سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

صدور حكم قلع و قمع بناي احداثي دستگاه دولتي در صورت عدم رعايت مقررات

 

صدور حكم قلع و قمع بناي احداثي دستگاه دولتي در صورت عدم رعايت مقررات
چنانچه دستگاه دولتي بدون تعيين قيمت و مطابق مقررات قانون لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1357 شوراي انقلاب، اقدام به اجراء طرح مورد نظر و تصرف ملك متعلق به كسي كرده باشد و در مهلت قانوني، بدون رعايت مفاد و مدلول مقررات قانوني مربوطه در تصرف اراضي و املاك مردم را رعايت نكرده باشد، ذينفع مي‌تواند خلع يد و قلع و قممع بناي احداث شده از سوي دستگاه اجرايي و يا مطالبه قيمت عادله زمين به نرخ روز را از دادگاه عمومي محل خواستار شود. در صورت اخير حسب مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني عمل خواهد شد.
(نظريه شماره 3132/7 مورخه 21/5/1388

منبع:http://www.ghazavat.com/61/miz.htm