سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسی مفهوم حاکمیت

بررسی مفهوم حاکمیت
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مفهوم حاکمیت و سیر تطور آن در جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز اعلام کرد: حاکمیت در بسترهای متفاوت تعاریف مختلف پذیرفته و متناسب با بسترهای تاریخی، برداشت های انسان شناختی ، معرفتی و تکنولوژی از آن شده است.
همچنین در عین ریشه داری حاکمیت در آن انعطاف بسیاری مشاهده می شود و از صلح و ستفالیا تاکنون شاهد تحولات جدی بوده است.
با گذر زمان حاکمیت و اقتدار مطلق به نفع جامعه بین الملل و تمامی جامعه بشری محدود شد و این محدودیت هر روز ابعاد جدیدی به خود گرفت. به طوری که پیش از قرن شانزدهم حاکمیت و منافع کشورها در کانون توجه قرار داشت و نیازمند حمایت بود، اما امروزه منافع جامعه بین‌المللی و کل بشریت اهمیت یافته و سزاوار حفاظت و حمایت است.
در این مقطع که مفهوم تازه ای از حاکمیت به وجود آمد، تحولاتی در خط و مشی ها پدیدار شد که متکی به برداشت های سنتی نبوده است. مفهوم تازه حاکمیت آمیزه ای متوازن است که هنوز حکومت هسته مرکزی آن است، ولی عوامل دیگر کنشی متقابل با آن دارند و البته تمام این عوامل در درون نظام حقوقی داخلی ، منطقه ای و بین المللی تعریف می شود . اینکه دولت – ملت ها با این واقعیت متناقض مواجهند که از یک سو ویژگی های دائمی ، مطلق و تجزیه ناپذیربودن حاکمیت در برابر موج جهانی شدن مورد تهدید واقع شده و حاکمیت ، مفهوم سنتی خود را از دست داده و جهع دیگر به عنوان دولت – ملت های دارای حاکمیت و استقلال، به صورت اجتناب ناپذیر در عرصه جهانی با یکدیگر به همکاری و رقابت می پردازند. بر اساس این واقعیت متناقض ، در خصوص پدیده جهانی شدن و حاکمیت ملی رویکردهای متفاوتی به وجود آمده است. برخی بر این باورند که جهانی شدن باعث فروپاشی حاکمیت های ملی نمی شود. بلکه این روند موجب «فرساش حاکمیت ها» یا «استقلال نسبی حاکمیت ها» است. گروهی دیگر تحول مفهوم حاکمیت را به شرط استفاده بموقع از «فرصت های جهانی شدن» موجب تحکیم استقلال منافع ملی، اقتدار و امنیت ملی واحدهای سیاسی موجود می دانند.
در مجموع با وجود اینکه گروهی بر این باورند که حاکمیت ملی در حال از بین رفتن است، دولت ملی همچنان نقش آفرین است و همچنان در تحولات بین المللی نقشی غالب و موثر دارد. در عین حال در جهان کنونی، حاکمیت ملی به شکل سنتی نمی تواند اقتدار خود را حفظ کند و درجامعه موثر واقع شود، زیرا جهانی شدن ساختاری تحمیلی را فراهم ساخته که قدرت ملی در آن واقع شده است. به عبارتی بشر پیش از آنکه شاهد فروپاشی حاکمیت ها باشد، بیشتر شاهد فرسایش آن است.
بر این اساس جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کنشگران این عرصه از یک سو تحت تاثیر و فشار فزاینده جهانی شدن با چالش های یاد شده مواجه است و از سوی دیگر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی در کنار فرصت ها، تهدیدانی را برای دولت، سیستم حکومتی، امنیت نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه داشته است که بسته به میزان هوشمندی نخبگان و درک و شناخت آنها از فرآیند مزبور و عمل آگاهانه و فعالانه می توان در برابر این تهدیدات ایستاد و از این فرصت ها سود جست. انسجام نخبگان ، سیاستگذاران در تصمیم سازان بر حول محور تعریف واحد از حاکمیت و به تبع آن منافع ملی، بر مصونیت جمهوری اسلامی ایران، در قبال امواج منفی جهانی شدن می افزاید و بدین سان حاکمیت اداره امور با تدبیر و سامانی نو در کشور ضرورت کامل پیدا می کند.
http://rc.majlis.ir/fa/news/show/885587