سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي

 

                                                                                                             

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي

 

شماره 1320-ق 30/7/1380

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمدخاتمي

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

لايحه شماره 51537/16486 مورخ 29/1/1380 دولت در خصوص الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 4/7/1380 مجلس شوراي اسلامي عينا" تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصدو بيست و سوم (123) قانون اساسي ارسال مي گردد .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

 

شماره 35089 5/8/1380

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/7/1380 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 1320- ق مورخ 30/7/1380 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد .

رئيس جمهور - سيدمحمد خاتمي

 

ماده واحده - به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شودبه كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي امضاء شده دراستكهلم به تاريخ چهاردهم جولاي 1967 ميلادي برابر با بيست و چهارم تير ماه سال 1346هجري شمسي و اصلاحي بيست و هشتم اكتبر1979ميلادي برابر با هفتم آبان ماه سال 1358 هجري شمسي مشتمل بر يك مدقمه و بيست و يك ماده به شرح پيوست ملحق شده اسناد مربوط را تسليم نمايد .

بسم الله الرحمن الرحيم

كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي امضاء شده دراستكهلم به تاريخ چهاردهم جولاي 1967 ميلادي برابر با بيست و چهارم تير ماه سال 1346 هجري شمسي و اصلاحي بيست هشتم اكتبر 1979 ميلادي برابر با هفتم آبانماه سال 1358 هجري شمسي طرفهاي متعاهد،

با تمايل به مشاركت در تفاهم و همكاري بهتر بين دولتها در جهت منافع مشترك بر اساس احترام حاكميت و برابري آنها،

با تمايل به ارتقاي حمايت از مالكيت معنوي در سراسر دنيا ، به منظور تشويق فعاليت خلاق ،

با تمايل به روز كردن وكارائي بيشتر مديريت اتحاديه هائي كه در زمينه هاي حمايت مالكيت صنعتي ، به حمايت از آثار ادبي و هنري تاسيس شده اند با رعايت احترام كامل نسبت به استقلال هر يك از اتحاديه ها ، بشرح زير توافق نمودند:

ماده 1- تاسيس سازمان

بدين وسيله سازمان جهاني مالكيت معنوي ايجاد مي شود .

ماده 2- تعاريف

از نظر اين كنوانسيون :

1- (سازمان ) به معني سازمان جهاني مالكيت معنوي مي باشد

2- منظور از (دفتر بين المللي ) دفتر بين المللي مالكيت معنوي مي باشد .

3- منظور از (كنوانسيون پاريس ) كنوانسيون امضاء شده درسيستم مارس 1883 برابر با اول فروردين سال 1262 هجري شمسي با اصلاحات به عمل آمده براي حمايت از مالكيت صنعتي است.

4- منظور از(كنوانسيون برن ) كنوانسيون امضاء شده در نهم سپتامبر1886 برابر نوزدهم شهريور ماه سال 1265 هجري شمسي با اصلاحات به عمل آمده براي حمايت از آثار هنري و ادبي مي باشد .

5- (اتحاديه پاريس ) اتحاديه بين المللي است كه توسط كنوانسيون پاريس تاسيس شده است.

6-(اتحاديه برن ) اتحاديه بين المللي است كه توسط كنوانسيون برن تاسيس شده است.

7- منظور از (اتحاديه ها) اتحاديه پاريس ، اتحاديه هاي ويژه و موافقتنامه هاي تنظيم شده در خصوص آن و نيز اتحاديه برن و هر گونه موافقتنامه بين المللي ديگري است كه به منظور پيشبرد حمايت از مالكيت معنوي تنظيم شده و اجراي آن از سوي سازمان براساس بند(3) ماده (4) تقبل شده است.

8 - (مالكيت معنوي ) شامل حقوق مرتبط با موارد زير خواهد بود:

- آثار ادبي ، هنري و علمي ،

- نمايش هاي هنرمندان بازيگر، صداي ضبط شده ، برنامه هاي راديوئي ،

- اختراعات در كليه زمينه هاي فعاليت انسان ،

- كشفيات علمي ،

- طراحي هاي صنعتي ،

- علائم تجاري ، علائم خدماتي ، نامهاي تجارتي وعناوين ،

- حمايت در برابر رقابت نامطلوب ،

- و ساير حقوقي كه ناشي از فعاليت معنوي در قلمرو صنعتي ، علمي ، ادبي و هنري مي باشد .

ماده 3- اهداف سازمان

اهداف سازمان عبارتنداز:

1- پيشبرد حمايت مالكيت معنوي در سراسر جهان از طريق همكاري در ميان كشورها در صورت اقتضاء با همكاري هر سازمان بين المللي ديگر0

2- تامين همكاري هاي اداري ميان اتحاديه ها0

ماده 4- وظايف

سازمان به منظور دستيابي به اهداف مندرج در ماده (3) ازطريق نهادهاي مربوط و با حفظ صلاحيت هر يك از اتحاديه ها بشرح زيرعمل مي نمايد:

1- ارتقاء توسعه تدابير پيش بيني شده براي تسهيل حمايت موثر از مالكيت معنوي در سراسر جهان و هماهنگي قوانين ملي دراين زمينه ،

2- انجام وظايف اداري اتحاديه پاريس ، اتحاديه هاي ويژه اي كه در رابطه با اين اتحاديه تاسيس شده اند و اتحاديه برن ،

