سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مصونیت نمایندگی مجلس

مصونیت نمایندگی مجلس مصرح در اصل هشتاد و ششم قانون اساسی با توجه به اصل هشتاد و چهارم همان قانون و مواد ۷۵ و ۸۵ اییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی از جنبههای مختلف حقوقی مورد بحث و اظهارنظر حقوقدانان قرار گرفته است . در این راستا شورای نویسندگان اظهارنظر دو وکیل و یک قاضی دادگستری را در این زمینه ارایه میکند . لازم به ذکر است که اظهارنظر اقای دکتر محمود کاشانی وکیل دادگستری پیرو درخواست کتبی نایب رییس مجلس شورای اسلامی است که نامه ایشان و مستندات ان ( اصل هشتاد و چهار و هشتاد و ششم قانون اساسی و مواد ۷۵ و ۷۶ اییننامه داخلی مجلس ) نیز عینا چاپ میشود .
* * *

شماره : ۱۴۹۳۴۲۵۸۸/۱۱ ـ ۸۲
تاریخ : ۱۲/۱۰/۸۰
استاد گرامی جناب اقای دکتر کاشانی
با سلام و تحیّت ،
احتراما ، همان گونه که در بحث منابع حقوق مطرح است ، نظریات حقوقدانان همواره به عنوان یکی از منابع مهم حقوق شناخته شده است که تاثیر فراوانی بر ادراک بهتر قوانین و راهگشایی در نظام حقوقی جامعه دارد . بیاعتنایی یا کمتوجهی به اندیشه علمی حقوقدانان موجب میشود شکلگیری یک نظام حقوقی پیشرفته ، کارامد ، عادلانه و عقلانی با مشکلات و موانع جدی مواجه شود .
چنان که استحضار دارید ، مدتی است مفهوم اصل هشتاد و ششم قانون اساسی ، به عنوان یکی از اصول مهم این قانون ، مورد پارهای مناقشات حقوقی قرار گرفته است . نظر به اینکه این موضوع از جمله مسایل مهم اجتماعی بوده و به ویژه در حقوق اساسی ملت و انجام وظیفه مجلس شورای اسلامی نقش برجستهای دارد ، از ان استاد محترم تقاضا میشود نظر علمی خود را در خصوص پرسشهای ذیل به مجلس اعلام فرمایند .
۱ ـ ایا از اصل هشتاد و ششم ، اصولا « مفهوم مصونیت پارلمانی نمایندگان » استنباط میشود ؟ در صورت پاسخ مثبت ، تعریف مصونیت پارلمانی مندرج در این اصل چیست و چه ارتباطی با اساس وجودی قوه مقننه دارد ؟
۲ ـ چنان که در اصل هشتاد و ششم تصریح شده است ، نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی ، در « اظهارنظر و رای خود کاملا ازادند . » بنابراین مشخص است که دایره شمول این اصل ، منحصر به بیان و رای نمایندگان بوده و « اعمال » انها را شامل نمیشود .
لذا چنانچه این اصل ناظر به مصونیت نمایندگان باشد ، میتوان گفت : این مصونیت راجع به اظهاراتی است که از حیث شبهه وقوع جرم ، ارتباط با ان دسته از عناوین مجرمانه پیدا میکند که عنصر مادی انها « بیان » است ، از قبیل توهین ، اشاعه اکاذیب ، افترا ، تبلیغ علیه نظام ، انتشار اسناد طبقهبندی شده و . . .
طبیعی است جرایمی که عنصر مادی انها بیان نیست ، مشمول اصل هشتاد و ششم نمیتواند باشد . حال ایا میتوان گفت : براساس اصل هشتاد و ششم ، چنانچه نمایندهای حین انجام وظایف نمایندگی به شرح مندرج در ماده ۷۵ قانون اییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، از قبیل نطق قبل از دستور ، بحثهای داخل دستور و موارد نظارتی و قانونی مطالبی اظهار کند که اجمالا مشتمل بر توهین یا افترا یا عناوین مجرمانه دیگر باشد ، قابل تعقیب است یا خیر ؟ به عبارت دیگر هر گاه نماینده حین انجام وظایف نمایندگی مطالبی اظهار کند که اگر اشخاص غیرنماینده این مطالب را ابراز دارند ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند ، ایا نماینده هم قابل تعقیب است ؟
۳ ـ در قسمت اخیر اصل هشتاد و شش عبارت « تعقیب یا توقیف » به چه معناست ؟
۴ ـ در اصل هشتاد و ششم عبارت « در مجلس » به چه معناست ؟ ایا مقصود از ان این است که دامنه شمول این اصل صرفا اظهاراتی است که نماینده در محوطه ساختمانی مجلس ابراز میکند یا هر مکانی را شامل میشود که نماینده بنابه مقررات از سوی مجلس ماموریت یافته و سخن گفته یا رای میدهد . به عنوان مثال مجامع و شوراهایی که نماینده طبق قانون به عنوان نماینده قوه مقننه در انها شرکت میکند ، مواردی که نماینده در اجرای حق تحقیق و تفحص مجلس انجام وظیفه میکند و مواردی که عرفا میبایست به عنوان یک نماینده مجلس که در برابر همه ملت مسوول در انجا حاضر و به ارایه گزارش بپردازد ، همانند جلساتی که برای ارایه گزارش به محافل مختلف مردمی تشکیل میدهد .
قبلا از تسریعی که در بذل توجه اعلام و ارسال پاسخ معمول میفرمایید سپاسگزار است .
همچنین برای هیات رییسه موجب امتنان بیشتر خواهد بود که در اینده بتواند از نظرات تفصیلی ان استاد محترم در موضوع اصل هشتاد و ششم نیز بهرهمند شود .
از تصدیع پوزش میخواهم .
سیدمحمدرضا خاتمی
نایب رییس مجلس شورای اسلامی و
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی . 

منبع:http://iranbar.org/pm65.php#18