سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قانون عضويت دولت جمهوري‌اسلامي ‌ايران در آژانس جهاني مبارزه با زورافزايي

 

شماره48866/185                      7/8/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 76626/39719 مورخ 15/5/1387 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ‌ايران در آژانس جهاني مبارزه با زورافزايي كه با عنوان لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ‌ايران در آژانس جهاني مبارزه با زورافزايي (دوپينگ) به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 20/7/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 

شماره 156481                    15/8/1390

نهاد رياست جمهوري ـ وزارت ورزش و جوانان

« قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در آژانس جهاني مبارزه با زورافزايي» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/7/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 48866/185 مورخ 7/8/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

 

قانون عضويت دولت جمهوري‌اسلامي ‌ايران

در آژانس جهاني مبارزه با زورافزايي

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در « آژانس جهاني مبارزه با زورافزايي» به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق‌عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت بر عهده دولت است.

تبصره ـ در اجراياساسنامه ضميمه اين قانون رعايت اصل هفتاد و هفتم (77)
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

 

اساسنامه آژانس جهاني مبارزه با زورافزايي

ماده 1ـ تعيين

تحت نام آژانس جهاني مبارزه با زورافزايي که از اين پس به عنوان « مؤسسه» يا « آژانس» ناميده مي‌شود مؤسسه­اي تشکيل شده است که تابع اين مقررات و اصول پس از اصل هشتاد قانون مدني سوئيس مي‌باشد.

ماده 2ـ مقر

مقر مؤسسه در شهر « لوزان» مي‌باشد.

مقر مؤسسه مي‌تواند به مکان ديگري، در سوئيس يا کشور ديگري، با موافقت مرجع ناظر انتقال پيدا کند.

مکان آژانس ممکن است با مقر مؤسسه فرق داشته باشد.

ماده 3ـ مدت

مدت مؤسسه، نامحدود است.

ماده 4ـ هدف

هدف مؤسسه عبارت است از:

1ـ ترغيب و هماهنگي مبارزه عليه زورافزايي در ورزش در تمامي اشکال آن در سطح بين‌المللي از جمله از طريق انجام اقدامات در حين مسابقه يا خارج از مسابقه. بدين منظورمؤسسه با سازمانهاي بين دولتي، دولتها، مراجع عمومي و ساير نهادهاي دولتي و خصوصي که عليه زورافزايي در ورزش مبارزه مي‌کنند، از جمله کارگروه بين‌المللي المپيک،فدراسيونهاي ورزشي بين‌المللي، کارگروههاي ‌ملي المپيک و ورزشکاران همکاري خواهد کرد.مؤسسه از همه نهادهاي فوق براي پيروي از توصيه‌هاي آن، تعهد اخلاقي و سياسي أخذ خواهد نمود.

2ـ تقويت اصول اخلاقي در سطح بين‌المللي براي تمرينات ورزشي بدون زورافزايي و کمک به حفظ بهداشت ورزشکاران.

3ـ تعيين، تنظيم، اصلاح و به روز کردن فهرست مواد و روشهاي ممنوع در تمرينات ورزشي براي کليه نهادهاي دولتي و خصوصي مربوط از جمله کارگروه بين‌المللي المپيک، فدراسيونهاي ورزشي بين‌المللي و کارگروههاي ملي المپيک. آژانس اين فهرست را حداقل سالي يك‌بار منتشر خواهد کرد که در اول ژانويه (11 دي ماه) هر سال، و چنانچه فهرست طي گذشت سال اصلاح شود، در هر زمان ديگري که توسط آژانس تعيين شده است، لازم‌الاجراء خواهد شد.

4ـ تشويق، حمايت، هماهنگي و در صورت ضرورت انجام آزمايشهاي اعلام نشده خارج از مسابقه در همکاري کامل با نهادهاي دولتي و خصوصي مربوط، به‌ويژه کارگروه بين‌المللي المپيک، فدراسيونهاي ورزش بين‌المللي و کارگروههاي ملي المپيک

5 ـ توسعه، هماهنگي و يکنواخت کردن استانداردها و رويه‌هاي علمي، نمونه‌برداري و فني در خصوص تجزيه و تحليلها و تجهيزات، از جمله تأييد آزمايشگاهها و ايجاد يک آزمايشگاه مرجع