3- قبول يا شركت در اجراي هرگونه موافقتنامه بين المللي كه به منظور بالا بردن حمايت از مالكيت معنوي تنظيم شده باشد،

4- تشويق انعقاد قراردادهاي بين المللي مربوط به ارتقاء حمايت از مالكيت معنوي ،

5- پيشنهاد همكاري به كشورهائي كه خواهان كمكهاي حقوقي - فني در زمينه مالكيت معنوي مي باشند،

6- جمع آوري و انتشار اطلاعات مربوط به حمايت مالكيت معنوي و همچنين انجام و توسعه مطالعات در اين زمينه ومبادرت به چاپ نتايج به دست آمده ،

7- حمايت از خدماتي كه حمايت بين المللي مالكيت معنوي را تسهيل مي كند و در صورت اقتضاء اقدام به ثبت در اين زمينه و انتشار اطلاعات مربوط به آن ،

8- انجام هر گونه اقدام مقتضي ديگر0

ماده 5- عضويت

1- هر كشوري كه عضو يكي از اتحاديه ها نباشد، مي تواند به عضويت سازمان درآيد، مشروط بر آنكه :

ي - عضو سازمان ملل متحد يا هر موسسه وابسته به سازمان ياد شده يا آژانس بين المللي انرژي اتمي و يا عضو اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري باشد، يا

دو- از طرف مجمع عمومي به منظور عضويت در اين كنوانسيون دعوت شده باشد .

ماده 6- مجمع عمومي

1-

الف - مجمع عمومي شامل كشورهاي عضو اين كنوانسيون كه عضو هر يك از اين اتحاديه ها هستند، مي باشد .

ب - دولت هر كشور از طريق يك نماينده كه مي تواند توسط نمايندگان جايگزين ، مشاوران يا كارشناساني ياري شود، نمايندگي خواهد داشت.

پ - هزينه هاي هر هيات نمايندگي بر عهده دولتي است كه آن را منصوب مي كند .

2- مجمع عمومي بايد:

يك - مديركل را بر اساس معرفي كار گروه هماهنگي منصوب نمايد .

دو- گزارشهاي مديركل را در مورد سازمان بررسي و تائيد كرده و تمامي دستورهاي لازم راا به او بدهد .

سه - گزارشها و فعالتيهاي كار گروه هماهنگي را بررسي وتاييد نموده و رهنمود مربوط را بدهد .

چهار- بودجه دوساله هزينه هاي مشترك اتحاديه ها را تصويب نمايد .

پنج - تدابير پيشنهادي مدير كل را در مورد اجراي موافقت نامه هاي بين المللي پيش بيني شده در بند (3) ماده (4)تصويب نمايد

شش - مقررات مالي سازمان را وضع نمايد .

هفت - زبانهاي مربوط به امر كاري دبيرخانه را با درنظرگرفتن عرف سازمان ملل متحد تعيين كند .

هشت - از كشورهاي موضوع قسمت دوم بند (2) ماده (5) به منظور عضو شدن در كنوانسيون دعوت نمايد .

نه - تعيين نمايد كه كدام كشورهاي غير عضو سازمان و كدام سازمانهاي بين الدولي و بين المللي غير دولتي ، مجاز خواهند بودتا در جلسات به عنوان ناظران شركت كنند .

ده - هرگونه وظايف ديگري را كه به موجب اين كنوانسيون مقتضي است انجام دهد .

3-

الف - هر كشوري كه عضو يك يا چند اتحاديه باشد، در مجمع عمومي داراي يك راي مي باشد .

ب - حد نصاب مجمع عممي با يك دوم كشورهاي عضو حاصل مي گردد .

پ - با وجود مقررات قسمت (ب ) بالا، مجمع عمومي در صورتي كه در هر جلسه تعداد نمايندگان كمتر از يك دوم اما مساوي يا بيشتر از يك سوم كشورهاي عضو مجمع ياد شده حضور داشته باشند، مي تواند اتخاذ تصميم نمايد . بااين حال تصميمات مجمع عمومي به جز امور راجع به چگونگي عملكرد مربوط، تنها با حصول اين شرايط قابل اجرا مي باشد كه دفتر بين المللي تصميمات ياد شده را به كشورهاي عضو مجمع كه در جلسه حضور نداشته اند ابلاغ نموده و از آنان دعوت كند كه در ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ ياد شده راي يا امتناع خود را به طور كتبي اعلام نمايند . هرگاه در انقضاي مهلت ياد شده تعداد كشورهائي كه راي يا امتناع خود را بدين ترتيب اعلام نمودند، حداقل مساوي كشورهائي باشد كه براي حصول حد نصاب جلسه حضور نداشتند، تصميمات ياد شده به اين شرط قابل اجراخواهد بود كه اكثريت دو سوم آراء بدست آيد .

ت - با رعايت مفاد قسمتهاي (ث ) و (ج ) مجمع عمومي بايد با اكثريت دو سوم آراء ، اتخاذ تصميم نمايد .

ث - تصويب اقدامات مربوط به اجراي موافقتنامه بين المللي پيش بيني شده در بند(3) ماده (4) مستلزم حصول اكثريت سه چهارم آراء مي باشد .

ج - تصويب موافقتنامه با سازمان ملل متحد برابر مقررات مواد (57) و (63) منشور سازمان ملل متحد مستلزم اكثريت نه دهم آراء مي باشد .

