سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تملک املاک و اراضی در شهرداری ها

تملک املاک و اراضی در شهرداری ها

 

تهیه و تدوین: اداره کل تدوین قوانین و مقررات

 

فهرست مطالب

 

مقدمه   

مبحث اول: آشنایی با نحوه تملکات املاک در شهرداری‌ها  

 

چکیده   

نحوه تملک و اقسام آن در شهرداری‌ها  

نحوه تملکات اختصاصی شهرداری   

تملکات عمومی شهرداری  

 

سئوالات مهم این مبحث  

مبحث دوم: آشنایی با مفاهیم مرتبط  

 

چکیده   

مفهوم حقوق مالکانه  

مفهوم طرح‌های عمومی شهرداری  

 

گفتار اول:‌ تعریف طرح   

گفتار دوم:‌ محدوده اجرای طرح   

سئوالات مهم این مبحث  

 

مبحث سوم: مبانی و منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه  

 

چکیده  

 

قسمت اول:‌ مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه  

 

گفتار اول:‌ مبانی فقهی   

گفتار دوم: مبانی غیرفقهی  

قسمت دوم:‌ منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه   

سئوالات مهم این مبحث   

مبحث چهارم: تأمین حقوق مالکانه در اجرای طرح‌های عمومی شهرداری و روش‌های آن   

چکیده   

قسمت اول: موارد و روش‌های تأمین   

گفتار اول: موارد تأمین   

گفتار دوم: روش‌های تأمین   

قسمت دوم: وسایل تأمین و آثار آن   

گفتار اول: وسایل تأمین   

گفتار دوم: آثار تأمین   

سئوالات مهم این مبحث   

علائم اختصاری   

فهرست منابع و مآخذ  

 مقدمه:

با پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی، شهرها بیش از پیش نیازمند طرح‌های عمومی و عمرانی می‌باشند و شهرداری‌ها متولی این عمران و آبادانی خواهند بود.

شهرداری‌ها در راستای ایفای وظایف خود ناگزیر به تملک املاک و اموال می‌پردازند. دسته‌ای از این اموال، اموال اختصاصی بوده و امکان تصرف و نقل و انتقال آنها از سوی شهرداری وجود دارد و شرایط قراردادهای خصوصی و حقوق مدنی بر آنها حاکم خواهد بود البته با وجود تشریفات خاص. از سویی دیگر اموال عمومی متعلق به شهر و استفاده عموم است صرفاً اداره کردنش بر دوش شهرداری می‌باشد.

در صورتی که جهت اجرای طرح‌های عمومی در شهر و حریم آن، سلب حقوق مالکانه اشخاص لازم شناخته شود، شهرداری به عنوان مجری طرح وارد عمل می‌شود و مطابق قوانین و مقررات جاری به تملیک املاک اشخاص می‌پردازد و رفع نیازهای عمومی را معطل نمی‌گذارد.

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/8/1367، قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/1370 از جمله قوانین و مقررات موجود در خصوص تأمین حقوق مالکانه افراد و تملک املاک مورد نیاز شهرداری در طرح‌های عمومی است که در آنها شرایط احداث، تجدید بنا، افزایش بنا، تعمیر، فروش، رهن و اجاره در املاک واقع در طرح‌های عمومی شهرداری، شرایط اخذ زمین معوض، نحوه تعیین قیمت روز ملک از سوی هیأت کارشناسان رسمی و ... مقرر شده است.

در این مقاله بررسی نظام حقوقی حاکم بر نحوه تملک املاک از سوی شهرداری‌ها و طرز عمل شهرداری براساس قوانین و مقررات موجود مورد توجه است و در چهار مبحث کلی «آشنایی با نحوه تملک املاک در شهرداری‌ها»، «آشنایی با مفاهیم مرتبط»، «مبانی و منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه» و «تأمین حقوق مالکانه در اجرای طرح‌های عمومی شهرداری و روش‌های آن» ارائه می‌گردد.

جهت رویت اصل مقاله به تینک زیر مراجعه شود:

http://law.tehran.ir/Default.aspx?tabid=97