سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قوانین و مقررات نظام مهندسي ساختمان

 

جهت اطلاع از جدیدترین قوانین و مقررات به سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان مراجعه نمایید. 
 
قوانین
‌قانون نظام معماري و ساختماني (مصوب 01/03/1352 با اصلاحات بعدي)
قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون نظام معماري و ساختماني (مصوب 6/6/1356) 
قانون نظام مهندسي ساختمان (مصوب 3/2/71 با اصلاحات بعدي) 
قانون تمديد مهلت اجراي قانون نظام مهندسي ساختمان (مصوب 03/07/1373) 
تصويب‌نامه در خصوص ‌محول نمودن تصويب آيين‌نامه موضوع قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 
1371.3.26به كميسيون صنعت و امور زيربنايي‌هيأت دولت (مصوب 6/10/1371 )
آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ساختمان (مصوب 1374) 
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان «مصوب اسفند ماه 1374» 
آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان «مصوب بهمن ماه 1375»
آئين‌‌نامه اجرايي ماده (27) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 
آئين‌نامه ماده 28 قانون نظام مهندسي (تشكيلات حرفه‌اي كاردانهاي فني) 
آئين‌نامه صدور پروانه مهارت فني براي كارگران ماهر 
اصلاح مواد 72 و 101 و 107 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 04/03/1379)
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 30/4/1381)
مصوبات کمیسیون ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
نظريه‌هاي حقوقي
نظريه مشورتي كميسيون آيين‌ دادرسي مدني اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در خصوص شخصيت حقوقی سازمان و قطعي بودن آراي شوراي انتظامي

 
شیوه نامه ها
شيوه نامه اجرائي نظارت برطراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن 
             اصلاحیه شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقا پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي 
دستورالعمل ها

دستورالعمل تشخيص صلاحيت و صدور پروانه اشتغال به كار شركتهاي خدمات فني آزمايشگاهی
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش 
دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان  
عناوين و سرفصلهاي دوره هاي آموزشي براي ارتقا پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته عمران 
عناوين و سرفصلهاي دوره هاي آموزشي براي ارتقا پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته معماري 
عناوين و سرفصلهاي دوره هاي آموزشي براي ارتقا پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته شهرسازي 
عناوين و سرفصلهاي دوره هاي آموزشي براي ارتقا پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته تاسيسات مكانيكي 
عناوين و سرفصلهاي دوره هاي آموزشي براي ارتقا پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته تاسيسات برقي 
عناوين و سرفصلهاي دوره هاي آموزشي براي ارتقا پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته نقشه برداري 
دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان 
اصلاحات دستورالعمل نحوة فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان 
دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيت مهندسان پيشكسوت
نظام نامه ها
نظام‌نامه "نظام پيشنهادها" در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران