سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اصلاح آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران

 

شماره100/41874/9000                                    8/9/1390

جناب آقاي تويسركاني

معاون محترم قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

بازگشت به نامه شماره 155396/90ـ 28/8/1390، رياست محترم قوه قضائيه با پيـشنهاد اصلاح آئيـن‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران موافقت فرمودند.

لذا بدينوسيله مراتب جهت اقدام لازم اعلام مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ علي خلفي

 

شماره155396/90                               28/8/1390

اصلاح آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران

حضرت آيت‌ا... جناب آقاي لاريجاني دامت‌بركاته

رياست معظم قوه قضائيه

پيرو نامه شماره 129435/90 مورخ 16/7/1390 در خصوص پيشنهاد اصلاح آئين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران به استحضار مي‌رساند:

نظر به ضرورت پيش‌بيني مجازات براي وصول حق‌التحرير بيش از تعرفه مصوب توسط دفاتر و با عنايت به مفاد ماده 29 آئين‌نامه مذكور كه با طبقه‌بندي تخلفات پنج نوع مجازات به شرح:

بند الف ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده بند ب ـ جريمه نقدي از يكصد هزار ريال الي يك ميليون ريال بند ج ـ انفصال موقت از سه ماه الي شش ماه بند د ـ انفصال موقـت از شش ماه تا دو سال بند هـ ـ انفصال دائم، تعيين نموده است و با عنايت به نظرات حضرتـعالي در جلـسه مورخ 28/8/1390 مـستدعي است موافقت فـرمائيد فرازهاي ذيل به بندهاي ماده 29 آئين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي الحاق گردد.

بند ب ماده29:

8 ـ وصول حق‌التحرير بيش از تعرفه مصوب براي بار اول.

بند ج ماده29:

12ـ تكرار تخلف وصول حق‌التحرير بيش از تعرفه مصوب.

معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ احمد تويسركاني

منبع:

روزنامه رسميhttp://www.dastour.ir/rooznamehrasmi.ir/tabid/38/ctl/ArticleView/mid/441/articleId/298/language/fa-IR/-----.aspx