سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺴﻮخ ﺻﺮﻳﺢ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ 1335 ـ 1285 ھﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ

 

شماره10146                                          2/3/1391

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

مستنداً به بند (5 ـ1) ماده (3) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/3/1389 و ماده (7) دستورالعمل اجرايي قانون يادشده مصوب 19/5/1389، بدينوسيلهاولين فهرست موارد موضوع بند يادشده (مربوط به بازه زماني 1335ـ 1285 هجري شمسي) جهت انتشار در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد و لازم به توضيح مي‌باشد:

1ـ فهرست مذكور كه جنبه اعلامي دارد، تنها حاوي قوانين نسخ‌شده صريح مي‌باشد كه كل متن قانون نسخ گرديده است.

2ـ هرگونه استناد به قوانين يادشده صرفاً براي اعمال در دوره اعتبار آنها با رعايت اصول حقوقي، قوانين ناظر و موازين شرعي ـ در چارچوب اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ مجاز مي‌باشد.

3ـ در ستون دليل و تاريخ نسخ، مطابقت‌هاي تاريخي (هجري شمسي ـ هجري قمري) لحاظ و منظور گرديده است.

معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي ـ سيدمحمدحسن ابوترابي

فهرست قوانين منسوخ صريح در بازه زماني 1335ـ 1285 هجري شمسي

 
 
رديف
منسوخ
ناسخ
      1              
نظامنامه داخلي دارالشوراي ملي ايران مصوب 25/07/1285
ماده 150 ‌نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 19/10/1288
      2              
‌قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي مصوب 01/03/1286
‌1ـ ماده 65 قانون تشكيل انجمنهاي شهرستان و استان
‌مصوب 30/03/1349
2ـ ماده 84 ‌قانون اصلاح قانون تشكيل انجمنهاي شهرستان و استان مصوب 26/03/1355
      3              
‌قانون بلديه مصوب 10/03/1286
ماده 7 ‌قانون بلديه ‌مصوب 30/2/ 1309
      4              
‌قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/09/1286
ماده 26 ‌قانون تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران
‌مصوب 16/8/1316
      5              
‌قانون مطبوعات مصوب 18/11/1286
1ـ ماده 45 لايحه قانوني مطبوعاتمصوب 15/11/1331 نخست وزير
2ـ ماده 41 لايحه قانوني مطبوعاتمصوب 08/05/1334
      6              
‌نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 17/10/1288
      7              
‌قانون انحصار نمك مصوب 24/12/1288
‌ماده واحده­ي قانون الغاي ماليات نمك مصوب 11/03/1290
      8              
‌قانون ماليات بلدي بر وسايط نقليه مصوب 26/12/1288
2.ماده 7 ‌قانون اصلاح قانون ماليات راه مصوب 8 شهريور ماه 1311 شمسي
      9              
‌قانون راجع به روده مصوب 08/02/1289
1ـ ماده 4 قانون ماليات روده مصوب 18/11/1304
2ـ قانون الغا عوارض راجع به روده
مصوب 16 آذر ماه 1305 شمسي
مصوب 15/9/1305
     10             
‌قانون قبول و نكول بروات تجارتي مصوب 29/02/1289
ماده 242 قانون تجارت مصوب 12/03/1304
     11             
‌اصلاح ماده 70 نظامنامه داخلي مصوب 13/08/1289
     12             
‌قانون محاسبات عمومي مصوب 03/12/1289
ماده 53 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312
     13             
‌قانون ديوان محاسبات مصوب 04/12/1290
ماده41 ‌قانون راجع به ديوان محاسبات مصوب 24/10/1312
     14             
اصلاح عوض جمله دوم ماده ( 120 ) نظام نامه داخلي
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب:21/01/1290)
ماده 221 اجراي موقت آيين‌نامه مصوب کميسيون اصلاح آيين‌نامه داخلي مصوب 25/2/1328
     15             
قانون ثبت اسناد مصوب 21/02/1290
‌ماده واحده قانون نسخ قانون ثبت اسناد مصوب 28/01/1302
     16             
‌قانون اصلاح «قانون قبول و نكول بروات» مصوب 04/03/1290
ماده 242 قانون تجارت مصوب 12/03/1304
     17             
‌قانون تشكيل ترتيبات مالياتي مملكت ايران 23/03/1290
ماده 1 قانون نسخ قانون 23 جوزا 1329
مصوب 26/12/1293
     18             
‌اصلاح مواد 60 و 62 نظامنامه داخلي مصوب 26/04/1290
     19             
‌قانون تفسير فقره دوم و سوم ماده هشتاد و پنجم نظامنامه داخلي مصوب 26/04/1290
     20             
‌قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي
‌مصوب كميسيون قوانين عدليه مصوب 18/08/1290
باب ششم (مواد 599 تا 749) را ماده 180 قانون اجراي احکام مدني مصوب 01/08/1356 و بقيه ي مواد را ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/06/1318 نسخ کرده است.
     21             
‌قانون محاكم تجارت مصوب 20/04/1294
1ـ ماده 76 قانون تسريع محاکماتمصوب 03/04/1309
     22             
‌قانون ماليات مستغلات مصوب 09/06/1294
ماده 22 قانون ماليات بر درآمد مصوب 19 آبان ماه 1322
     23             
قانون ماليات دخانيات
(مرجع تصويب:مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 06/07/1294)
1ـ ماده 10 قانون اصلاح قانون ماليات دخانيات
 مصوب 6 ميزان 1333
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 27/12/1303)
2ـ ماده 12 قانون انحصار دولتي دخانيات
 مصوبه بيست و نهم اسفند هزار و سيصد و هشت
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 29/12/1307)
     24             
‌قانون سربازگيري
 مصوب 09/08/1294
ماده 35 قانون خدمت نظام اجباري
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 16/03/1304)
     25             
قانون منع صدور پوست بره
 مصوب 30/3/1301
ماده 1 قانون الغاي قانون مصوب 30 جوزاي 1301
راجع به منع صدور پوست بره
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 14/04/1304)
     26             
قانون موقت امتحان حکام و صاحبان مناسب و اجزاء و مستخدمين عدليه 21/4/1301
ماده 48 قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرين ثبت اسناد
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 28/12/1306)
     27             
قانون موقتي رسيدگي به شکايات از احکام صادره از محاضر شرعيه
 مصوب 27/5/1301
ماده 18 قانون رسيدگي به شکايات از احکام صادره از محاضر شرعيه
(مرجع تصويب: کميسيون عدليه مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 21/11/1304)
     28             
قانون موقتي راجع به تأسيس محاکم صلح نواحي و اصلاح بعضي از مواد اصول محاکمات حقوقي مصوب 3/6/1301
ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 25/06/1318)
     29             
قانون شرايط اساسي کنترات مستخدمين خارجي
 مصوب 23/8/1301
ماده 2 قانون استخدام متخصصين فني خارجي
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 07/1349
     30             
قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات مصوب 1/10/1301
ماده 4 اصلاح قانون اول جدي 1301 راجع به کاپوتاژ وضع خروج طلا و نقره مصوب 30جوزا 1302 شمسي
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 30/03/1302)
     31             
قانون تشکيل اداره خزانه داري کل مصوب 5/12/1301
ماده 14 قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصصين مالي از سويس و آلمان
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 26/11/1306)
     32             
قانون ثبت اسناد و املاک
 مصوب 21/1/1302
ماده 255 قانون ثبت اسناد و املاک
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 21/11/1308)
     33             
قانون استخدام حکام محاکم عدليه و صاحب منصبان پارکه
 مصوب 25/1/1302
ماده 48 قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرين ثبت اسناد
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 28/12/1306)
     34             
قانون موقت راجع به تقسيم محاکم ابتدائي به درجات مختلفه و تشکيل صلحيه هايي با صلاحيت نامحدود مصوب 3/3/1302
ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 25/06/1318)
     35             
قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 31/3/1302
ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 25/06/1318)
     36             
قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوق راجع به محاکم صلحيه مصوب 31/3/1302
ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 25/06/1318)
     37             
اصلاح قسمت سوم ماده يکصد و بيستم نظام نامه داخلي راجع به غيبت نمايندگان در جلسات کميسيون‌ها وشعب مصوب 29/6/1303
ماده 221 اجراي موقت آيين‌نامه مصوب کميسيون اصلاح آيين‌نامه داخلي
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 25/2/1328)
     38             
قانون اصلاح قسمتي از مواد قانون وسائط نقليه مورخ پنجم ربيع الاول 1328 مصوب 13/7/1303
1.ماده 4 قانون ماليات راه و الغاء عوارض و ماليات‌هاي بلدي
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 19/11/1304)
2.ماده 7 ‌قانون اصلاح قانون ماليات راه مصوب 8 شهريور ماه 1311 شمسي
     39             
قانون اجازه پرداخت حقوق ورثه حاجي علي باباي تاجر تبريزي
 همه ساله از قرار توماني يک تومان مصوب 22/7/1303
ماده 3 قانون برقراري هيجده فقره شهريه و مستمري
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 21/11/1304)
     40             
‌قانون موقت اصلاح جمله اخير ماده (110) قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 3/10/1303
ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 25/06/1318)
     41             
‌قانون اختصاص رياست عاليه كل قواي دفاعيه و تأمينيه مملكتي به آقاي رضاخان سردار سپه
مصوب 25/11/1303
ماده واحده نسخ قانون راجع به رياست عاليه کل قواي دفاعيه و تامينيه مملکتي که در جلسه هفتم اسفند ماه 1310 شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 07/11/1320)
     42             
‌قانون اصلاح قانون ماليات دخانيات مصوب 6 ميزان 1333 مصوب 27/12/1303
ماده 12 قانون انحصار دولتي دخانيات مصوبه بيست و نهم اسفند هزار و سيصد و هشت
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 29/12/1307)
     43             
‌قانون علامات صنعتي و تجارتي مصوب 9/1/1304
ماده 50 قانون ثبت علايم و اختراعات مصوبه اول تيرماه 1310
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 01/04/1310)
     44             
‌قانون اوزان و مقياسها مصوب 10/3/1304
ماده 5 قانون اوزان و مقياس‌ها
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 18/10/1311)
     45             
قانون تجارت مصوب 12/3/1304
ماده 600 قانون تجارت
(مرجع تصويب: کميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 13/02/1311)
     46             
‌قانون سجل احوال
‌مصوب 14/3/1304
ماده 16 قانون سجل احوال
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 20/05/1307)
     47             
‌قانون خدمت نظام اجباري مصوب 16/3/1304
ماده 166 قانون خدمت نظام وظيفه عمومي
 مصوب 29 خرداد ماه 1317
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 29/03/1317)
     48             
‌قانون اجازه پرداخت پنجاه هزار تومان براي مخارج انتخاب اعضاي مجلس مؤسسان مصوب 17/8/1304
ماده 2 قانون اجازه پرداخت نود هزار تومان اعتبار مخارج مجلس موسسان و الغاي پنجاه هزار تومان اعتبار سابق
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 06/11/1304)
     49             
قانون تکميل و اصلاح قانون اعتبار
پنجاه هزار تومان براي مخارج تشکيل مجلس موسسان
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 24/08/1304)
ماده دوم قانون اجازه پرداخت نود هزار تومان اعتبار مخارج مجلس موسسان و الغاي پنجاه هزار تومان اعتبار سابق
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 06/11/1304)
     50             
‌قانون اصلاح فقره 8 ماده 124 قانون ثبت اسناد راجع به ثبت شركت‌نامه‌ها و اوراق تجارتي مصوب 27/8/1304
ماده 255 قانون ثبت اسناد و املاک
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 21/11/1308)
     51             
‌قانون ماليات املاك اربابي و دواب مصوب 20/10/1304
ماده 1 قانون الغاء ماليات ارضي و دواب مصوب 24 آذر 1313
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 24/09/1313)
     52             
‌قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304
     53             
‌قانون تشكيل محاكم تجارت مصوب 14/11/1304
1ـ ماده 76 قانون تسريع محاکمات
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 03/04/1309)
2ـ ماده 76 قانون تسريع محاکمات مصوبه سوم تيرماه 1309 با اصلاحاتي که به موجب قانون اعسار و افلاس مصوبه 25 آبان ماه 1310 بعمل آمده
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 25/08/1310)
     54             
‌قانون ماليات روده مصوب 18/11/1304
‌ماده واحده قانون الغاء عوارض راجع به روده
‌مصوب 15 آذر ماه 1305 شمسي
     55             
‌قانون ماليات راه و الغاء عوارض و مالياتهاي بلدي مصوب 19/11/1304
ماده 7 قانون اصلاح قانون ماليات راه مصوب 8/6/1311
     56             
‌قانون رسيدگي به شكايات از احكام صادره از محاضر شرعيه مصوب 21/11/1304
ماده 22 قانون محاکم شرع مصوب 9 آذرماه 1310
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 09/09/1310)
     57             
‌قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات مصوب 24/7/1305
ماده 50 مجازات مرتکبين قاچاق
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 29/12/1312)
     58             
‌قانون اصلاح ماده پانزدهم نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 26/7/1305
ماده 221 اجراي موقت آيين‌نامه مصوب کميسيون اصلاح آيين‌نامه داخلي
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 25/02/1328)
     59             
‌قانون معافيت ساروج گچ و آهك از تأديه ماليات راه مصوب 27/9/1305
بند 7 ماده 10 قانون اصلاح قانون تعرفه گمركي و ماليات راه 22/4/1320
     60             
قانون اعتبار پنج ميليون تومان براي مخارج راه‌آهن در سنه 1306
مصوب 10/2/1306
ماده 5 قانون اجازه واگذاري نقشه برداري مفصل خط راه‌آهن به سنديکاي متشکل از کمپاني امريکائي و کمپاني‌هاي آلماني
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 30/01/1307)
     61             
قانون تفسير قسمت اخير ماده (279) قانون مجازات عمومي
(مرجع تصويب:مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 08/05/1306)
بند 4 ماده واحده قانون اصلاح دو ماده و الحاق يک ماده و يک تبصره به قانون مجازات اسلامي
(مرجع تصويب: مجلس شوراي اسلامي ايران ـ تاريخ تصويب: 27/02/1377)
     62             
‌قانون راجع به ماليات راه و بنزين و نفط مصوب 13/7/1306
ماده 7 قانون اصلاح قانون ماليات راه
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 08/06/1311)
     63             
‌قانون اصلاح قسمت اخير ماده 93 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 21/9/1306
ماده 221 اجراي موقت آيين‌نامه مصوب کميسيون اصلاح آيين‌نامه داخلي
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 25/02/1328)
     64             
‌قانون ثبت عمومي املاك و مرور زمان مصوب 21/11/1306
1. ماده 255 قانون ثبت اسناد و املاک
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 21/11/1308)
2.ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 25/06/1318)
     65             
‌قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 22/12/1306
ماده 11 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوبه 16 اسفند 1307
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 16/12/1307)
     66             
‌قانون حكميت مصوب 29/12/1306
1. ماده 38 قانون حکميت مصوب 20 بهمن ماه 1313
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 20/11/1313)
2. ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 25/06/1318)
     67             
‌قانون تعيين مرجع دعاوي بين افراد و دولت 19/2/1307
ماده 10 قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و دولت
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 13/08/1309)
     68             
‌قانون امكان تبديل حبس در امور خلافي و حبسي كه مدت آن دو ماه يا كمتر باشد به جزاي نقدي 26/2/1307
ماده 7 قانون اصلاح بعضي از مواد دادرسي کيفري
(مرجع تصويب: کميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 06/05/1328)
     69             
‌قانون راجع به قرار حكميت بين متعاملين و طرز استماع شهود
مصوب 2/4/1307
ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 25/06/1318)
     70             
‌قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأديه
مصوب 2/4/1307
ماده 600 قانون تجارت (مرجع تصويب: کميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 13/02/1311)
     71             
‌قانون اجازه عدم رعايت ماده 27 و قسمتي از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانك‌ملي ايران و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب 30/4/1307
ماده 600 قانون تجارت
(مرجع تصويب: کميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 13/02/1311)
     72             
‌قانون محاكمات نظامي مصوب 30/4/1307
ماده 426 قانون دادرسي و کيفر ارتش
(مرجع تصويب: کميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 04/10/1318)
     73             
‌قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومي املاك و مرور زمان مصوب 5/10/1307
ماده 255 قانون ثبت اسناد و املاک
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 21/11/1308)
     74             
‌قانون مجازات مرتكبين قاچاق ترياك مصوب 16/5/1307
ماده 50 مجازات مرتکبين قاچاق
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 29/12/1312)
     75             
‌قانون سجل احوال مصوب 20/5/1307
ماده 54 قانون ثبت احوال
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 10/04/1355)
     76             
‌قانون معافيت تداركات وزارت جنگ و امنيه از تأديه ماليات راه و حقوق و عوارض گمركي 20/9/1307
بند 3 ماده 10 ‌قانون اصلاح قانون تعرفه گمركي و ماليات راه مصوب 22/4/1320
     77             
‌قانون متمم قانون ثبت املاك مصوب 6/10/1307
بند 6 ماده 255 قانون ثبت اسناد و املاک
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 21/11/1308)
     78             
‌قانون متحدالشكل نمودن البسه اتباع ايران در داخله مملكت
 مصوب 6/10/1307
بند 1 ماده واحده لايحه قانوني الغاء قوانين : متحدالشکل نمودن البسه اتباع ايران در داخله مملکت ، تشديد مجازات اشخاص بدسابقه و شرور، شکاربان‌هاي شکارگاه‌ها و قرق‌هاي سلطنتي، حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت و ماده 39 قانون ثبت احوال
(مرجع تصويب: شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ـ تاريخ تصويب: 13/11/1358)
     79             
‌قانون اصلاح بعضي از مواد قانون اصول محاكمات حقوقي راجع به موارد ارجاع دعاوي به محاكم شرع مصوب 11/10/1307
ماده 22 قانون محاکم شرع مصوب 9 آذرماه 1310
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 09/09/1310)
     80             
‌قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمي مصوب 13/11/1307
بند 7 ماده 255 قانون ثبت اسناد و املاک
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 21/11/1308)
     81             
‌قانون مستثنيات گمركي مصوب 1/12/1307
ماده 8 قانون تعرفه گمرکي مصوبه 31 ارديبهشت ماه 1315
(مرجع تصويب:مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 31/02/1315)
     82             
‌قانون تشكيل و طرز رسيدگي ديوان جزاي عمال دولت مصوب 20/10/1307
ماده 8 لايحه قانوني تشکيل دادگاه هاي عمومي
