سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اصلاح مواد 17 و 19 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 

آیت الله لاریجانی ابلاغ کرد:
اصلاح مواد 17 و 19 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رئیس قوه قضاییه مواد 17 و 19 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 25 تیرماه امسال را اصلاح و موارد اصلاحی را در بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر،متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:

در اجرای مواد 15 و 17 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/90 مجلس شورای اسلامی، مواد 17 و 19 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 17- هزینه کارشناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح شده واریز و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی مدیرکل ثبت قابل برداشت است. میزان هزینه به شرح زیر تعیین می شود:

الف: دستمزد کارشناسی ساختمان‌ها و تأسیسات:

1- تا 200 مترمربع مقطوع 000/300 ریال

2- بیش از 200 مترمربع تا 500 مترمربع مقطوع 000/400 ریال

3- بیش از 500 مترمربع تا 1000 مترمربع مقطوع 000/500 ریال

4- مازاد بر 1000 مترمربع به ازاء هر مترمربع 400 ریال (حداکثر 9 میلیون ریال)

ب ـ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی:

1- تا یک هکتار 000/500 ریال

2- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، 15 درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر 4 میلیون ریال است.

تبصره ـ در صورتی که حسب تشخیص هیئت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول شد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.

ماده19- در اجرای تبصره ماده 17 قانون و به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیئت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای اخذ و با واریز به حسابی که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می‌شود و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی رئیس سازمان مذکور قابل برداشت است، به شرح زیر هزینه می‌شود.

الف – حق‌الزحمه هر یک از اعضاء هیئت‌های حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاه‌ هزار ریال

ب – حق‌الزحمه دبیر هیئت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال

این اصلاحیه روز گذشته به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
 
http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=1716235