سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مصوبه «ساماندهی، صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مشجر شهر تهران

 
مصوبه «ساماندهی، صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مشجر شهر تهران»
 
( مشتمل بر پنج (۵) ماده و شش (۶) تبصره )
(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران )
مصوب جلسه ۳۴۷ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم)
ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۳۰۹/۷۱۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳
               
این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی http://shora.tehran.ir   قابل دسترسی است.
 
ماده یکم (۱):
در راستای اجرای ماده (۲) قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۱ شورای انقلاب و بند ۲ـ۴ـ۸ الزامات اجرایی طرح جامع شهر تهران (۱۳۸۶) و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و همچنین بند «ت» ماده ۲۱ برنامه عملیاتی پنج ساله دوم شهرداری تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۸۸۲/۴۹۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۱؛ شهرداری تهران مکلف است نسبت به شناسایی، تهیه و تکمیل شناسنامه کلیه باغات شهر تهران براساس قوانین و مقررات موضوعه اقدام و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۶  لایحه شناسنامه باغات شهر تهران را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید تا پس از تصویب به عنوان «سند اجرایی حفظ و گسترش باغات شهر تهران» جهت اجرا در یک دوره پنج (۵) ساله ابلاغ گردد.
تبصره یکم  (۱):
شهرداری تهران مکلف است پس از تهیه شناسنامه باغات شهر تهران اطلاعات مربوطه را همراه با مساحت و نوع مالکیت (مالکیت دولتی، عمومی و خصوصی) به تفکیک مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران جهت اطلاع عموم از طریق سامانه‌های هوشمند تا پایان سال ۱۳۹۶ منتشر و مرتباً نسبت به بروزرسانی آنها اقدام نماید و یک سال مانده به پایان هر دوره پنج ساله اجرای «سند اجرایی حفظ و گسترش باغات شهر تهران» لایحه مربوطه را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید تا قبل از انقضای دوره اعتبار سند مذکور نسبت به تصویب نهایی و ابلاغ آن اقدام گردد.
تبصره دوم (۲):
شهرداری تهران موظف است پس از تصویب ایجاد لایه جدید باغات شهر تهران توسط مراجع قانونی ذیربط (کمیسیون ماده پنج) نسبت به تکمیل لایه اطلاعات باغات طبق شناسنامه باغات در نقشه‌های طرح تفصیلی با عنوان «لایه باغات» اقدام نماید. گزارش جانمایی باغات در لایه مربوطه به شورای اسلامی شهر تهران و کمیسیون ماده پنج ارائه می‌گردد .
ماده دوم (۲):                                                   
شهرداری تهران مکلف است با رعایت مقررات قانونی نسبت به تملک باغات ارزشمند در محدوده شهر تهران که عرصه آن‌ها قابل تبدیل به فضای سبز عمومی می‌باشد اقدام نموده و هر ساله اعتبارات لازم به همراه فهرست باغات قابل تملک را در لایحه بودجه سنواتی شهرداری تهران پیش‌بینی و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید و گزارش اقدامات بعمل آمده در این زمینه را هر شش (۶) ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
تبصره یکم (۱):
در تملک باغات و توافق با مالکین که سالیانه از سوی شهرداری تهران اعلام می‌شود، اولویت با فضاهای سبز تثبیت شده خواهد بود که در مالکیت شهرداری تهران نمی‌باشند .
تبصره دوم (۲):
عرصه کلیه باغات و اراضی مشجر تملک شده توسط شهرداری تهران طبق ضوابط ملاک عمل زیرپهنه‌های G۱ طرح تفصیلی موجود، به فضاهای سبز عمومی تبدیل می‌شوند .
ماده سوم (۳):
براساس قوانین موضوعه و مستند به ماده چهارم (۴) «آیین‏نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» و تبصره‌های ذیل آن (مصوب سال ۱۳۸۹ شورای عالی استان‏ها)، حفاظت از تک تک درختان باغات به عهده مالک یا مالکین باغ می‌باشد و مسئولیت عدم نگهداری، خشکیدن و قطع درختان باغات نیز به عهده آنان می‌باشد. شهرداری تهران موظف است با نظارت مستمر و دوره‏ای وضعیت موجود درختان را با شناسنامه مصوب آنها کنترل و انطباق داده و در صورت مغایرت حسب مقررات قانونی نسبت به اخذ عوارض و جرایم متعلقه و پیگیری اجرای مقررات قانونی مربوطه از قبیل تبصره یکم (۱) ذیل ماده ششم (۶) «قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» اقدام نماید.
تبصره یکم (۱):
مالک یا مالکین باغاتی که نسبت به افزایش و غرس درختان جدید اقدام نمایند براساس دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این مصوبه توسط شهردار تهران ابلاغ خواهد شد، مورد تشویق قرار می‌گیرند.  
تبصره دوم (۲):
شهرداری تهران مکلف است جهت حفاظت و صیانت از باغات دایر شهر تهران، موضوع تأمین آب جهت آبیاری منظم باغات را از طریق سازمان‌های ذیربط پیگیری نماید.
ماده چهارم(۴):
با عنایت به اصلاحیه ماده هفتم (۷) آئین‌نامه اجرایی ماده یکم (۱)  قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در بیست و دومین اجلاسیه عمومی شورای عالی استان‌ها مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۶ و تبصره‌های ذیل آن، شهرداری تهران موظف است در ابتدای شروع فرآیند صدور پروانه برای کلیه املاک استعلام سیستمی تشخیص باغ را انجام دهد. در کلیه املاک (اعم از املاک دارای درخت و فاقد درخت با هر مساحتی) در هنگام صدور پروانه، قبل از تأیید نهایی نقشه معماری، استعلام فضای سبز به صورت سیستمی از کمیسیون‌های ماده هفتم (۷) وفق مقررات مربوط صورت می‌پذیرد. در مرحله دریافت گواهی عدم خلاف ساختمانی و در صورت هرگونه تغییر نقشه و همچنین در ابتدای فرایند صدور پایانکار ساختمانی، استعلام مجدد فضای سبز به صورت بازدید میدانی الزامی می‌باشد .
ماده پنجم (۵):
برای احداث بنا در باغات، تأمین کلیه پارکینگ‌ها در سطح اشغال مجاز الزامی است و می‌بایست صرفاً از یک رمپ استاندارد استفاده شود.
 
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13570