چ - انتخاب مدير كل (جزء يك بند2) ، تصويب اقدامات پيشنهادي مدير كل راجع به اجراي موافقتنامه هاي بين المللي (جزء پنج بند2) وتغيير مقر (ماده 10) مستلزم حصول اكثريت نه تنها در مجمع عمومي بلكه در مجمع اتحاديه پاريس و برن هم مي باشد .

ح - راي ممتنع ، راي محسوب نمي شود .

خ - يك نماينده مي تواند تنها نماينده يك كشور بوده و فقط به نام آن راي دهند .

4-

الف - مجمع عمومي هر دو سال تقويمي يك بار به دعوت مدير كل جلسه عادي تشكيل خواهد داد .

ب - مجمع عمومي جلسه فوق العاده خود را به دعوت مديركل يابه درخواست كار گروه هماهنگي و يا به تقاضاي يك چهارم كشورهاي عضو مجمع تشكيل خواهد داد .

پ - جلسات مجمع در مقر سازمان تشكيل مي شود .

5- دولتهاي عضو اين كنوانسيون كه عضو هيچيك از اتحاديه ها نيستند، مجاز خواهند بود در جلسات مجمع عمومي به عنوان ناظران شركت نمايند .

6- مجمع عمومي آئين نامه داخلي خود را تصويب خواهد نمود .

ماده 7- اجلاس

1-

الف -اجلاسي مشتمل بر كشورهاي عضو اين كنوانسيون ،اعم ازاينكه اعضاي يكي از اتحاديه ها بوده يا نباشند، تشكيل مي گردد .

ب - دولت هر كشوري از طريق يك نماينده كه مي تواند توسط نمايندگان جايگزين ، مشاوران يا كارشناساني ياري شود، نمايندگي خواهد داشت.

پ - هزينه هاي هر هيات نمايندگي به عهده دولتي است كه آن را مصنوب مي كند .

2- اجلاس :

يك - موضوع هاي كلي در زمينه مالكيت معنوي را بحث خواهندنمود و مي تواند توصيه هاي مربوط به اين موضوعها را با رعايت صلاحيت واستقلال عمل اتحاديه ها، تصويب نمايد،

دو - بودجه دو ساله اجلاس را تصويب خواهد كرد،

سه - در حدود بودجه اجلاس ، برنامه دو ساله كمك فني - حقوقي را تدوين خواهد نمود،

پنج - تعيين نمايد كه كدام كشورهاي غيرعضو سازمان و كدام سازمانهاي بين الدولي و بين المللي غير دولتي مجاز خواهد بود تا در جلسات به عنوان ناظر شركت كنند،

شش - هر گونه وظايف ديگري كه به موجب اين كنوانسيون مقتضي است ، انجام دهد .

3-

الف - هركشور عضو داراي يك حق راي در اجلاس است.

ب - حد نصاب اجلاس با يك سوم كشورهاي عضو حاصل مي گردد .

پ - با رعايت مفاد ماده (17)، اجلاس با اكثريت دو سوم آراء اتخاذ تصميم نمايد .

ت - مبلغ سهميه پرداختي كشورهائي كه عضو اين كنوانسيون بوده ولي عضو يكي از اتحاديه ها نمي باشند، فقط با راي نمايندگان آن كشورها تعيين مي شود .

ث - را ي ممتنع راي محوسب نمي شود .

ج - يك نماينده مي تواند تنهانماينده يك كشور بوده و فقط به نام آن راي دهد .

4-

الف - اجلاس جلسه عادي خود را به دعوت مدير كل در محل مجمع و در همان زمان برگزاري مجمع عمومي برگزارمي نمايد .

ب - اجلاس جلسه فوق العاده خود را به دعوت مديركل بنا به درخواست اكثريت كشورهاي عضو تشكيل مي دهد .

5- اجلاس آئين نامه داخلي خود را تصويب خواهد نمود .

ماده 8- كار گروه هماهنگي

1-

الف - كارگروه هماهنگ كننده اي مشتمل بر كشورهاي عضو اين كنوانسيون كه اعضاء كار گروه اجرائي اتحاديه پاريس يا كارگروه اجرائي اتحاديه برن يا هر دو مي باشند، تشكيل مي گردد . بااين حال در صورتي ك هر يك از اين كار گروههاي اجرائي بيش از يك چهارم تعداد كشورهاي عضو مجمع كه آن را انتخاب كرده تشكيل گردد، كار گروه اجرائي از ميان اعضايش ، كشورهائي را كه عوض كار گروه هماهنگي خواهند بود تعيين خواهد نمود، به گونه اي كه تعدادشان از يك چهارم ياد شده در بالا تجاوز نكند . بديهي است كشوري كه مقر سازمان در سرزمين آن قراردارد جزو يك چهارم ياد شده محسوب نخواهد شد .

ب - دولت هر كشور عضو كار گروه هماهنگي از طريق يك نماينده كه مي تواند توسط نمايندگان جايگزين ، مشاوران يا كارشناساني ياري شود، نمايندگي خواهد داشت.

پ - هنگامي كه كار گروه هماهنگي مسايلي را كه به طورمستقيم مربوط به برنامه يا بودجه اجلاس و دستور جلسات خود بوده يا پيشنهادهائي را براي اصلاح اين كنوانسين كه موثر بر حقوق يا تعهدات كشورهائي كه عضو اين كنوانسيون بوده ، ولي عضو هيچيك از اتحاديه ها نمي باشند مورد بررسي قرار مي دهد، در اين صورت يك چهارم از چنين كشورهائي با همان حقوقي كه كشورهاي عضو آن كار گروه را دارا مي باشند در جلسات كار گروه هماهنگي شركت خواهند نمود . اجلاس د رهر جلسه عادي خود، اين كشورها را تعيين مي كند .

ت - هزينه هاي هر هيات نمايندگي به عهده دولتي است كه آن را منصوب مي كند .

2- چنانچه اتحاديه هاي ديگري كه توسط اين سازمان اداره مي شوند بخواهند دركار گروه هماهنگي ياد شده نمايندگي داشته باشند، نمايندگانشان بايد از ميان كشورهاي عضو كار گروه هماهنگي تعيين گردند .

3- كار گروه هماهنگي بايد:

يك - به تشكيلات اتحاديه ها، مجمع عمومي ، اجلاس ،مدير كل در مورد تمامي مسايل اداري مالي وساير مسايل متضمن نفع مشترك براي دو يا چند اتحاديه ، يا يك يا چند اتحاديه وسازمان مي باشند و به ويژه در زمينه بودجه هزينه هاي مشترك اتحاديه ها رهنمود ارائه دهد،

دو - پيش نويس دستور جلسه مجمع عمومي را فراهم كند،

سه - پيش نويس دستور جلسه و بنرامه و بودجه اجلاس را تنظيم نمايد،

چهار- (حذف شده است )،

پنج - كمي قبل از پايان مهلت مديريت مدير كل يا در صورت خالي بودن پست ياد شده ، نامزدي را به منظور تصدي اين پست به مجمع عمومي پيشنهاد نمايد . چنانچه مجمع عمومي نامزد معرفي شده راانتخاب ننمايد، كار گروه هماهنگي بايد نامزد ديگري را تعيين كند . اين روند بايد تا انتخاب آخرين نامزد توسط مجمع عمومي تكرار گردد،

شش - هرگاه در فاصله دو جلسه مجمع عمومي ، پست مديركل خالي باشد، مدير كل موقتي را تا روز تصدي مدير كل جديد به شغل خود تعيين مي نمايد،

هفت - وظايف ديگري را كه به موجب كنوانسيون به آن محول شده انجام دهد:

4-

الف - كار گروه هماهنگي جلسه عادي خود را هر دو سال يكبار بنا به دعوت مدير كل تشكيل مي دهد . اين جلسه اصولا" در مقر سازمان تشكيل مي گردد .

ب - كار گروه هماهنگي جلسه فوق العاده خود را بنا به دعوت مديركل يا به ابتكار شخص وي يا به درخواست رئيس يا يك چهارم اعضايش تشكيل مي دهد .

5-

الف - هر كشوري ، خواه عضو يك يا هر دوكار گروه اجرائي يادشده در قسمت (الف ) بند (1) باشد، داراي يك راي در كارگروه هماهنگي خواهد بود .

ب - حد نصاب كار گروه هماهنگي با يك سوم كشورهاي عضو حاصل مي گردد .

پ - يك نماينده مي تواندتنها نماينده يك كشور بوده و فقط به نام آن راي دهد .

6-

الف - كار گروه هماهنگي با اكثريت نسبي نظرات خود رابيان و تصميمات خود را اتخاذ خواهد نمود . راي ممتنع راي محسوب نمي شود .

ب - حتي اگر اكثريت نبي بدست آمده باشد، هر عوض كار گروه هماهنگي مي تواند فوري بعد از راي گيري ، بازشماري ويژه آراء رابه طريق زير درخواست نمايد:

دو فهرست جداگانه كه يكي شامل اسامي كشورهاي عضو كار گروه اجرائي اتحاديه پاريس و ديگري اسامي كشورهاي عضو كار گروه اجرائي اتحاديه برن است ، تنظيم گردد . راي هر كشور بايد در مقابل نام خود در هر فهرست به طور مشخص نوشته شود . در صورتي كه اين بار شماري ويژه نشانگر اين باشد كه اثريت نسبي آراء در هيچ يك از فهرستها به دست نيامده است ، پيشنهاد مطروح ، تصويب نشده محسوب مي گردد .

7- هر كشور عضو سازمان كه عضو كار گروه هماهنگي نباشد، مي تواند از سوي ناظراني كه حق شركت در مباحث را بدون حق راي دارند، نمايندگي داشته باشد .

8- كارگروه هماهنگي آئين نامه داخلي خود را تدوين مي نمايد .

ماده 9- دفتر بين المللي

1- دفتر بين المللي توسط مدير كل اداره شده و دو يا چند معاون ، وي را ياري مي نمايند .

3- مدير كل براي يك دوره معين كه نبايد كمتر از شش سال باشد انتخاب مي گردد . انتخاب مجدد وي براي دوره هاي معين امكان پذير مي باشد . مدتهاي مربوط به انتخاب اوليه و انتخاب احتمالي بعدي و همچنين ساير شرايط انتخاب توسط مجمع عمومي تعيين مي گردد .

4-

الف - مدير كل بالاترين مقام اداري سازمان است.

ب - مدير كل نماينده سازمان مي باشد .

پ - مديركل گزارش خود را در مورد امور داخلي و خارجي سازمان به مجمع تقديم نموده ، به دستورهاي مجمع در آن امور عمل خواهد نمود .

5- مدير كل پيش نويس برنامه و بودجه و همچنين گزارشهاي دوره اي مربوط به فعالتيها را تهيه و تنظيم كرده ، آنها را به دولتهاي كشورهاي ذينفع و همچنين تشكيلات اتحاديه هاو سازمان ارسال مي نمايد .