(مرجع تصويب: شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ـ تاريخ تصويب: 20/06/1358)
     83             
‌قانون متمم قانون جزاء عمال دولتي مصوب 9/12/1307
ماده 8 لايحه قانوني تشکيل دادگاه هاي عمومي
(مرجع تصويب: شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ـ تاريخ تصويب: 20/06/1358)
     84             
‌قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 16/12/1307
ماده 50 مجازات مرتکبين قاچاق
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 29/12/1312)
     85             
‌قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب 29/12/1307
ماده 13 قانون اصلاح قانون انحصار دخانيات
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 26/12/1310)
     86             
‌قانون اصلاح قانون حكميت مصوب 11/1/1308
1.ماده 38 قانون حکميت مصوب 20 بهمن ماه 1313
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 20/11/1313)
2.ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318
     87             
‌قانون اصلاح قانون ثبت عمومي املاك و مرور زمان راجع به مدت اعتراض مصوب 2/3/1308
ماده 255 قانون ثبت اسناد و املاک
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 21/11/1308)
     88             
‌قانون تفسير ماده هفتم قانون مجازات مرتكبين قاچاق راجع به قاچاق اسلحه مصوب 11/3/1308
قانون تفسير قاچاق اسلحه
(مرجع تصويب: مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 24/04/1309)
     89             
قانون راجع به محاکم شرع
(14/3/1308)
ماده 22 قانون محاکم شرع
(09/09/1310)
     90             
مرور زمان اموال منقوله
(2/4/1308)
ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني
(25/6/1318)
     91             
قانون تعيين آخرين رتبه‌ي مستخدمين اداري مجلس شوراي ملي
(9/4/1308)
ماده 5 قانون بودجه سال 1315 مجلس شوراي ملي
( 26/ 12/1314)
     92             
قانون مجازات اتباع خارجه که بدون تذکره يا با تذکره غيرمرتب وارد خاک ايران مي‌شوند
(11/4/1308)
ماده 22 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران
(19/02/1310)
     93             
قانون اجازه اخذ تامين خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه
(28/06/1308)
     94             
قانون ثبت اسناد و املاک
(11/7/1308)
ماده 255 قانون ثبت اسناد و املاک
(21/11/1308)
     95             
قانون تبصره ي الحاقي به ماده پانزدهم نظامنامه ي داخلي مجلس شوراي ملي
(2/8/1308)
ماده 221 تصميم قانوني داير بر اجراي موقت آيين‌نامه ي مصوب کميسيون اصلاح آيين‌نامه ي داخلي
(25/2/1328)
     96             
قانون طرز جلوگيري از قاچاق ترياک
(3/9/1308)
ماده 50 قانون مجازات مرتکبين قاچاق(29/12/1312)
     97             
قانون مواد مصوبه به جاي مواد 1 و 7 و ماده 24 قانون تشکيل و طرز رسيدگي ديوان جزاي عمال دولت مصوب 5/9/1308
ماده 8 لايحه قانوني تشکيل دادگاه هاي عمومي
(مرجع تصويب: شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ـ تاريخ تصويب: 20/06/1358)
     98             
قانون معافيت مواد شيميايي و اثاثيه ي فني جهت دفع ملخ از پرداخت حقوق گمرکي
(6/11/1308)
ماده 8 قانون تعرفه ي گمرکي
(31/2/1315)
     99             
قانون ثبت اسناد و املاک
(21/11/1308)
ماده ي 142 قانون ثبت اسناد و املاک
(26/12/1310)
   100           
قانون اجازه ي تفتيش و نظارت در خريد و فروش اسعار خارجي بوسيله‌ي کميسيون نرخ اسعار
(6/12/1308)
ماده 5 قانون راجع به آزادي معامله ونرخ اسعار خارجي
(24/11/1310)
   101           
قانون تامين مدعي‌به
(26/12/1308)
ماده 789 قانون آيين دادرسي مدني
(25/6/1318)
   102           
قانون ماليات بر شرکت‌ها و تجارت و غيره
(12/1/1309)
ماده ي 32 قانون ماليات بر عايدات و حق تمبر
(29/8/1312)
   103           
قانون حق‌الثبت وسائط نقليه
(12/1/1309)
ماده 1 قانون الغاء قانون حق‌الثبت وسائط نقليه و وضع ماليات بر نفت و بنزين
(15/9/1313)
   104           
قانون اصلاح ماده 15 نظام نامه ي داخلي مجلس شوراي ملي
(21/1/1309)
ماده 221 تصميم قانوني داير بر اجراي موقت آيين‌نامه مصوب کميسيون اصلاح آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس
(25/2/1328)
   105           
قانون طرز جلوگيري از تصرف عدواني
(14/2/1309)
ماده 19 قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني
(6/12/1352)
   106           
قانون اجازه ي پرداخت اضافه مخارج محصلين راه‌آهن و معادن
(13/3/1309)
تبصره‌ي ماده 2 ماده‌ي دوم (2) قانون راجع به مخارج تحصيل 90 نفر محصلين فنون علمي و عملي مربوط به راه‌آهن
(11/10/1311)
   107           
قانون تفسير قاچاق اسلحه مصوب 24/04/1309
ماده 50 مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 29/12/1312
   108           
متمم قانون تفتيش اسعار خارجي مصوب 31/04/1309
ماده 5 قانون راجع به آزادي معامله و نرخ اسعار خارجي مصوبه 24/11/1310
   109           
قانون راجع به ليسانسيه هاي حقوق و وکلاء مصوب 01/05/1309
ماده 58 قانون وکالت مصوب 25/11/1315
   110           
قانون معافيت مواد شيميايي و اثاثيه فني جهت دفع ملخ از حقوق گمرکي و عوارض ديگر مصوب 04/06/1309
ماده 8 قانون تعرفه گمرکي مصوب 31/02/1315
   111           
قانون معافيت صادرات گندم و جو از برداخت حقوق خروجي و عوارض راه مصوب 09/06/1309
ماده 10 ‌قانون اصلاح قانون تعرفه گمركي و ماليات راه مصوب 22/04/1320
   112           
قانون اجازه تاسيس بانک فلاحتي مصوب 9/06/1309
ماده 4 قانون اجازه تاسيس بانک فلاحتي و صنعتي و سهامي مصوب 21/03/1312
   113           
قانون راجع به اطاق‌هاي تجارت مصوب 10/07/1309
ماده 28 قانون تاسيس اطاق هاي بازرگاني مصوب 02/04/1321
   114           
قانون راجع به ثبت اماکن متبرکه عمومي املاک مفروزي که بعضي از متعلقات آن مشاع باشد
مصوب 29/07/1309
ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310
   115           
قانون معافيت اثاثيه و ادوات عوامل کار ايرانيان بي بضاعت در موقع بازگشت به ايران از حقوق گمرکي و تاکس راه مصوب 10/08/1309
بند 4 ماده 10 قانون اصلاح تعرفه گمرکي و ماليات راه مصوب 22/04/1320
   116           
قانون راجع به حقوق انحصار دمار توتون سيگار و دمار توتون چپق مصوب 13/08/1309
ماده 13 قانون اصلاح قانون انحصار دخانيات مصوب 26/12/1310
   117           
قانون حق‌السهم کاشفين اجناس قاچاق مصوب 13/08/1309
ماده 50 مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 29/12/1312
   118           
قانون مجازات اشخاصي که هاون و ماشين توتون بري دستي در منازل خود نگاه مي دارند مصوب 13/08/1309
ماده 13 قانون اصلاح قانون انحصار دخانيات
 مصوب 26/12/1310
   119           
قانون صلاحيت محکمه انتظامي مصوب 13/08/1309
بند 4 ماده 56 قانون نظارت بر رفتار قضات
 مصوب 17/07/1390
   120           
قانون مرجع محاکمه مامورين نظميه و سجل احوال مصوب 30/12/1309
ماده 426 قانون دادرسي و کيفر ارتش مصوب 4/10/1318
   121           
قانون اصلاح ماده (192) قانون مجازات عمومي مصوب 30/12/1309
ماده 729 قانون مجازات اسلامي اصلاحي مصوب 1377
   122           
قانون اصلاح ماده ( 207 ) قانون مجازات عمومي مصوب 7/02/1310
ماده واحده اصلاح مواد 207 الي 214 قانون مجازات عمومي
 (مرجع تصويب:مجلس شوراي ملي ـ تاريخ تصويب: 29/06/1312)
   123           
قانون اصلاح مواد 24 و 25 قانون مجازات عمومي مصوب 4/02/1310
قانون مجازات عمومي سال 1352 که خود نيز توسط ماده 729 قانون مجازات اسلامي اصلاحي مصوب 1377 نسخ شده است.
   124           
قانون اصلاح ماده 81 قانون مجازات عمومي مصوب 11/2/1310
ماده 729 قانون مجازات اسلامي اصلاحي مصوب 1377
   125           
قانون راجع به مجازات قطاع الطريق مصوب 9/3/1310
ماده 426 قانون دادرسي و کيفر ارتش مصوب 4/10/1318
   126           
قانون مجازات مقدمين بر عليه امنيت و استقلال مملکت
 مصوب 22/3/1310
ماده واحده قانون اصلاح قسمتي از قانون دادرسي و کيفر ارتش و نسخ بعضي از مواد قانون مجازات عمومي
 مصوب 18/4/1354
   127           
قانون ثبت علايم و اختراعات
مصوب 1/4/1310
ماده 66 قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 3/11/1386
   128           
قانون اصلاح ماده ( 244 ) و ماده (249 ) قانون مجازات عمومي مصوب 22/4/1310
ماده 729 قانون مجازات اسلامي اصلاحي مصوب 1377
   129           
قانون مواد متمم قانون مجازات عمومي مصوب 27/04/1310
ماده 729 قانون مجازات اسلامي اصلاحي مصوب 1377
   130           
قانون مجازات مجرمين در امور نظام وظيفه مصوب 23/05/1310
ماده 426 قانون دادرسي و کيفر ارتش مصوب 4/10/1318
   131           
اصلاح قانون خدمت نظامي
مصوب 30/06/1310
ماده 166 قانون خدمت نظام وظيفه عمومي
 مصوب 29/03/1317
   132           
‌قانون راجع به عوارض صدور ميش و قوچ و بره مصوب 2/8/1310
بند 5 ماده 10 «قانون اصلاح تعرفه گمرکي و ماليات راه» مصوب 22/4/1320
   133           
قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسريع محاکمات مصوب 25/8/1310
ماده 40 قانون اعسار مصوب 20/9/1313
   134           
قانون محاکم شرع مصوب 9/9/1310
ماده 19 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص
 مصوب 1/7/1358
   135           
قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب 11/9/1310
ماده 54 قانون ثبت احوال 16/4/1355
   136           
صلاحيت ديوان جزاي عمال دولت مصوب 23/9/1310
ماده 8 لايحه قانوني تشکيل دادگاه هاي عمومي
(مرجع تصويب: شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ـ تاريخ تصويب: 20/06/1358)
   137           
قانون راجع به محصلين کلاس اختصاصي وزارت داخله مصوب 28/11/1310
ماده 4 اصلاح قانون تقسيمات کشور و اصلاح قانون
 راجع به محصلين کلاس اختصاصي وزارت داخله
 مصوب 19/10/1316
   138           
مواد راجع به ديوان جزاي عمال دولت مصوب 10/12/1310
ماده 8 لايحه قانوني تشکيل دادگاه هاي عمومي
(مرجع تصويب: شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ـ تاريخ تصويب: 20/06/1358)
   139           
اصلاح قانون اطاق هاي تجارت
 مصوب 15/12/1310
ماده 28 قانون تاسيس اطاق هاي بازرگاني
 مصوب 2/4/1321
   140           
قانون راجع به اسلحه و مهمات جنگي مصوب 3/2/1311
ماده 50 مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 29/12/1312
   141           
قانون راجع به تأمين مدعي به از طرف مدعي العموم ديوان جزاي عمال دولت مصوب15/02/1311
ماده 8 لايحه قانوني تشکيل دادگاه هاي عمومي
(مرجع تصويب: شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ـ تاريخ تصويب: 20/06/1358)
   142           
قانون راجع به جلوگيري از قاچاق اجناس ممنوع الورود
مصوب 31/03/1311
بند 1 ماده پنجم قانون اصلاح قانون بازرگاني خارجي مصوب هشتم تير ماه 1320
   143           
قانون اصلاح قانون انحصار دولتي ترياک
مصوب04/05/1311
ماده50 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 اسفند1312
   144           
قانون اصلاح قانون ماليات راه مصوب08/06/1311
بند 2 ماده دهم قانون اصلاح قانون تعرفه گمركي
مصوب 22 تير ماه 1320
   145           
قانون مجازات مستخدمين قشوني که بر خلاف حقيقت راپورت مي‌دهند
مصوب 18/10/1311
ماده 426 قانون دادرسي و کيفر ارتش مصوب 4/10/1318
   146           
قانون تذکره 20/10/1311
ماده 42 قانون گذرنامه مصوب10/12/1351
   147   

منبع:پرتال روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

http://www.rooznamehrasmi.ir/tabid/38/articleType/ArticleView/articleId/682/language/fa-IR/----1335-1285-.aspx