سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مجموعه قوانين و مقررات شهرداريها

 

♦ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
♦ قانون استفساريه ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
♦ قانون استفساريه ماده 28 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
♦ قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
♦ قانون شهرداري
♦ قانون تفسير بند3 ماده واحده قانون الحاق يك بند و3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداري ها
♦ آيين نامه مالي شهرداري ها
♦ تصويب نامه راجع به ماده 20 مكرر الحاقي به قانون آيين نامه مالي شهرداري ها
♦ آيين نامه معاملات شهرداري تهران
♦ قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها
♦ قانون نظام صنفي كشور
♦ دستورالعمل شوراهاي حل اختلاف صنفي
♦ ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب در اتحاديه هاي صنفي
♦ آيين نامه اجرايي موارد لغو پروانه كسب واحدهاي صنفي
♦ آيين نامه چگونگي صدور پروانه كسب موقت و تبديل آن به پروانه كسب دائم
♦ آيين نامه صدور پروانه كسب موقت براي توسعه واحدهاي صنفي و جلوگيري از توسعه واحدهاي بدون پروانه فعاليت
♦  آيين نامه اجرايي تنظيم امور اصناف و پيشه وران و نظارت بر مقررات صنفي خارج از محدوده حفاظتي شهرها
♦ دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو
♦ لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه ها به منظور ايجاد تسهيل در تهيه و توزيع ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي
♦ آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه
♦ آيين نامه اجراي نحوه واگذاري اماكن و غرفه هاي سازمان ميادين ميوه و تره بار شهر تهران
♦ اصلاحيه مصوبه عوارض كسب و پيشه در شهر تهران
♦ اصلاحيه تكميلي عوارض كسب و پيشه در شهر تهران
♦ اصلاحيه تعرفه عوارض از انواع گوشت مصرفي در تهران
♦ آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي
♦‌ آيين نامه اماكن عمومي
♦ اخذ بهاي خدمات از تالارها و باشگاه هاي پذيرايي و رستوران ها
♦ مجوز اخذ عوارض از تابلوهاي منصوب در شهر تهران
♦ اصلاحيه مصوبه اخذ عوارض از تابلوهاي منصوب در شهر تهران
♦ اصلاحيه تعرفه عوارض صدور گواهينامه رانندگي در تهران
♦ اصلاحيه مصوبه تعرفه عوارض نقل و انتقال خودرو در شهر تهران
♦ تعيين بهاي خدمات انجام معاينه فني
♦ تعيين عوارض و تعرفه بهاي خدمات تاكسيراني در شهر تهران
♦ مجوز اخذ عوارض از موتور سيكلت ها در محدوده شهر تهران
♦ قانون نوسازي و عمران شهري
♦ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري
♦ آيين نامه ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض
♦ ضوابط بهاي اراضي و ساختمان ها و مستحدثات موضوع ماده 4 قانون نوسازي و عمران شهري
♦ تصويب نامه راجع به بهاي اراضي، ساختمان ها و مستحدثات براي محاسبه عوارض نوسازي
♦ آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون نوسازي و عمران شهري
♦ آيين نامه اجراي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري
♦ آيين نامه قبوض مخصوص پرداخت اقساط بهاي املاك موضوع تبصره 1 ماده 20 قانون نوسازي و عمران شهري
♦ قانون راجع به لغو حق مرغوبيت
♦ آيين نامه نحوه واگذاري املاك به شركت ها و موسسات و شرايط فسخ قراردادها
♦ آيين نامه نحوه تعيين و تشخيص و پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت
♦ آيين نامه اجرايي ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري
♦ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
♦ قانون الحاق يك بند به ماده 3 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
♦ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص صدور مجوز افزايش تراكم ساختماني در سطح شهر تهران
♦ اصلاحيه مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص صدور مجوز افزايش تراكم ساختماني در سطح شهر تهران
♦ تعيين عوارض املاك داراي تراكم بيش از سيصد درصد
♦ مجوز كاهش عوارض زيربنا و تراكم مازاد جهت تشويق مالكين به منظور تجميع پلاك هاي همجوار
♦ قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها
♦ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت
♦ قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها
♦ قانون اصلاح تبصره 1 ماده واحده تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها
♦ آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها
♦ مجوز اخذ عوارض از اراضي و املاك بلااستفاده شهري در شهر تهران
♦ اصلاحيه عوارض صدور پروانه و تفكيك اراضي
♦ تعيين عوارض جهت تغيير كاربري املاك واقع در طرح هاي دولتي
♦ مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداري ها
♦ آيين نامه طراحي ساختمان در برابر زلزله
♦ آيين نامه مقاوم سازي ساختمان ها در برابر زلزله
♦ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
♦ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
♦ آيين نامه اجرايي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
♦ آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
♦ ارزش واگذاري امتياز تراكم مازاد ساختماني و تغيير كاربري ساختمان و كسر پاركينگ
♦ اصلاحيه عوارض پيش آمدگي مشرف به معابر عمومي
♦ اصلاحيه مجوز اخذ عوارض حق مشرفيت در شهر تهران
♦ اصلاحيه عوارض ايمني ساختمان ها در شهر تهران
♦ مجوز اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان هاي نيمه كاره
♦ لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر تهران
♦ ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها
♦ دستورالعمل موضوع تبصره دوم ماده 13 مصوبه اصلاحيه ضوابط اجرايي ماده 1 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها
♦ اصلاحيه عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز
♦ قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
♦ آيين نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
♦ آيين نامه اجرايي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
♦ اصلاحيه مبالغ ريالي مربوط به جرايم فصول مندرج در قانون جلوگيري از آلودگي هوا
♦  آراء ديوان عدالت اداري