سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی تهران

مرجع تصویب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
شماره ویژه نامه: ۶۹۶
یکشنبه،۲۲ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۰
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی تهران 
شماره۳۰۰/۱۸۰۱۹                                                                       ۱۱/۴/۱۳۹۳
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح تفصیلی تهران
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
شهردار محترم تهران
رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران
در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گزارش طرح تفصیلی تهران را در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۳ خود مورد بررسی قرارداد، مرحله اول گزارش کمیته فنی پیرو جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ قرائت شد و با توجه به مباحث جمعیتی شهر تهران، رعایت سقف جمعیتی ۱۰۵۷۰۰۰۰ نفر تأکید شد. همچنین مقرر شد در ادامه بحث با توجه به منابع آب کلانشهر تهران در تمامی برنامه‌ها این سقف رعایت شود و مقرر شد تا جلسه بعد و ادامه قرائت محورهای بعدی، هماهنگی‌های لازم با کمیسیونهای تخصصی شورای شهر بعمل ‌آید و با توجه به تأکید دفتر مقام معظم رهبری و مأموریت تهیه گزارش از وضعیت طرحهای تهران گزارشات لازم برای ارائه تهیه گردد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی
 http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2021