .

ماده 114- پرسنل نيرو هاي مسلح به مقتضاي حسن انجام وظيفه ، ابراز رشادت ، لياقت ، ايثار و فداكاري ، ابتكار و خلاقيت و انجام خدمات فوق‌العاده ، حسب مورد به صورت فردي يا جمعي به شرح  زير مورد تشويق قرار می‌گیرند :

الف : تشويق شفاهي .

ب: تشويق كتبي .

ج : تشويق در دستور قسمتي

د : تشويق در دستور نيرو يا سازمان

ه : تشويق در فرمان

و : مرخصي تشويقي حداكثر به مدت 30 روز در سال

ز: پاداش و جوائز

ح : اعطاي نشان

ط: رفع اثرات مترتبه تنبيهات

ي: ارشديت

تبصره : اعطاء درجه تشويقي از طريق ارشديت به ميزاني كه منجر به نيل به درجه بالاتر گردد انجام می‌شود .

ماده 115- نحوه اجراي تشويق :

الف : تشويق شفاهي در مقابل عده يا به طور انفرادي به عمل می‌آید و تشويق كتبي به شكل نامه به تشويق شونده ابلاغ و براي انعكاس در پرونده خدمتي او به مراجع مربوطه ارسال می‌گردد .

ب: براي تشويق در دستور قسمتي ، فرمانده ، رئيس يا مدير مربوطه مشخصات تشويق شونده را با ذكر علل تشويق به فرمانده ، مدير يا رئيس قسمتي كه دستور در اختيار اوست گزارش می‌نماید و مقام مزبور با توجه به مصالح خدمتي و مقتضيات ، اجازه درج مراتب را در دستور قسمتي بايد به اطلاع كليه پرسنل آن قسمت برسد .

ماده 116- موارد زير تخلف محسوب شده و درباره مرتكبين آن‌ها ، تنبيهات انضباطي برابر جداول نوع تخلفات اعمال می‌گردد (جداول شماره 4 و 5 ):

الف : عدم آراستگي ، نامناسب بودن وضع ظاهري و عدم توجه به نظافت شخصي .

ب: عدم رعايت ادب ، عدم رعايت سلسله مراتب و احترامات نظامي و اداري .

ج: بد رفتاري نسبت به پرسنل جمعي .

د : بي توجهي به آموزش : فرماندهان و مسئولين نسبت به آموزش و دانشجويان و دانش آموزان نسبت به فراگيري آموزش .

ه: بي توجهي  و عدم رعايت زمان حضور در محل خدمت يا مأموریت و غيبتي كه منجر به فرار نشود .

و : تظاهر به بيماري و عدم سلامت (تمارض ) در صورتی که به تاييد پزشك نظامي برسد .

ز: عدم احساس مسئوليت و بي تفاوتي در خدمت ، عدم رعايت قوانين و مقررات آيين نامه‌ها ، بخش نامه‌ها ، دستورالعمل‌ها و ساير دستورات .

ح : سستي و سهل انگاري در انجام وظيفه و اجراي دستورات در زمينه هاي عملياتي ، اداري و تداركاتي .

ط: تأخیر غير موجه و عدم دقت در ارائه گزارشات و حقايقي كه در انجام مأموریت يگان موثر است و اظهارات و گزارشات خلاف واقع و كتمان حقيقت .

ي: سستي و سهل انگاري در مقابله با تبليغات و عمليات رواني دشمن .

ك : پخش شايعات در جهت تخريب روحيه پرسنل خودي .

ل: سستي و سهل انگاري در امور نگهباني ،پاسداري ،ديده باني ، ديده وري در مناطق رزمي ، غير رزمي و حياتي كشور .

م : قصور ، تقصير در حفظ و نگه داري جنگ افزار ، تجهيزات ، مهمات و هرگونه اموال و اسرار و اسناد نظامي و دولتي و تسليم مدارك و اسناد به افرادي كه حق دريافت آن را ندارند .

ن : ارتكاب اعمال و رفتار بر خلاف شئون نظامي كه به موجب مقررات تعيين و ابلاغ می‌گردد و تظاهر به خلاف شرع مبين اسلام .