6 ـ ترويج قواعد هماهنگ، رويه‌هاي انضباطي، مجازاتها و ساير ابزار مبارزه با زورافزايي در ورزش و کمک به يکنواختي آن با توجه به حقوق ورزشکاران

7ـ طرح‌ريزي و توسعه آموزش مبارزه با زورافزايي و برنامه‌هاي پيشگيري در سطح بين‌المللي، از نظر توسعه رويه ورزشي بدون زورافزايي طبق اصول اخلاقي

8 ـ ترغيب و هماهنگي تحقيق در مبارزه عليه زورافزايي در ورزش

آژانس حق خواهد داشتدر صورت لزومدر پرتو تغيير خود به‌صورت يک ساختار متفاوت، طرحها و پيشنهادهايي را در صورت امکان براساس حقوق بين‌الملل عمومي تهيه و آماده کند.

علاوه بر موارد فوق آژانس تلاش خواهد کرد تا بر مهارتها، ساختارها و شبکه‌هاي موجود مربوط متکي باشد و موارد جديد را تنها در صورت لزوم ايجاد خواهد کرد.
در هرحال آژانس مي‌تواند به هيأتهاي کاري، کميسيونها يا گروههاي کاري، به‌صورت دائم يا موقت به‌منظور انجام وظائف خود، ايجاد کند. آژانس مي‌تواند با ديگر سازمانهاي عمومي و خصوصي علاقمند که ممکن است در امر ورزش دخيل باشند يا نباشند، مشورت کند.

مؤسسه به منظور دستيابي به اهداف خود حق دارد هرگونه قراردادي را منعقد کند، کليه حقوق، اموال منقول و هر نوع اموال غيرمنقول را به صورت رايگان يا در مقابل پرداخت وجه در هر کشوري به‌دست آورد و انتقال دهد.

مؤسسه مي‌تواند انجام کليه يا بخشي از فعاليتهاي خود را به اشخاص ثالث واگذار کند.

ماده 5 ـ سرمايه و منابع مالي

مؤسس، سرمايه اوليه‌اي در حدود پنج ميليون فرانک سوئيس به مؤسسه اهداء مي‌کند.

ساير منابع مالي مؤسسه شامل هرگونه تخصيص اعتبار، هبه‌، ارثيه و ساير اشکال کمک هزينه، يارانه يا ساير كمكهاي مالي از سوي کليه اشخاص حقيقي يا حقوقي و تمام سازمانهاي بين‌دولتي، دولتها، مراجع عمومي و ساير نهادهاي دولتي و خصوصي مي‌باشد.

ماده 6 ـ هيأت مديره مؤسسه

هيأت مديره مؤسسه در ابتدا از حداقل ده عضو تشکيل خواهد شد. اين تعداد مي‌‌تواند در مجموع حداکثر به چهل عضو افزايش يابد. اعضاء هيأت مديره مؤسسه، اشخاصي هستند که به مدت سه‌سال انتخاب شده‌اند. آنها مي‌توانند براي دوره‌هاي سه سال ديگر مجدداً انتخاب شوند.

اعضاء اوليه هيأت مديره مؤسسه از جمله اولين رئيس، توسط مؤسس تعيين خواهدشد. اعضاء هيأت مديره مؤسسه طبق اصول زير افزايش خواهند يافت:

1ـ حداکثر هجده عضو توسط نهضت المپيک تعيين خواهد شد، با اختصاص کرسيهايي که قرار است در قواعدي مشخص ‌شود که هيأت مديره مؤسسه وضع خواهد کرد، از ميان اين هجده نفر، حداقل چهار نفر ورزشکار خواهند بود.

2ـ حداکثر هجده عضو توسط سازمانهاي بين دولتي، دولتها، مراجع عمومي يا ساير نهادهاي دولتي دخيل در مبارزه عليه زورافزايي در ورزش تعيين خواهد شد (که از اين پس مراجع عمومي ناميده مي‌شود) با اختصاص كرسيهايي که قرار است در قواعدي مشخص ‌شود که توسط هيأت مديره مؤسسه وضع خواهد شد.

3ـ ساير اعضاء در صورت لزوم توسط هيأت مديره مؤسسه بنا به پيشنهاد مشترک نهضت المپيک و مراجع عمومي انتخاب خواهند شد.