6- مدير كل و يكي از كاركنان منتخب وي ، بدون داشتن حق راي در تمام جلسات مجمع عمومي ، اجلاس ، كار گروه هماهنگي ديگر يا گروه كاري ، شركت خواهد نمود . مدير كل يا يكي از كاركنان منتخب وي سمت دبير تشكيلات ياد شده را به عهده خواهد داشت.

7- مدير كل براي اجراي كارآمد وظايف دفتر بين المللي ، كارمندان لازم را منصوب مي نمايد . نامبرده معاونان مدير كل راپس از تائيد كارگروه هماهنگي منصوب مي دارد . شرايط استخدام به موجب مقررات كاركنان كه بنا به پيشنهاد مديركل به تائيد كار گروه هماهنگي مي رسد، تعيين مي گردد . در استخدام كاركنان و تعيين شرايط خدمت ، ضرورت تامين بالاترين معيارهاي كارائي ، صلاحيت و صداقت آنان بايد مورد توجه كامل قرار گيرد . در اين مورد بايد به اهميت واستخدام كاركنان بر مبناي توزيع جغرافيائي ، تااندازه امكان ، توجه شاياني نمود .

8- ماهيت وظايف مدير كل وكاركنان صرفا" بين المللي مي باشد . اشخاص ياد شده در انجام وظايف خود نبايداز هيچ دولت يامقام خارج از سازمان ، اقدام به اخذ دستنور كنند و يا دستوري را دريافت نمايند . ايشان بايد از هر عملي كه به موقعيت آنها به عنوان مقامهاي بين المللي لطمه وارد مي نمايد، خودداري ورزند . هر كشور عضوي متعهد است كه به ويژگي انحصاري بين المللي وظايف مدير كل و كاركنان احترام گذاشته و تلاش نمايد كه آنان را درانجام وظايف خود تحث تاثير قرار دهد .

ماده 10- مقر

الف - مقر سازمان در ژنو مي باشد .

ب - انتقال مقر ياد شده مي تواند تحت شرايط پيش بيني شده در قسمتهاي (ت ) و(چ ) بند(3) ماده (6) صورت بگيرد .

ماده 11- امور مالي

1- سازمان ، دو بودجه جداگانه دارد: بودجه مربوط به هزينه هاي مشترك براي اتحاديه ها و بودجه مربوط به اجلاس 0

2- الف - بودجه هزينه هاي مشترك اتحاديه ها، شامل پيش بيني هزينه هائي است كه متضمن نفع براي چندين اتحاديه است.

ب - اين بودجه از منابع مالي زير تامين مي شود:

يك - حق عضويت اتحاديه ها مشروط بر اينكه ميزان حق عضويت هر اتحاديه با در نظر گرفن منافع اتحاديه ياد شده در هزينه هاي مشترك توسط مجمع تعيين شود .

دو - هزينه هاي مربوط به خدمات انجام شده توسط دفتربين المللي كه ارتباط مستقيمي با اتحاديه ها ندارد يا براي خدماتي كه دفتر بين المللي در زمينه كمكهاي فني - حقوقي انجام داده دريافت نشده است.

سه - فروش انتشارات دفتر بين المللي كه به طور مستقيم مربوط به هيچي يك از اتحاديه ها نمي باشد ياحق الامتيازهاي مربوط به آنها

چهار- هدايا، اموال مورد وصيت و كمكهاي مالي كه عايدسازمان مي شود، بجز مواريد كه در جزء چهار قمست (ب ) بند(3) پيش بني شده است.

پنج - اجاره بها، بهره ها و ديگر درآمدهاي متفرقه سازمان 0

3-

الف - بودجهاجلاس شامل پيشي بيني هزنيه هاي تشكيل جلسات اجلاس و هزينه برنامه هاي كمك فني - حقوقي مي باشد .

ب - بودجه ياد شده از منابع مالي زير تامين مي گردد:

ي - حق عضويتهاي كشورهاي عضو اين كنونسيون كه عضو هيچيك از اتحاديه ها نمي باشند .

دو- مبالغي كه توسط اتحاديه ها به حساب بودجه ياد شده واريز گرديده مشروط به اينكه مجمع هر اتحاديه ميزان سهميه مربوط به آن ار تعيين نمايد و همچنين هر اتحاديه از نظر مشاركت در بودجه آازدي عمل داشته باشد .

سه - مبالغي كه از بابت خدمات انجام شده توسط دفتربين المللي در زمينه كمكهاي فني - حقوقي دريافت مي شود .

چهار- هدايا، هبه وكمكهائي كه براي اهدفا مندرج درقسمت (الف ) عايد سازمان مي شود .

4-

الف - هر كشور عضو اين كنوانسيون كه عضو يكي از اتحاديه ها نباشد به منظور تعيني سهم خود در بوادجه اجلاس بايد متعلق به يك طبق بوده و سهم سالانه اش را براساس شماره واحدهائي كه در زير آمده است پرداخت نمايد:

10 طبقه الف

3 طبقه ب

1 طبقه پ

ب - هر يك از كشورها همزمان با اقدام پيش بيني شده دربند(1) ماد(14) طبقه اي كه تمايل به قرار گرفتن در آن را دارد معرفي خواهد نمود . هر كشوري مي تواند طبق را تغيير دهد . در صورتي كه طبقه پائين تري انتخاب شود، كشور ذينفع بايد مراتب را در يكي از جلسات عادي اجلاس مطرح نمايد .چنين تغييري از آغازسال تقويمي بعد از جلسه قابل اجراء خواهد بود .