ص: قصور و تقصير و سهل انگاري در به كار گيري توان و امكانات دفاعي جهت انجام مأموریت در مقابل دشمن . قصور در جلوگيري از فرار و از هم پاشيدگي پرسنل جمعي و همچنين جمع آوري پرسنل پراكنده به هنگام رزم .

ض: قصور و تقصير و سهل انگاري در حفظ مواضع و  مناطق استحفاظي در مقابل دشمن و اشرار ، قاچاقچيان و سارقين مسلح و عوامل ضد انقلاب .

ماده 117- تنبيهاتي كه به علت تخلفات پرسنل اعمال می‌شود به شرح زير است :

الف : توبيخ شفاهي

ب: توبيخ كتبي

ج : توبيخ در دستور قسمتي

د : توبيخ در دستور نيرو يا سازمان

ه: توبيخ در فرمان

و : خدمت شبانه روزي در قسمت ، حداكثر تا 30 روز

ز: بازداشت غير قابل تمديد در بازداشتگاه ، حداكثر تا 30 روز

ح : كسر از حقوق حداكثر به ميزان يك پنجم و حداكثر به مدت 4 ماه .

ط: انتظار خدمت حداكثر تا 6 ماه

ي: بدون كاري حداكثر تا 3ماه

ك : محروميت از ترفيع به مدت محدود و حداكثر دو سال در زمان صلح و چهر سال در زمان جنگ

ل: تنزيل درجه يا رتبه براي مدت محدود يا دايم .

م : معافيت از خدمت

ن : اخراج از خدمت

تبصره : اعمال تنبيهات مذكور در بند هاي (ز) و (ح) اين ماده منوط به تفويض اختيار از سوي مقام معظم فرماندهي كل قوا (مقام رهبري ) به فرماندهان می‌باشد كه با تصويب اين آيين نامه از طرف معظم له به منزله تفويض اختيار مندرج در تبصره 1 ماده 103 قانون ارتش و مقررات مشابه در سپاه و نيروي انتظامي با توجه به جداول حدود اختيارات به فرماندهان ، روسا و مديران خواهد بود .

ماده 118- فرماندهان ، روسا و مديران می‌توانند در حدود اختيارات ، تنبيهات انضباطي مندرج در اين آيين نامه را كه اجراي آن مستلزم انجام تشريفات نيست ، نسبت به پرسنل متخلف در يگان يا قسمت تابعه خود مستقيماً به مرحله اجرا گذارند ولي اگر متخلف جزو يگان يا قسمت ديگر باشد ، بايد تنبيه او را با ذكر علت از فرمانده ، رئيس يا مدير يگان متبوع فرد متخلف درخواست نمايد .

تبصره : هر گاه پرسنل به هر علت ديگري از قسمت خود به دور باشد و مرتكب تخلفي گردد ، فرمانده اي كه در حوزه مسئوليت او تخلف ،ارتكاب يافته در صورت محرز بودن تخلف ، می‌تواند به علت بعد مسافت از قسمت سازماني متخلف ، كه اجراي مقررات موجب تأخیر در تنبيه متخلف می‌گردد ، با رعايت حدود اختيارات بر طبق مقررات نسبت به تنبيه متخلف اقدام و نتيجه را به قسمت وي اعلام نمايد .

ماده 119- به محض اينكه دستور تنبيهي صادر می‌شود ، مقامي كه تنبيه را مقرر داشته است بايد بدون تأخیر مراتب را به متخلف ابلاغ نمايد .

تبصره : در مواردي كه متخلف عهده دار نگهباني يا پاسداري باشد ممكن است تنبيه او به بعد از خاتمه نگهباني و يا پاسداري موكول گردد .

ماده 120- تنبيهات پرسنل بايد در سوابق خدمتي آنان منعكس گردد .