4ـ به منظور تضمين دوام و پيوستگي در هيأت مديره مؤسسه، در پايان مدت مأموريت سه‌ساله اول، يعني در پايان سال 2002 ميلادي (1381هجري‌شمسي) اعضائي که به تازگي تعيين شده‌اند با اتفاق آراء يا در صورت عدم توافق، با قرعه‌کشي تصادفي به سه دسته زير تقسيم خواهند شد:

دسته يك ـ مدت ماموريت يکساله يعني تا پايان سال 2003 ميلادي، (1382 هجري‌شمسي)

دسته دو ـ مدت ماموريت دوساله يعني تا پايان سال 2003 ميلادي، (1383 هجري‌شمسي)

دسته سه ـ مدت ماموريت سه‌ساله يعني تا پايان سال 2005 ميلادي، (1384 هجري‌شمسي)

در تعيين اعضاء، نسبت نمايندگان براي هر دسته يا منطقه تا حد امکان در نظر گرفته خواهد شد.

در پايان سال 2003 ميلادي (1382 هجري‌شمسي) طول مدت مأموريت اعضاء جديد يا اعضائي که مدت مأموريت آنها تمديد شده، سه سال خواهد بود.

به‌طورکلي، اگر مدت مأموريت تمديد شود و به تعداد اعضاي اضافه گردد هيأت مديره مؤسسه به دنبال حصول اطمينان از حفظ تساوي بين اعضاء هيأت مديره مؤسسه که نماينده نهضت المپيک هستند (يعني کارگروه بين‌المللي المپيک، انجمن فدراسيونهاي بين‌المللي المپيک تابستاني، انجمن عمومي ورزش بين‌المللي، انجمن کارگروههاي ملي المپيک و کميسيون ورزشکاران کارگروه بين‌المللي المپيک) از يک طرف و اعضاء ديگر که نماينده مراجع عمومي هستند، از طرف ديگر خواهد بود، مفاد بند (6) زير مستثني مي‌شود.

5 ـ هيأت مديره مؤسسه مي‌تواند از تعداد معدودي از سازمانهاي بين دولتي يا سازمانهاي بين‌المللي نيز دعوت بعمل آورد تا در زمينه سمت مشاوره‌اي مؤسسه اقدام کنند.

سازمانهاي مذکور که براساس منافع قانوني خود در خصوص کار مؤسسه و اختيارات خود در زمينه­هاي مربوط دعوت خواهند شد، مي‌توانند در مباحثات هيأت مديره مؤسسه شرکت کنند اما زماني که هيأت مديره مؤسسه تصميم‌گيري مي‌کند نمي‌توانند رأي دهند.

6 ـ تا اندازه‌اي که حق عضويتها و وجوه سالانه پرداخت شده به بودجه مؤسسه
به موجب بند (1) ماده (13) زير توسط نهضت المپيک از يک‌سو، و مراجع عمومي
از سوي ديگر مساوي باشد، هر کدام از طرفها، يعني نهضت المپيک از يک‌سو، و مراجع عمومي از سوي ديگر، حق خواهند داشت که تعداد مساوي از اعضاء هيأت مديره مؤسسه را تعيين کنند، در صورت عدم تساوي وجوه سالانه توسط هرکدام از طرفهاي فوق‌الذکر؛ تعداد اعضاء تعيين شده هيأت مديره مؤسسه را توسط طرفي که عملاً وجه کمتري پرداخت کرده است، حداقل يکي کمتر از تعداد اعضاء تعيين شده از سوي طرف ديگر خواهد بود. اين روش تا زماني که حق عضويت و وجوه سالانه پرداخت شده
به بودجه مؤسسه توسط دو طرف فوق‌الذکر مساوي نباشد، اعمال خواهد شد.

نمايندگان دولتي کشوري که بدهي خود را پرداخت نکرده است يا کشور آنها قبل از اول ژانويه 2009 ميلادي (11/10/1387 هجري‌شمسي) به کنوانسيون بين‌المللي يونسکو در خصوص مبارزه با زور افزايي در ورزش ، ملحق نشده است صلاحيت نخواهند داشت تا در هيأت مديره مؤسسه يا کارگروه اجرائي شرکت کنند. در اول ژانويه (11 دي ماه) هر سال هر عضو کارگروه اجرائي يا هيأت مديره مؤسسه که نماينده کشوري است که بدهي سال گذشته خود را پرداخت نکرده است، خود به خود کرسي خود را به عنوان عضو هيأت مديره يا کارگروه اجرائي از دست خواهد داد.

