سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تصویب‌نامه در خصوص بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرها

 


مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۵۰۵   دوشنبه،۱۷ مهر ۱۳۹۱

 سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۹۰
تصویب‌نامه در خصوص بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرها
شماره۱۳۴۲۶۳/ت۴۸۳۸۶هـ  ۸/۷/۱۳۹۱
تصویب‌نامه در خصوص بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرها
وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴/۳/۱/۶۱۲۹۵ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرهای مشمول ماده (۲) قانون نوسـازی و عمران شـهری در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ معادل صـددرصد ارزش معاملاتی املاک ملاک عـمل در سـال ۱۳۹۱ موضوع ماده (۶۴) قانـون مالیـاتهای مـستقیم ـ مصـوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحـیه‌های بعدی آن محاسبه می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع:
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=288