ماده 121- هرگاه فرماندهان ، روسا و مديران متوجه گردند اختيارات او از لحاظ اجراي تنبيهات به اندازه اي نيست كه بتوانند تنبيه مناسبي نسبت به متخلف اعمال كند در حدود اختيارات ،متخلف را تنبيه نموده و نسبت به تنبيه بيشتر از اختيارات خود ، از مقام بالاتر تقاضا می‌نماید .

ماده 122- فرماندهان ، روسا و مديران قسمت‌های مستقل ( مانند گردان و تيپ ) می‌توانند از اختيارات مقام يك رده بالاتر استفاده نمايند .

ماده 123- پرسنلي كه از قسمتي به قسمت ديگر مأمور می‌شوند براي تخلفاتي كه مربوط  به انجام مأموریت آنان می‌باشد ، مستقيماً از طرف فرماندهان ، روسا و مديران محل مأموریت تنبيه می‌شوند و در ساير موارد ، اجراي تنبيه مربوط به فرمانده ،مدير يا رئيس اصلي آنان خواهد بود .

تبصره : در مورد مأموری به سازمان‌های كشوري ، اعمال تنبيه انضباطي موكول به اعلام تخلف از طرف سازمان كشوري به قسمت اصلي پرسنل متخلف بود و دستور تنبيه از طرف فرمانده مربوطه صادر می‌گردد .

ماده 124- پرسنلي كه در بیمارستان‌های نيروهاي مسلح تحت معالجه باشد هرگاه مرتكب تخلفي شود كه مستلزم تنبيه انضباطي باشد ، مدير بيمارستان چگونگي تخلف را به فرمانده ، رئيس يا مدير مربوطه اطلاع داده و تقاضاي تنبيه خاطي را نمايد . اجراي تنبيه مقرره پس از بهبودي و رفع نقاهت  خواهد بود .

ماده 125- پرسنلي كه به بازداشت در بازداشتگاه تنبيه می‌شوند ، بدون خدمت بوده و تا پايان تنبيه نبايد هيچ يك از وظايف مربوط  به شغل خود را انجام دهند .

ماده 126- پرسنلي كه به خدمت شبانه روزي در قسمت تنبيه می‌شوند ، پس از انجام خدمات محوله بايد در قسمت مربوطه باقي بمانند .

ماده 127- براي پرسنل از درجات ستواني داخل به بالا و معادل آن كه به بازداشت در بازداشتگاه تنبيه می‌شوند ، نگهبان گمارده نمی‌شود و مجاز به استفاده از لباس نظامي خواهند بود .

ماده 128- براي پرسنلي كه به بازداشت در بازداشتگاه تنبيه و به مناسبت اهميت تخلف و يا به موجب اوامر صادره بايد تحت مراقبت قرار گيرند يا به دستور مقامات قضايي بازداشت و زنداني می‌گردند بايستي نگهبان گمارده شود .

تبصره : مشمولين اين ماده در تمام مدتي كه در بازداشتگاه می‌باشند مجاز به استفاده از لباس نظامي نمی‌باشند .

ماده 129- ايام بازنشستگي پرسنل وظيفه كه در طي خدمت مقرره به بازداشت در بازداشتگاه تنبيه می‌شوند ، جزو خدمت قانوني آنان محسوب نمی‌گردد .

ماده 130- هر مقامي كه تنبيهي را مقرر می‌دارد ، می‌تواند ضمن ابلاغ ، اجراي آن را تا مدت 3 ماه به تعويق اندازد ، هرگاه در اين مدت كسي كه تنبيه شده است مرتكب تخلف ديگري نشود ، اجرا و اثرات تنبيه مذكور به كلي به كلي منتفي و در صورتی که در مهلت مزبور ، مستوجب تنبيه ديگري نشود اين تنبيه با تنبيه اول توأماً اجرا خواهد شد . اين مهلت فقط به متخلفيني داده می‌شود كه داراي رفتار شايسته بوده و احتمال می‌رود از اين فرصت استفاده نموده و خبط و خطاي خود را با انجام خدمت جبران نمايد .

تبصره 1- هرگاه مجموع دو تنبيه از حدود مقرر در پيوست اي اين آيين نامه تجاوز نمايد در اين صورت تنبيه در دو نوبت و به فاصله هشت روز اجرا خواهد شد .

