سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی شهر تهران

 
شماره ویژه نامه: ۶۵۶
شنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۷۳
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی شهر تهران 
شماره۳۰۰/۶۱۶۳۰                                                                        ۱/۱۱/۱۳۹۲
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی شهر تهران
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
شهردار محترم تهران
رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ مصوبه مورخ ۴/۲/۱۳۹۱ خود درخصوص طرح تفصیلی شهر تهران را در دستور کار قرارداد و مقرر نمود:
۱ـ ظرف دو ماه طرح تفصیلی تمام مناطق شهر تهران در جهت انطباق با طرح جامع مورد بازنگری قرار گیرد. بدین منظور کمیته‌ای با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری تهران و وزارت کشور تشکیل شود و پیشنهاد خود را به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه نماید. از نماینده شورای اسلامی شهر تهران به عنوان مطلع در جلسات دعوت شود.
۲ـ در این مدت شهرداری تهران هیچ پروانه ساختمانی که مغایرت با طرح تفصیلی مصوب جاری داشته باشد، حتی اگر پیش از این، مصوبه کمیسیون ماده ۵ را دارا باشد صادر نخواهد شد.
۳ـ در مورد باغات پهنه R۲۴۱ موضوع بند ۵ مصوبه مذکور، در این مدت هیچگونه پروانه‌ای صادر نگردد.
  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی 
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1616