همان قاعده براي عضويت کارگروه­هاي موقت يا دائم نيز اعمال مي‌شود، در هر حال به‌دليل شرايط تخصصي خاص، رئيس کارگروه، با توافق مدير کل و رئيس هيأت مديره مؤسسه کماکان مي‌توانند عضويت را به يک کارشناس مستقل و بي طرف کشوري که بدهي خود را پرداخت نکرده است اعطاء کند.

7ـ هيأت مديره مؤسسه مي‌تواند از قواعد مقرر در بندهاي (1) تا (6) فوق به موجب تصميم دوسوم اکثريت اعضاء خود صرفنظر کند.

8 ـ هيأت مديره مؤسسه سعي خواهد کرد تا اعضاء خود، اعضاء کارگروه اجرائي و ساير اشخاص ديگري که به نيابت از مؤسسه در هر سمتي اقدام مي‌کنند به اصول بنيادين اخلاقي به ويژه استقلال، شأن، اصالت و بي‌طرفي احترام بگذارند.

ماده 7ـ تشکيلات هيأت مديره مؤسسه

هيأت مديره مؤسسه خود مختار مي‌باشد. هيأت مديره مؤسسه از ميان اعضاء خود يا اشخاص انتخاب شده خارج از اعضاء خود، يک رئيس و يک معاون رئيس به مدت سه‌سال انتخاب مي‌کند. رئيس و معاون رئيس مي‌توانند براي دوره‌(هاي) سه ساله ديگر مجدداً انتخاب شوند.

هيأت‌مديره مؤسسه يک مشارکت‌مساوي بين نهضت‌المپيک و مراجع عمومي‌است. هيأت مديره مؤسسه جهت تشويق و حفظ برابري بين سهامداران، اطمينان حاصل خواهد کرد که سمت رئيس بين نهضت المپيک و مراجع عمومي به‌صورت ادواري باشد و اينکه به‌ويژه اين امر بعد از مدت دو دوره سه سال اتفاق بيافتد مگر هيچ نامزد جايگزيني در نظر گرفته نشده باشد.

براي حفظ بيشتر مشارکت مساوي بين نهضت المپيک و مراجع عمومي، چنانچه رئيس توسط نهضت المپيک تعيين شده باشد، معاون رئيس بايد شخصي باشد که توسط مراجع عمومي تعيين شود و بر عکس.

رئيس قبل از معاون رئيس توسط اکثريت مطلق اعضاء حاضر انتخاب مي‌شود. معاون رئيس بعد از رئيس توسط اکثريت مطلق اعضاء حاضر انتخاب مي‌شود.

رئيس و معاون رئيس به محض انتخاب، عضو هيأت مديره مؤسسه مي‌شوند.
در هر حال آنها در رأي‌گيري براي تمديد مدت نمايندگي يا انتخاب جانشـين خود شرکت نمي‌کنند. رئيس در رأي‌گيري براي معاون رئيس و معاون رئيس در رأي‌گيري براي رئيس شرکت نمي‌کند.

چنانچه بيش از يک نامزد براي هر يک از سمتهاي رئيس يا معاون رئيس وجود داشته باشد، دوره‌هاي پي‌درپي رأي‌گيري برگزار خواهد شد. نامزدي که در هر دوره تعداد رأي کمتري به‌دست آورد حذف خواهد شد. در صورت نتيجه مساوي بين دو يا چند نامزد، يک رأي‌گيري بين آن نامزدها برگزار خواهد شد و نامزدي که تعداد رأي کمتري به‌دست مي‌آورد حذف خواهد شد. چنانچه به‌دنبال اين رأي‌گيري پي‌درپي هنوز نتيجه مساوي وجود داشته باشد، نام نامزدي که قرار است حذف شود، بيرون آورده خواهد شد. چنانچه نامزد آخر يا تنها نامزد، اکثريت مطلق را در دور آخر رأي‌گيري کسب نکند، رئيس يا معاون رئيسي که هم اکنون مشغول به‌كار است تا تشکيل جلسه بعدي هيأت مديره مؤسسه که در آن انتخابات جديد برگزار خواهد شد در سمت خود باقي خواهد ماند.