پ - ميزان حق عضويت سالانه هر كدام از كشورهاي ياد شده مبلغي خواهد بود كه نسبت به آن با ميزان كل حق مشاركت اين كشورها در بودجه اجلاس ، همان نسبت موجود بين تعداد واحدهاي آن كشور با تعداد كل واحدهاي تمام كشورهاي ياد شده مي باشد .

ت - ميزان مبلغ مشاركت بايد در اول ژانويه هر سال پرداخت شود .

ث - در صورتي كه بودجه قبل از آغاز دوره مالي جديد تصويب نشود، بودجه برابر مقرارت مالي در همان سطح بودجه سال گذشته خواهد بود .

5- هر كشور عضو اين كنوانسيون كه عضو هيچ يك از اتحاديه ها نبوده و با توجه به مقررات اين ماده در پرداخت مبلغ سهم خود تاخير داشته باشد، همچنين كشور عضو اين كنوانسيون كه عضو يكي از اتحاديه ها نبوده و با توجه به مقررات اين ماده ، در پرداخت مبلغ سهم خود تاخير داشته باشد، همچنين كشور عضواين كنوانسيون كه عضو يكي از اتحاديه ها بوده و در پرداخت مبغل سهميه خود به اتحاديه هاي ياد شده تعلل نمايد، اگر مبلغ معوقه برابر يا بيشتر از جمع مبلغ حق عضويتهاي دو سال كامل گذشته باشد، در هيچ يك از اركان سازمان كه عضو آن است ، حق راي نخواهد داشت. با اين حال اگر تا زماني كه به نظر هر دام از اين اركان علت تاخير از اوضاع و احوال استثنائي و غير قابل اجتناب ناشي گردد، در اين صورت كشور ياد شده مي تواند حق راي خود را در ارگانهاي ياد شده اعمال نمايد .

6- حق الزحمه ها و هزينه هاي مربوط به خدمات فني - حقوقي انجام از طريق دفتر بين المللي توسط مدير كل تعيين و به كار گروه هماهنگي گزارش مي شود .

7- سازمان مي تواند با تصويب كار گروه هماهنگي ، هدايا، هبه و كمكهائي را كه به طور مستقيم از طرف دولتها، موسسه هاي عمومي يا خصوصي ، انجمنها، يا اشخاص عادي پيشنهاد مي شود قبول نمايد .

8-

الف - سازمان تنخواه گراداتني خواهد داشت كه با پرداخت در يك نوبت توسط اتحاديه ها و هر كشور عضو اين كنوانسيون كه عضو يكي از اتحاديه ها نيست ، تشكيل مي گردد . در صورت عدم تكافومنبع ياد شده افزايش خواهد يافت.

ب - ميزان مبلغ پرداخت در يك نوبت هر اتحاديه و شراكت احتمالي آن در افزايش سرمايه به وسيله مجمع عمومي مورد تصويب قرار خواهد گرفت.

پ - ميزان مبلغ پرداخت در يك نوبت هر كشورعضواين كنوانسيون كه عضو هيچ اتحاديه اي نيست و سهم آن در هر گونه افزايشي ، به نسبت مشاركت آن براي سال تصميم گيري در مورد تشكيل يا افزايش سرمايه به نسبت مشاركت او، تعيين مي گردد .

ميزان و نحوه مبلغ پرداختي بنا به پيشنهاد مدير كل و بعدازكسب نظر كار گروه هماهنگي به وسيله اجلاس تصويب مي گردد .

9-

الف - در موافقتنامه اي كه درباره مقر سازمان با كشوري كه مقر سازمان در قلمرو آن قراردارد منعقد مي شود، پيش بيني مي گرددكه در صورت عدم تكافوي منبع مالي در گردش ، كشور ياد شده كمكهاي مال (مساعده هائي ) را اعطاء نمايد . ميزان مبلغ اين كمكها وشرايط اعطاء آن ، در هر مورد منوط به وافقتنامه جداگانه اي بين كشور ياد شده و سازمان خواهد بود و در طول مدت اعطاء كمكها، كشور مورد بحث داراي يك كرسي سمت دار در كار گروه خواهد بود .

ب - كشور مورد بحث در قسمت (الف ) و سازمان ، هر كدام حق دارند از تعهد اعطاء كمك با اخطار كتبي انصراف حاصل نمايند . اين انصراف سه سال بعد از پايان سالي كه در جريان آن اخطار صورت پذيرفته نافذ خواهد بود .

10- رسيدگي ب حسابها توسط يك يا چند كشور و يا به وسيله حسابرسان خارج از اعضاء كه با توافق آنها، به وسيله مجمع عمومي تعيين مي گردد، بر اساس روش پيش بيني شده در مقررات مالي صورت مي پذيرد .

ماده 12 - اهليت قانوني ، امتيازها ومصونيتها

1- سازمان در سرزمين هر كشور عضو، به موجب قوانين آن كشوراز اهليت قانوني لازم براي رسيدن به اهدفا و اجراي وظايف خود برخوردار مي باشد .

2- سازمان در مورد استقارار مقر خود با كنفدراسيون سوئيس و با هر كشور ديگري كه ممكن است در آينده مقر يادشده در آنجا مستقر گردد، موافقتنامه تنظيم مي نمايد .