تبصره 2- لغو تمام يا قسمتي از تنبيه انضباطي كه مقرر شده ، از طريق مقام تنبيه كننده ابلاغ می‌شود .

ماده 131- تنبيه مرئوسين به كسر حقوق ، با توجه به نكات زير عمل می‌گردد :

الف : كسر حقوق حداكثر به ميزان يك پنجم ، حداكثر به مدت چهار ماه .

ب: موقعي اين تنبيه اعمال شود كه اثر آن بنا به تشخيص فرمانده ، رئيس يا مدير از تنبيهات ديگر غير از انتظار خدمت و بدون كاري بيشتر باشد .

ج: به ازاء هر روز غيبت غير موجه ، كسر حقوق معادل وجوه دريافتي يك روز .

ماده 132- تنبيه كنندگان می‌توانند نسبت به رفتار يا تنبيهاتي كه به نا حق ، غير قانوني درباره آن‌ها مقرر شده ، اول به مقامي كه تنبيه را تعيين نموده شكايت نمايند ، در صورت عدم رسيدگي به يك رده بالاتر از مقامي  كه تنبيه را تعيين نموده شكايت نمايند ولي اين شكايت بايد انفرادي به عمل آمد و از طرف اشخاص ديگر يا به طور اجتماع نباشد و رونوشت آن را به مقام تنبيه كننده ارسال دارد .

تبصره : شكايت راجع به تنبيهات مانع از اجراي تنبيه مقرره نخواهد شد .

ماده 133- شكايت راجع به تنبيهات فقط موقعي مجاز است كه 24 ساعت از اجراي تنبيه گذشته باشد و در اين صورت شخصي شاكي بايد از مقامي كه تنبيه را مقرر داشته تقاضاي ملاقات نموده و اعتراض خود را بيان نمايد .

ماده 134- مقاماتي كه تنبيه را مقرر داشته‌اند ، می‌توانند حين اجراي تنبيه انضباطي چنانچه متخلف رفتار شايسته باشد از بقيه  يا قسمتي از تنبيه صرف نظر نمايند .

ماده 135- رسيدگي به تخلفات پرسنل كه فرمانده نيروي مربوطه براي آنان پيشنهاد محروميت از ترفيع ، تنزيل درجه يا رتبه ، معافيت از خدمت يا اخراج از خدمت می‌دهد و همچنين رسيدگي به شكايت پرسنل از رده هاي بالاتر در امور خدمتي در هیئت‌های مندرج در مواد 104 و 105 قانون ارتش و هیئت‌های مشابه در ستاد فرماندهي كل قوا ، سپاه و نيروي انتظامي به عمل می‌آید .

تبصره : ذی‌نفع نسبت به آراء قابل اجراي هر دو هیئت (هیئت مندرج در مواد 104 و 105 قانون ارتش و هیئت‌های مشابه در ستاد فرماندهي  كل قوا ، سپاه و نيروي انتظامي ) می‌تواند به مراجع صالحه قضايي تظلم نمايد .

 

فصل چهاردهم

شكايات ، گزارشات و دادخواست‌ها

ماده 136- هر فرد از پرسنل نيرو هاي مسلح می‌تواند از اعمال و رفتار غير قانوني فرماندهان و روسا و مديران و ساير مقامات نسبت به خود به طور كتبي يا شفاهي با رعايت مقررات اين فصل شكايت نمايد .

ماده 137- در صورتي كه شكايت كتبي باشد ، بايد شاكي با ذكر مشخصات خود آن‌را امضاء در غير اين صورت به آن ترتيب اثر داده خواهد شد .

ماده138- شكايت بايد از طريق سلسله مراتب به عمل آيد . چنانچه موضوع شكايت مربوط به فرمانده ، رئيس يا مدير مستقيم شاكي باشد ، ابتدا شكايت به وي ارسال و در صورت عدم رسيدگي ، شاكي می‌تواند مراتب را با مدارك مستند و با رعايت مقررات مواد 104 و 105 قانون ارتش و مقررات مشابه در سپاه و نيروي انتظامي به مبادي ذی‌ربط ارسال دارد .

