سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مصوبه اصلاحیه مصوبه «مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌کاره»

 
مرجع تصویب: شوراي اسلامي شهر تهران 
شماره ویژه نامه: ۹۸۰
یکشنبه،۱۲ شهریور ۱۳۹۶
سال هفتاد و سه شماره ۲۱۱۱۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مصوبه اصلاحیه مصوبه «مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌کاره» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۵۸/۳۰۲۵۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
( مشتمل بر ماده واحده )
(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران )
مصوب جلسه ۳۴۶ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم)
ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۳۰۷/۵۵۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۳
               
این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی http://shora.tehran.ir   قابل دسترسی است.
 
ماده واحده:
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این مصوبه مفاد ماده واحده مصوبه «اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدیـد پروانه ساختـمانهای نیمه‌کاره» و تبـصره‌های آن ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۵۸/۳۰۲۵۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ تصویبی در دویست و سی و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) به تاریخ سه‌شنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ به شرح ذیل اصلاح می شود:
الف ـ ماده واحده (اصلاحی):
DE = (      PS)
۱
۱۲
« به استناد تبصره یکم (۱) ماده پنجاهم (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد بند چهاردهم (۱۴) ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، به منظور کاهش زیان و خسارات ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست، سیما و منظر شهری، ایمنی عابرین و امنیت شهر و همچنین پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، شهرداری تهران موظف است از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این مصوبه از کلیه ساختمانهای (دولتی، عمومی، خصوصی و شهرداری تهران) که پس از گذشت یکسال از مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، عملیات ساختمانی آنها به اتمام نرسیده است، عوارض تطویل دریافت نماید. این قبیل ساختمانها تا یک سال پس از انقضای مهلت  قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، مشمول عوارض تطویل نمی‌باشند و در سال دوم عوارض مذکور براساس فرمول و جدول ذیل محاسبه و اخذ می‌شود. در سنوات بعد از آن به ازای هر سال تطویل ۵% به مبالغ محاسبه شده اضافه می‌گردد.
نحوه محاسبه عوارض تطویل به صورت ماهانه
DE = (      PS)
۱
۱۲
 
 
 
 
P : ارزش معاملاتی گرانترین گذر قابل دسترسی ملک براساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم)که از ابتدای هر سال ملاک عمل خواهد بود.
S : مساحت ناخالص کل زیربنا
 
 
 
 
ب ـ تبصره یکم (۱) ذیل ماده واحده حذف می‌گردد.
ج ـ تبصره چهارم (۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود.
تبصره چهارم (۴) (اصلاحی): تمدید پروانه ساخته نشده  در صورت عدم تغییر در عرض گذر و پهنه‌بندی «با حفظ حقوق قبلی»، صر فاً برای یک بار امکان‌پذیراست. برای اینگونه پروانه‌ها، ملاک محاسبه عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان‌سازی، زمان مندرج در مجوز «پروانه تمدید ملک ساخته نشده» می‌باشد.
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13569