3- سازمان مي تواند به منوظر استفاده سازمان ، مقامهاي خود و نمايندگان تمام كشورهاي عضو از امتيازها ومصونيتهاي لازم براي رسيدن به اهداف واجراي وظايف خود، موافقتنامه دو جانبه يا چند جانبه با دگير كشورهاي عضو تنظيم نمايد .

4- مدير كل مي تواند در خصوص موافقتنامه هاي پيش بين شده در بندهاي (2)و(3) مذاكره و پس از تصويب كار گروه هماهنگي ، آنها را به نام سامزان منعقد و امضاء نمايد .

ماده 13- ارتباط با سازمانهاي ديگر

1- سازمان در صورت اقتضاء روابط كاري را با سازمانهاي ديگر بين الدولي برقرار نموده ، با آنان همكاري مي نمايد . هر گونه موافقتنامه كلي حاوي اين مضمون كه با سازمانهاي ياد شده منعقد شده است ، پس از تصويب كار گروه هماهنگي توسط مدير كل صورت ميگيرد .

2- سازمان مي تواند در مورد موضوعهاي در صلاحيت خود، به منظور مشاوره وهمكاري با سازمانهاي بين المللي غير دولتي ، با رضايت دولتهاي ذيربط وهمچنين با سازمانهاي ملي اعم از دولتي و غير دوتلي ، ترتيبات مناسبي را تنظيم نمايد . چنين ترتيباتي پس از تصويب كار گروه هماهنگي توسط مدير كل اتخاذ مي گردد .

ماده 14- عضويت در كنوانسيون

1- كشورهاي ياد شده در ماده (5) مي توانند از طريق زير طرف اين كنوانسيون شده و عضو سازمان گردند:

يك - امضاء بدون قيد شرط تصويب ، يا

دو - امضاء به شرط تصويب كه به دنبال آن توديع سند تصويب صورت گيرد، يا

سه - توديع سند الحاق 0

2- با وجود ديگر مقررات اين كنوانسيون ،كشورهاي عضوكنوانسيون پاريس ، كنوانسيون برن و يا هر دو كنوانسيون ،فقط زماني مي توانند به عضويت اين كنوانسيون درآيند همزمان كنوانسيونهاي ياد شده در زير را تصويب يا به آنها بپيوندند و يا بعد از تصويب ياپيوستن به آنها عضواين كنوانسيون شوند:

يا سند استكهلم مربوط به كنوانسيون پاريس به طور كامل يا با قيد پيش بيني شده در جزء(يك ) قسمت (ب ) بند(1)ماده (20( ياد شده ، يا سند استكهلم مربوط به كنوانسيون برن بطور كمل يابا قيدپيش بيني شده در جزء(1) قسمت (ب ) ماده (28) سند ياد شده 0

3-اسنادتصويب يا الحاق نزد مدير كل سپرده خواهد شد .

ماه 15- لازم الاجراء شدن كنونسيون

1-اين كنوانسيون سه ماه پس از اينكه ده كشور عضو اتحاديه پاريس و هفت كشور عضو اتحاديه برن ، برابر بند(1) ماده (14) اقدام كره باشند، لازم الاجراء مي گردد، بديهي است كه اگر كشوري عضو دو اتحاديه باشد در هر دو گروه مورد محاسبه قرار مي گيرد . همچنين در تاريخ ياد شده ، اين كنوانسيون نسبتبه كشورهاي كه عضو هيچيك از دو اتحاديه نبوده و در ظرف سه ماه يابيشتر قبل از تاريخ ياد دشه برابر بند(1) ماده (14) اقدام كرده باشند،لازم الاجرا خواهد شد .

2- اين كنوانسيون در مورد هر كشور ديگر، در ظرف سه ماه پس از تاريخ اقدام برابر بند(1) ماه (14) لازم الاجراء خواهد بود .

ماده 16- حق شرط

هيچ هوع حق شرطي در اين كنوانسيون پذيرفته نمي شود .

ماده 17- اصلاحات

1- پيشنهادهاي اصلاحي در مورد اين كنوانسيون ممكن است توسط هر كشور عضو، كار گروه هماهنگي يا مدير كل ارائه گردد . پيشنهادهاي ياد شده حداقل شش ماه پيش از بررسي در اجلاس ، توسط مدير كل به كشورهاي عضو ارسال مي گردد .

2- اصلاحات بايد به تصويب اجلاس برسد . اگر اصلاحات بر حقوق و تعهدات كشورهاي عضو اين كنوانسيون كه عضو هيچ اتحاديه اي نيستند تاثير بگذارند، اين كشورها نيز در راي گيري شركت خواهند كرد . در مورد پيشنهادهاي اصلاحي ديگر تنها كشورهاي عضو اين كنوانسيون كه عضو يكي از اتحاديه ها باشند حق راي دارند . اصلاحات بااكثريت نسبي آراء پذيرفته مي شود، به شرط آنكه اجلاس تنها به پيشنهادهاي اصلاحي راي دهد كه پيش از آن توسط مجمع اتحاديه پاريس ومجمع اتحاديه برن برابر مقرارات قابل اجراي هر يك از آنها در مورد تصويب اصلاحات مقررات اداري كنوانسيونهاي مربوط آنها باشد، پذيرفته شده باشند .