ماده 8 ـ جلسات و تصميمهاي هيأت مديره مؤسسه

هيأت مديره مؤسسه در صورت لزوم اما حداقل يك‌بار در سال تشکيل جلسه مي‌دهد.جلسات هيأت مديره مؤسسه توسط رئيس برگزار مي‌شود. رئيس ملزم است جلسه هيأت مديره مؤسسه را بنا به درخواست کتبي حداقل پنج عضو برگزار کند.

مباحثات و تصميمهاي هيأت مديره مؤسسه در مجموعه‌اي از صورتجلسات که توسط رئيس و تنظيم‌کننده صورتجلسات امضاء شده، ثبت مي‌شود.

اعضاء هيأت مديره در جلسه حق دارند از اشخاصي که اداره و نمايندگي مؤسسه به آنهـا واگذار شده در خصـوص نحـوه انجام فعاليتهاي مؤسسـه و مسائل خاص پرسش نمايند.

هيأت مديره مؤسسه به موجب اکثريت مطلق آراء اعضاء حاضر تصميمات خود را اتخاذ مي‌کند؛ در صورت تساوي آراء، رئيس رأي قاطع را دارد. مفاد بند (2) ماده (16) اين اساسنامه مستثني شده است. علاوه بر اين، رأي دو سوم اکثريت اعضاء حاضر هيأت مديره مؤسسه جهت تعيين يا انتقال مکان آژانس و تعيين کارگروه اجرائي ضروري است.

تصميمات هيأت مديره مؤسسه مي‌تواند به شکل تصويب کتبي يک پيشنهاد اتخاذ شود، مگر اين‌که هر يک از اعضاء بحث در مورد آن را لازم بداند. تصميمها در صورتجلسات ثبت خواهد شد.

اعضاء هيأت مديره مؤسسه اجازه دارند از قبل يک جانشين تعيين کنند تا در جلسه هيأت، نماينده آنها باشد. چنين جانشيني داراي همان حقوق عضو نمايندگي شده از جمله حق رأي، مي‌باشد. به هر عضو اجازه داده خواهد شد تنها هر ساله يک نماينده تعيين کند. اين عضو نام نماينده خود را در فهرست نمايندگاني که نزد دبير آژانس جهاني مبارزه با زورافزايي نگه داشته مي‌شود، ثبت خواهد نمود.

ماده 9ـ تعيين هيأت مديره

اختيارات هيأت مديره مؤسسه در خصوص مؤسسه، طبق قانون، اين اساسنامه و تمام قواعد و تصميمهاي ديگر هيأت مديره تعيين شده است.

هيأت مديره مؤسسه در موارد زير داراي حق غير قابل انتقال مي‌باشد:

1ـ پيشنهاد اصلاح اين اساسنامه.

2ـ تعيين نهاد حسابرس مؤسسه.

3ـ تعيين کارگروه اجرائي پيش‌بيني شده در اين اساسنامه.

4ـ اتخاذ کليه تصميمهاي مربوط به کسب کليه اموال غيرمنقول در قبال پرداخت پول، يا انتقال آنها به صورت رايگان يا در قبال پرداخت پول.

ماده 10ـ تعهدات هيأت مديره مؤسسه

هيأت مديره مؤسسه به ويژه موظف به انجام موارد زير است:

1ـ تضمين استقلال مؤسسه و شفافيت در تمام فعاليتهاي آن،

2ـ نظارت بر کارگروهها يا اشخاصي که اداره و نمايندگي مؤسسه به آنها واگذار شده، به منظور حصول اطمينان از اينکه فعاليت مؤسسه طبق قانون، اين اساسنامه و قواعد مي‌باشد و مطلع بودن از جريان فعاليتهاي مؤسسه،

3ـ تعيين اعضاء کارگروه اجرائي،

4ـ اعلام رسمـي قواعـد مربوط به خود هيـأت مديره، کارگروه اجرائي و ساير کارگروهها به همراه تمـام قواعـد ديگر لازم براي عملکرد مؤسسـه، به شرط تصـويب مرجع نظارت،

5 ـ رسيدگي به اينکه صورتجلسه هيأت مديره و کتابچه­هاي لازم به طور مشخصي نگهداري مي‌شوند و گزارش مديريت، حساب سود و زيان و ترازنامه طبق مقررات قانوني انجام مي‌شود،

6 ـ انتشار گزارش سالانه در خصوص تمام فعاليتها، حساب سود و زيان و ترازنامه خود طبق الزامات قانوني حاکم به زبان انگليسي و فرانسوي.

ماده 11ـ کارگروه اجرائي

هيأت مديره مؤسسه، اداره و مديريت عملي مؤسسه و انجام همه فعاليتهاي خود و اداره عملي اموال خود را به کارگروه اجرائي دوازده نفره، که اکثريت آنها از بين اعضاء هيأت مديره مؤسسه انتخاب شده‌اند، واگذار مي‌کند.

رئيس و معـاون رئيس هيأت مديره مؤسسـه سمت رياست و معـاون رئيسي کارگروه اجرائي را به‌طور خودکار به‌عهده مي‌گيرند. ده عضو باقيمانده کارگروه اجرائي توسط هيأت مديره مؤسسه به مدت يکسال انتخاب مي‌شوند. آنها مي‌توانند مجدداً انتخاب شوند.

کارگروه اجرائي تصميمهاي خود را با اکثريت مطلق آراء اعضاء حاضر اتخاذ مي‌کند؛ در صورت تساوي آراء، رئيس، رأي قاطع را دارد.

علاوه بر اين در صورت ناتواني يا فوت عضو کارگروه اجرائي، جابه‌جايي وي بي­درنگ توسط هيأت مديره مؤسسه يا به طور موقت توسط کارگروه اجرائي انجام خواهد شد. چنين انتصاب موقت تنها با تأييد هيأت مديره مؤسسه حداکثر تا جلسه آينده هيأت مديره نهائي مي‌شود.

کارگروه اجرائي صلاحيت دارد به جز تصميمهايي که اتخاذ آنها به موجب قانون يا اين اساسنامه در انحصار هيأت مديره است، تمام تصميمها را اتخاذ کند. مأموريت و تشکيلات آن در يک يا چند مجموعه قواعد که هيأت مديره بدين منظور به‌طور رسمي اعلام مي‌کند، مشخص خواهد شد.

کارگروه اجرائي، در صورتي که ضروري بداند، ايجاد کارگروههاي دائم يا موقت را تصويب خواهد کرد. کارگروه اجرائي رئيس هريک از کارگروههاي دائم يا موقت را که عضو هيأت آژانس جهاني مبارزه با زورافزايي يا عضو هيأت قبلي مي‌باشد که به عضويت در هيأت در سه سال گذشته خاتمه داده است، تعيين خواهد نمود.

رئيس کارگروه دائم يا موقت با مشورت رئيس و مدير کل هيأت مديره مؤسسه در مورد ترکيب کارگروه تصميم‌گيري خواهد نمود.

هرکارگروه بيشتر از يازده عضو نخواهد داشت و هر عضو از جمله رئيس براي يک دوره سه‌ساله تعيين خواهد شد. روش چرخشي اعمال خواهد شد به‌گونه‌اي که يک سوم اعضاء هر ساله تغيير مي‌‌کنند. انتصابهاي اوليه نام آنهايي را که به مدت يک، دو يا سه‌سال تعيين شده‌اند، مشخص خواهد کرد. ترکيب کارگروهها، عضويت مناسب مناطق، مراجع عمومي و نهضت المپيک را تضمين مي‌کند و بايد تناسبهاي فرهنگي و جنسيتي وجود داشته باشد.

ماده 12ـ نمايندگي مؤسسه

مؤسسه، با امضاء مشترک دو نفر تعيين شده به ترتيب زير توسط هيأت‌مديره يا مؤسس طبق روش امضاء زير، به طور مقتضي در مقابل اشخاص ثالث نمايندگي دارد و متعهد مي‌باشد:

الف) حداقل دو عضو کارگروه اجرائي

ب) حداقل دو عضو هيأت مديره مؤسسه، در هر حال يکي از دو امضاءکننده بايد يکي از اعضاء تعيين شده توسط نهضت المپيک و ديگري بايد يکي از اعضاء تعيين شده مراجع عمومي باشد.

پ) حداقل يک عضو کارگروه اجرائي و مديرکل

ماده 13ـ سال مالي، گزارش مديريت، ترازنامه و حساب سود و زيان

هيأت مديره مؤسسه، حداکثر تا سي‌ام نوامبر (9 آذر) هر سال، بودجه‌اي را براي سال مالي بعد تصويب خواهد کرد. در صورت عدم تصويب به موجب تصميم اکثريت دوسوم اعضاء حاضر هيأت مديره، بودجه سال مالي جاري براي سال مالي آينده اعمال خواهد شد.

وجوه سالانه و ديگر حق عضويتها حداکثر تا سي و يکم دسامبر (10دي) هر سال براي سال مالي بعد پرداخت خواهد شد. در هر حال در صورت ضرورت به دليل فرآيند‌هاي فني بودجه‌اي دولت، پرداختها مي‌تواند تا سي‌ام ژوئن (9 تير) سال مالي جاري و قبل از اينکه هرگونه مجازاتي براي عدم پرداخت در نظر گرفته شود، پرداخت گردد.

هر ساله، هيأت مديره مؤسسه، گزارش مديريت، ترازنامه و حساب سود و زيان را به نحو تصويب شده توسط هيأت به مرجع نظارت تقديم خواهد کرد.

سال مالي برابر با سال تقويمي مي‌باشد. بدين ترتيب سال مالي اول در سي و يکم دسامبر 2000 ميلادي(10/10/1379 هجري‌شمسي) خاتمه مي‌يابد.

ماده 14ـ نهاد حسابرسي

هيأت مديره هر ساله يک نهاد حسابرسي مستقل و واجد شرايط را تعيين مي‌کند. نهاد حسابرسي هر ساله گزارشي در خصوص حسابهاي مؤسسه به هيأت مديره مؤسسه ارائه مي‌کند اين گزارش به مرجع نظارت تقديم خواهد شد.

ماده 15 ـ حق‌الزحمه

اعضاء هيأت مديره به‌خاطر انجام وظايف خود مستحق هيچ‌گونه پرداخت حق‌الزحمه نخواهند بود، در هر حال آنها مستحق بازپرداخت مخارج خود با رعايت شرايط تعيين شده توسط هيأت مديره مؤسسه مي‌باشند.

اعضاء کارگروه اجرائي به منظور انجام وظايف خود مستحق حق الزحمه سالانه‌اي که توسط هيأت مديره تعيين شده و بازپرداخت مخارج خود مي‌باشند.

سازمان حسابرسي نيز طبق رويه حرفه‌اي، مستحق دريافت حق‌الزحمه مي‌باشد.

کارکنان استخدام شده توسط مؤسسه مستحق دريافت حق‌الزحمه تعيين شده توسط کارگروه اجرائي که در خصوص ساير شرايط استخدام نيز تصميم‌گيري مي‌کند، مي‌باشند.

ماده 16ـ اصلاح اساسنامه

هيأت مديره مؤسسه مي‌تواند اصلاح اساسنامه حاضر را به مرجع نظارت پيشنهاد کند.

هرگونه اصلاحيه پيشنهادي به‌ويژه هرگونه تغيير در هدف مؤسسه بايد به تصويب اکثريت دو سوم اعضاء حاضر هيأت مديره مؤسسه برسد.

ماده 17ـ انحلال

مؤسسه مي‌تواند در موارد پيش‌بيني شده در قانون منحل شود. هيأت مديره مؤسسه مي‌تواند يک يا چند مدير تصفيه را تعيين نمايد.

هيچ اقدامي در جهت انحلال بدون موافقت صريح مرجع نظارت، نمي‌تواند صورت پذيرد.

هرگونه مازاد نسبت به تصفيه، با موافقت مرجع نظارت به مؤسسه­اي که همان هدف يا مشابه آن را دنبال مي­کند، داده خواهد شد.

ماده 18ـ ثبت در دفتر ثبت تجاري

مؤسسه در دفتر ثبت تجاري لوزان ثبت مي‌گردد.

ماده 19ـ مرجع نظارت

مؤسسه تحت نظارت وزارت کشور قرار خواهد داشت و بدينوسيله صلاحيت آن محفوظ است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اساسنامه شامل نوزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم مهر‌‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27/7/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع:روزنامه رسمي

 http://www.dastour.ir/rooznamehrasmi.ir/tabid/38/ctl/ArticleView/mid/441/articleId/260/language/fa-IR/-----.aspx