سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آیین نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی

 

 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،

بر اساس این مصوبه، هر كس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی كند باید گواهینامه رانندگی متناسب با آن وسیله را دارا باشد.

براین اساس،‌ انواع گواهینامه های رانندگی با شرایط زیر توسط راهنمایی و رانندگی صادر می شود:

شرایط شركت در آزمایشها و صدور گواهینامه موتورسیكلت (برای رانندگی با موتور سیكلت های با حجم موتور تا دویست سی سی) داشتن حداقل هجده سال، ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیتدار پزشكی، ارایه گواهی طی دوره های آموزش نظری و عملی از آموزشگاهها یا مراكز مجاز آموزش رانندگی و قبول شدن در آزمونهای تئوری آیین نامه و مهارت علمی رانندگی با موتور سیكلت دویست سی سی است.

همچنین شرایط شركت در آزمایش ها و صدور گواهینامه پایه سوم(برای رانندگی با وسایل نقلیه موتوری با حداكثر مجموع وزن و ظرفیت بار 5/3 تن یا حمل حداكثر نه نفر سرنشین با احتساب راننده) داشتن حداقل هجده سال تمام، ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیتدار پزشكی، ارایه گواهی طی دوره‌های آموزش كاربری با وسیله نقلیه مورد تقاضا از آموزشگاهها یا مراكز مجاز آموزش رانندگی و قبول شدن در آزمونهای نظری آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط است.

براساس این مصوبه،‌ مدت اعتبار انواع گوهینامه رانندگی ده سال است و پس از پایان اعتبار آن و در صورت احراز سلامت جسمی و روانی برای دوره‌های ده ساله تجدید می شود افرادی كه سن آنها بیش از هفتاد سال تمام باشد، مكلفند هر پنج سال یك بار جهت احراز سلامت جسمی و روانی و در صورت لزوم تعویض گواهینامه رانندگی آنان تا سقف مندرج در ماده 3 معتبر خواهد بود.

بر این اساس، دارنده گواهینامه موتورسیكلت پس از سه سال از اخذ گواهینامه و رسیدن به سن بیست و سه سال تمام می تواند با موتور سیلكت های با حجم موتور بیش از دویست سی سی نیز راننندگی كند.

دارندگان گواهینامه هر پایه به استثنای گواهینامه‌های ویژه و موتورسیكلت می توانند با هر نوع وسایل نقلیه در نظر گرفته شده برای پایه قبل، رانندگی كنند و برای رانندگی با وسایل نقلیه خدمات عمومی، ‌حسب مورد دارا بودن گواهینامه پایه دوم یا یكم الزامی است.

براین اساس، در صورتی كه درانده یك نوع گواهینامه بخواهد برای دریافت نوع دیگر گواهینامه اقدام كند، موظف است در آزمونهای مربوط شركت كند پس از قبول شدن چنانچه گواهینامه قبلی پیش نیاز دریافت گواهینامه مورد در خواست باشد، گواهینامه قبلی از درخواست كننده اخذ و گواهینامه جدید صادر و به وی تحویل می شود.

براساس این مصوبه، رانندگی با هر نوع تاكسی و وسایل نقلیه عمومی در شهر‌ها و وسایل نقلیه عمومی جاده ای علاوه بر گواهینامه رانندگی متناسب حسب مورد نیاز داشتن مجوز از شهرداری ها و یا دفترچه كار یا برگ صادر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی است.

براین اساس، در صورت ارتكاب و تعدد تخلفات مهم و پرخطر رانندگی، براساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با راننده متخلف رفتار خواهد شد.

همچنین نحوه، ‌شرایط و تعیین مسئول صدور گواهینامه راهبران انواع وسایل حمل و نقل ریلی شهری و حومه برابر دستور العملی خواهد بود كه به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور می رسد.

براساس این مصوبه، دولت؛ راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مكلف كرده است تا پایان برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 نسبت به الكترونیكی كردن خدمات صدور گواهینامه رانندگی اقدام كند.

جهت رویت کامل آیین نامه به سایت زیر(روزنامه رسمی)مراجعه نمایید:

http://www.rooznamehrasmi.ir/tabid/75/articleType/ArticleView/articleId/544/language/fa-IR/--.aspx