3- هر اصلاحي يك ماه پس از ايكه اعلاميه كتبي حاكي از پذيرش پس از طي مراحل مقرر در قوانين اساسي مربوط- از سوي سه چهارم كشورهاي عضو سازمان كه مي توانند راجع به پيشنهاد اصلاحي براساس بند(2)، در زمان تصميم گيري اجلاس در مورد اصلاحيه راي دهند،توسط مدير كل دريافت شود لازم الاجراء خواهد شد . كشورهائي كه به هنگام اصلاح ، عضو سازمان بوده و يا در آينده به عضويت آن درآيند،ملزم به چنين اصلاحيه اي مي باشند، تنها آن كشورهائي را متلزم نمايد كه پذيرش خود را نسبت به اصلاحيه ياد شده اعلام داشته اند .

ماه 18- انصراف

1- هر كشور عضو مي تواند توسط اعلاميه اي خطاب به مدير كل انصراف خود را از عضويت در اين كنوانسيون اعلام دارد .

2- انصراف شش ماه بعد از وصول اعلاميه توسط مدير كل نافذ خواهد شد .

ماده 19- اعلاميه ها

مدير كل ، موارد زير را به دولتهاي كشورهاي عضو، اعلام مي دارد:

1- تاريخ لازم الاجراء شدن كنوانسيون ،

2- امضاء و توديع اسناد تصويب يا الحاق ،

3- پذيرش اصلاحيه اين كنوانسيون وتاريخ لازم اجراء شدن آن ،

4- اعلام انصراف از كنوانسيون 0

ماده 20- مقررات نهايي

1-

الف - اين كنوانسيون در يك نسخه واحد به زبانهاي انگليسي ، فرانسوي ، روسي و اسپانيولي كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار هستندتنظيم شده ، نزد دولت سوئد سپرده خواهد شد .

ب - اين كنوانسيون تا(13) ژانويه سال 1968 برابر(23) ديماه سال 1346 هجري شمسي در استكهلم ، براي امضاء مفتوح خواهد ماند .

2- متون رسمي بايد توسط مديركل ، بعد از مشاوره بادولتهاي ذينفع به زبانهاي آلماني ،ايتاليائي و پرتغالي و سايرزبانهائي كه اجلاس تعيين مي نمايد، ترجمه گردد .

3- مدير كل بايد دو نسخه از رونوشت مصدق اين كنوانسيون وهر گونه اصلاحيه اي را كه توسط اجلاس تصويب شده باشد به دولتهاي كشورهاي عضو اتحاديه هاي اريس يا برن ، دولت هر كشورديگري كه به اين كنوانسيون ملحق گردد و به دولت هر كشوري كه آن را درخواست نمايد ارسال كند . رونوشت متن امضاء شده كنوانسيون كه به دولتها فرستاده مي شود . بايد به وسله دولت سوئد برابر با اصل گردد .

4- مديركل بايد اين كنوانسيون را در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت برساند .

ماده 21- مقررات موقتي

1- تازمان قبول سمت توسط اولين مديركل ، در مواردي كه در اين كنوانسيون به دفتر بين المللي يا به مديرعامل اشاره شده باشد منظور از آن ، به ترتيب ، دفتر بين المللي متحد براي حمايت از مالكيت صنعتي ، ادبي و هنري ( كه دفتر بين المللي متحد براي حمايت از مالكيت معنوي ( ) نيز ناميده مي شود) يا مدير كل آن مي باشد .

2-

الف - كشورهائي كه عضو يكي از اتحاديه ها مي باشند، ولي هنوز به عضويت اين كنوانسيون در نيامده اند، در صورت تمايل درمهلت پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون مي توانند همان حقوقي را كه در صورت عضويت اعمال مي كردند، اعمال نمايند هر كشوري كه تمايل به اعمال حقوق ياد شده داشته باشد بايد به اين منظور اعلاميه كتبي به مديركل ارسال نمايد كه اين اعلاميه از تاريخ وصول آن داراي اعتبار مي باشد . كشورهاي ياد شده تاانقضاي مهلت ياد شده عضومجمع عمومي واجلاس محسوب مي شوند .

ب - به محض انقضاي اين مهلت پنج ساله ، اين كشورها حق راي در مجمع عمومي ، اجلاس وكار گروه هماهنگي را نخواهند داشت.

پ - به محض اينكه كشورهاي ياد شده عضو اين كنوانسيون گرديدند دوباره حق راي خود را بدست خواهند آورد .

3-

الف - تا زماني كه كشورهائي هستند كه عضواتحاديه پاريس و برن بوده اما عضو اين كنوانسيون نشده اند، دفتر بين المللي و مدير كل به ترتيب به عنوان دفتر بين المللي براي حمايت از ماليكت صنعتي ، ادبي و هنري و مدير كل آن نيز انجام وظيفه خواهند كرد .

ب - كاركنان شاغل در دفتر ياد شده در تاريخ لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون در طي دوره موقت قيد شده در قسمت (الف ) همانند كاركنان شاغل در دفتر بين المللي محسوب مي شوند .

4-

الف - هنگامي كه تمامي كشورهاي عضواتحاديه پاريس به عضويت سازمان درآيند، حقوق ، تعهدات و دارائي دفتر اتحاديه ياد شده به دفتر بين المللي سازمان منتقل مي شود .

ب - هنگامي كه تمامي كشورهاي عضو اتحاديه برن به عضويت سازمان درآيند، حقوق ، تعهدات و دارائي دفتر اتحاديه ياد شده به دفتر بين المللي سازمان منتقل مي شود .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانيون شامل مقدمه و بيست ويك ماده د رجلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/7/1380 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي