سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

پرسش های متداول دررابطه با قانون کار

بخش اول:مشمولین قانون کار:http://kar-markazi.ir/page.php?123

بخش دوم:قرارداد کار       :http://kar-markazi.ir/page.php?124        

بخش سوم : تعلیق قرارداد کار    :http://kar-markazi.ir/page.php?125

بخش چهارم: خاتمه قرارداد کار      http://kar-markazi.ir/page.php?126

بخش پنجم : حق السعی و مزد و مزایا:http://kar-markazi.ir/page.php?127

بخش ششم: کمک هزینه های مسکن ، خواربار،بن و عائله مندی:

http://kar-markazi.ir/page.php?128

بخش هفتم :شرایط کار:http://kar-markazi.ir/page.php?129

بخش هشتم : ماموریت:http://kar-markazi.ir/page.php?130

بخش نهم : عیدی وپاداش:http://kar-markazi.ir/page.php?131

بخش دهم : ساعات کار واضافه کاری:http://kar-markazi.ir/page.php?132

بخش یازدهم  : نوبتکاری و شبکاری:http://kar-markazi.ir/page.php?133

بخش دوازدهم : تعطیلات و مرخصی ها:http://kar-markazi.ir/page.php?134

بخش سیزدهم : کار آموز و کار آموزی:http://kar-markazi.ir/page.php?135

بخش چهاردهم : کارهای فصلی:http://kar-markazi.ir/page.php?138

بخش پانزدهم: شورای اسلامی کار:http://kar-markazi.ir/page.php?139

بخش شانزدهم : بیمه وبیمه بیکاری:http://kar-markazi.ir/page.php?140

بخش هفدهم: پرسش های متداول دررابطه با قانون کار:http://kar-markazi.ir/page.php?141