ماده 139- رسيدگي به شكايات واصله نبايد به اشخاص يا مقامي كه ، از آن‌ها شكايت شده است احاله گردد ، شكايت از جانب شخص ديگر و شكايت دسته جمعي و همچنين شكايت از سخني تنبيه انضباطي اعمال شده  در مواردی که در حدود اختيارات تنبيه كننده بوده است ممنوع می‌باشد .

ماده 140-پرسنل نيروهاي مسلح مجاز نمی‌باشند هنگام عهده دار بودن پاسداري ،آمادگي و نگهباني و همچنين حين آموزش مبادرت به شكايت نمايند مگر آنكه مورد سؤال قرار گيرند .

ماده 141- در مورد شكايات واصله حداكثر تا يك ماه  بايد رسيدگي و پاسخ به شاكي داده شود .

ماده 142- چنانچه از رسيدگي به شكايات معلوم شود كه موضوع شكايت بي اساس بوده و ارسال آن مبني بر  سوء نيت بوده است بر حسب مورد ، شاكي تنبيه يا تحت تعقيب قانوني قرار خواهد گرفت . چنانچه مشخص شود كه شكايت بر حق بوده فرمانده ، رئيس يا مدير ،نبايد براي شاكي ايجاد مشكل نمايد .

ماده 143- در كليه قسمت‌ها از رده گروهان به بالا بايد دفتر به منظور ثبت كليه شكايات و نتيجه رسيدگي  به آن‌ها ( برابر جداول شماره 1 پيوست ) وجود داشته باشد اين دفاتر در موارد لزوم به وسيله فرماندهان ، مديران و روسا و بازرسان مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

ماده 144 – هر فرد از پرسنل نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مسئوليت دارد در صورت اطلاع از وقوع توطئه يا خرابكاري در سازمان‌های مسلح جمهوري اسلامي ايران ، حيف و ميل وسائل نظامي و اموال دولتي . سوء استفاده از اعتبارات مالي و نظاير آن مبادرت به گزارش نموده و آن‌را بدون رعايت سلسله مراتب بر حسب مورد به مقامات و سازمان‌های ذی‌ربط در نيرو هاي مسلح منعكس نمايد .

تبصره – در صورتی که گزارش درباره ارسال خبر مربوط به سوء قصد ،خرابكاري ،جاسوسي و يا امور امنيتي در بخش‌های نيرو هاي مسلح باشد از نظر اهميت موضوع بايستي مستقیماً سازمان حفاظت اطلاعات يگان خود را در جريان قرار دهد .

جدول شماره 1 - دفتر شكايات(كليك كنيد)

جدول شماره 2 - نوع خدمات برجسته و حداكثر تشويقات (كليك كنيد)

جدول شماره 3 - جدول مقاماتي كه مي توانند تشويق را مقرر نمايند+ نوع تشويق (كليك كنيد)

 

پيوست جداول تشويقات

1- منظور از مرخصي مندرج در اين جدول ، مرخصي اضافه بر مرخصي استحقاقي ساليانه می‌باشد و در طول سال حداكثر 30 روز خواهد بود . اعطاي مرخصي تشويقي به حدي مجاز است كه به مأموریت يگان لطمه وارد نسازد .

2- حداكثر پاداش 150000 ريال بوده كه در اختيار مقامات سرهنگي به بالا می‌باشد و حسب مورد مقامات مربوطه می‌توانند دستور پرداخت تمام يا قسمتي از آن را به پرسنل جمعي كه به نحوي ابراز لياقت و شايستگي كرده باشند صادر نمايند .

3- اعطاي نشان ، امتيازات و جوائز تابع مقررات آيين نامه نشان و امتيازات و جوائز نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران می‌باشد .

4- رفع تنبيهات پرسنل با رعايت تبصره 2 ماده 130 اين آيين نامه خواهد بود .

5- نحوه استفاده و برخورداري كارمندان از جداول تشويقات با در نظر گرفتن مواد (34 و 35 و 36) آيين نامه انضباطي و تطبيق رتبه آنان با درجات نظامي انجام می‌پذیرد .

6- مرخصي تشويقي محصلين نبايد از حد نصاب تعيين شده در اساس نامه دوره هاي مراكز آموزشي تجاوز نمايد .

7- علاوه بر حدود اختيارات واگذاري در جداول تشويقات، فرماندهان ، روسا  و مديران می‌توانند در زمان جنگ براي اعمال تشويق از اختيارات مقام يك رده بالاتر و در مناطق عملياتي از اختيارات مقام دو رده بالاتر(حداكثر تا رده ارتشبدي ) استفاده نمايند .

8- در زمان جنگ و در مناطق عملياتي فرمانده نيرو / سازمان علاوه بر اختيارات واگذاري در جداول تشويقات ، پس از كسب مجوز از مقام معظم فرماندهي كل قوا می‌تواند تا درجه سرهنگي داخل را يك درجه ، حداكثر ( چهار سال ) ارشديت اعطاء نمايد .

9- اعطاي ارشديت به پرسنل صرفاً به پيشنهاد فرمانده نيرو ، رئيس سازمان و با رعايت ماده 84 و تبصره ذيل ماده 102 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و مقررات مشابه در سپاه و نيروي انتظامي می‌باشد .

10- اختيارات مقامات گروهباني ، استواري و كارمندان هم رتبه آنان برابر روش جاري ابلاغي فرماندهان ، روسا و مديران مربوطه اعمال می‌گردد .

11- تشويقات بايستي به نحوي اعمال گردد كه از اختيارات .واگذاري در جداول حدود اختيارات تجاوز نكند . . تشويق پيش از حدود اختيارات ، هر رده بايستي به مقام بالاتر پيشنهاد گردد .

12- هم طرازی مقاماتي كه تشويق را مقرر می‌دارند و پرسنلي كه درجات مختلف مورد تشويق قرار می‌گیرند برابر مفاد ماده 34 همين آيين نامه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي رعايت خواهد شد .

 

جدول شماره 4 - جدول نوع تخلفات و حداكثر تنبيهات (كليك كنيد )

جدول شماره 5- جدول مقاماتي كه مي توانند تنبيهات را مقرر نمايند+ نوع تنبيه (كليك كنيد)

 

 

پيوست جداول تنبيهات

1- تخلفات انضباطي :

تقصير (سهل انگاري در اجراي قوانين ، مقررات ، دستورات نظامي و اداري ) يا قصور (كوتاهي غير عمدي )در اجراي وظايف محوله .

2- آراستگي :

مرتب و كامل و پاكيزه بودن وضع ظاهري پرسنل بر اساس آيين نامه‌ها ،دستورالعمل هاي مصوبه مربوط به لباس ، علائم نظامي ، درجات و نظاير آن در نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران .

3- رعايت ادب و شئون نظامي :

حسن معاشرت و حفظ حرمت ديگران برابر عرف و عادت ، موازين اسلامي ،و احترامات نظامي .

4- شئون نظامي :

اعمال و رفتاري كه نمايانگر قدر ، مرتبه و منزلت پرسنل نيرو هاي مسلح بوده و بر اساس آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ، بخش نامه‌ها و دستورات شفاهي فرماندهان مشخص می‌گردد و پرسنل ملزم به رعايت آن می‌باشد .

5- منظور از خلاف شرع بين :

عدم رعايت واجبات شرعي است كه اين عمل باعث بي اعتنايي يا هتك حرمت شئونات اسلامي می‌شود مانند تظاهر به روزه خواري ، ترك نماز و ساير واجبات شرعي .

تبصره :در مورد غير مسلمانان ، رعايت ظواهر (عدم تظاهر به روزه خواري در ايام ماه مبارك رمضان و نظاير آن )لازم است .

6- نحوه استفاده و برخورداري كارمندان از جداول تنبيهات با در نظر گرفتن مواد (34 و 35 و 36) آيين نامه انضباطي و تطبيق رتبه آنان با درجات نظامي انجام می‌پذیرد .

7- پرسنل وظيفه به جاي تنبيه انتظار خدمت و بدون كاري ، به اضافه خدمت تنبيه، همچنين در خصوص غيبت غير موجه ، مادامي كه منجر فرار نگرديده باشد ، به ازاء هر روز غيبت در زمان صلح ، به دو روز و در زمان جنگ ، حداكثر به 9 روز اضافه خدمت تنبيه می‌گردد . ضمناً (سرباز – سرجوقه ) وظيفه از تنبيه كسر حقوق ، انتظار خدمت و بدون كاري مستثني خواهند بود .

8- تنبيهات محروميت از ترفيع ، تنزيل درجه يا رتبه ، معافيت از خدمت و اخراج ، صرفاً به فرمانده نيرو / رئيس سازمان و با رعايت مقررات مواد 104 و 105 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران ، مقررات مشابه در سپاه و نيروي انتظامي اعمال می‌گردد و تنها در زمان جنگ و مناطق عملياتي ، فرماندهان نيرو/ رئيس سازمان می‌توانند با رعايت (بند 13 پيوست جداول تنبيهات ) آيين نام انضباطي اقدام نمايد .

9- فرمانده ، رئيس با مدير می‌تواند ، در مورد تنبيهات خارج از حدود اختيارات خود به مقامات بالا پيشنهاد نمايد .

10- مقابله نيروهاي نظامي و انتظامي در برخورد با اشرار و قاچاقچيان و سارقين مسلح و عوامل ضد انقلاب ، در حكم مقابله با دشمن در زمان جنگ خواهد بود .

11- در صورتي كه پرسنل توأماً مرتكب جرم و تخلف شوند ، رسيدگي به تخلفات آنان بر اساس اين آيين نامه بوده و اعمال تنبيه انضباطي به همين منظور ، مانع تعقيب جزايي و رسيدگي به جرم آنان در مراجع قضايي نخواهد بود .

12- اختيارات مقامات گروهباني و استواري و كارمندان هم رتبه آنان ، بر اساس روش جاري ابلاغي فرمانده ، رئيس يا مدير مربوطه اعمال می‌گردد .

13- علاوه بر حدود اختيارات واگذاري در جداول تنبيهات ، فرماندهان و روسا می‌توانند در زمان جنگ براي اعمال تنبيهات از اختيارات مقام يك رده بالاتر و در مناطق عملياتي از اختيارات مقام دو رده بالاتر (حداكثر تا رده ارتشبدي ) استفاده نمايند .

14- در زمان جنگ و در مناطق عملياتي ، فرماندهان نيرو يا سازمان ، علاوه بر اختيارات مندرج در جدول مربوطه ، می‌توانند پس از كسب مجوز از مقام معظم فرماندهي كل قوا ، بدون رعايت تشريفات در مواد 104 و 105 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و مقررات مشابه در سپاه و نيروي انتظامي ، تنبيهات زير را رأساً اعمال نمايد :

الف : تا درجه سرهنگي داخل به تناسب درجه ، حداكثر تا 4 سال به محروميت از ترفيع ، تنبيه نمايند .

ب: تا درجه ستوان دومي داخل ، به تنزيل يك درجه حداكثر تا 4 سال ، تنبيه نمايد .

ج : در موارد معافيت از خدمت و اخراج و ساير موارد ، برابر تبصره هاي 7 و 8 ماده 104 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و مقررات مشابه در سپاه و نيروي انتظامي (پيشنهاد به فرمانده كل قوا يا ارجاع به دادگاه هاي نظامي زمان جنگ ) اقدام نمايند .

15- هم طرازی مقاماتي كه تنبيه را مقرر می‌دارند و پرسنلي كه درجات مختلف مورد تنبيه قرار می‌گیرند برابر مفاد 34 همين آيين نامه در سپاه پاسداران و نيروي انتظامي رعايت خواهد شد .

منبع:

http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3427:1391-10-11-12-37-57&catid=53:1388-08-19-06-24-55&Itemid=99