سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ولايت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قبل و بعد از بازنگري

فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی

سال هشتم \ شماره 24 \ بهار 1390

ولايت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قبل و بعد از بازنگري

احمدرضا بهنيافر

چکيده
با پيروزي انقلاب اسلامي، نظام سياسي برآمده از آن در قانون اساسي بر اصل مترقي ولايت فقيه بنا شد. ولي به‌دليل تحولات و شرايط پيش‌آمده در فاصله‌ سال‌هاي 68 ـ 1358، در بازنگري قانون اساسي، در موارد مربوط به ولايت فقيه نظير «شرايط و ويژگي‌ها، اختيارات و وظايف، كيفيت تعيين و گزينش و بركناري و كناره‌گيري» تغييراتي داده شد.
نويسنده با تطبيق و مقايسه موارد مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قبل و بعد از بازنگري، نتيجه گرفته كه اصلاحات صورت گرفته در موضوع ولايت فقيه، مبتني بر شرايط عيني‌ جامعه و امري ضروري و اجتناب‌ناپذير بوده است.


كليد واژه ها:
ولايت فقيه، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بازنگري، شرايط و ويژگي‌ها، اختيارات و وظايف، كيفيت گزينش، كناره‌گيري و بركناري

جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.
به نقل از :http://maaref.ac.ir/Main2.php?ObjType=Quarterly&Sec=UQuarterly&Act=User_ArticleProperties&IDArticle=329