سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شرح وظایف دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری مستقر در استانها

نشانی محل دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری مستقر در استانها

 

نمونه فرم دیوان عدالت اداری

 

مدارک جهت تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری

 

 شرح وظایف دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری مستقر در استانها
1- راهنمایی و ارشاد مراجعان در جهت تکمیل فرم دادخواست - رفع نقص - پرداخت هزینه دادرسی ( ابطال تمبر ) و انجام سایر اقدامات قانونی ذیربط.
2- دریافت دادخواست تنظیمی در برگه های مخصوص و پذیرش درخواست های شاکیان.
3- ثبت اطلاعات دادخواست در سامانه نرم افزاری cms بر اساس دستورالعمل های ابلاغی از دیوان.
4 - دریافت لایحه دفاعیه و سایر مدارک و مستندات از طرفین شکایت جهت تکمیل پرونده بموجب درخواست مرجع رسیدگی کننده در دیوان.
5- تصدیق تصویر یا رونوشت مدارک ارائه شده توسط شاکی.
6 - ارسال دادخواست - درخواست و تمامی مدارک و مستندات دریافتی دراسرع وقت به دیوان. 
7 - پاسخگویی به مراجعان جهت پیگیری روند رسیدگی به پرونده. 
8 - ابلاغ اوراق قضایی صادره از دیوان ( واصل شده از طریق پست - نمابر - پستالکترونیکی و یا به هر طریق دیگر ).
9 - انجام دستورات مقام قضایی در جهت اجرای احکام دیوان و پیگیری های لازم.
10 - تهیه گزارش از علل عدم اجرای حکم و ارسالبه دیوان ( در صورت اجرا نشدن حکم در موعد مقرر ).
11- انجام سایر امور محوله ازسوی دیوان.
 
 به نقل از:http://www.moshaver129.ir/tabid/147/Default.aspx