سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مباني فقهي و اصولي مجمع تشخيص مصلحت نظام

مباني فقهي و اصولي مجمع تشخيص مصلحت نظام

 محمد رحماني*

چکیده

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهمترين وظايف نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، عبارت است از:

الف) حل معضلات نظام اسلامي (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصد و دهم، بند8).

ب) حل و فصل اختلاف ميان مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نظرات شوراي نگهبان (همان، اصل يكصد و دوازدهم).

بر اساس نگرش اسلامي، مباني فقهي  و اصولي تبعيت احكام الهي از مصالح و مفاسد، امري است كه مورد تأييد عقل و شرع است. بر اين اساس، احكام الهي بر محور مصالح و مفاسد واقعي تشريع شده‌اند.

با توجه به اهميت اين مسأله و تأثير عمده آن، بايد قاعدة تبعيت احكام از مصالح و مفاسد بر اساس مسلك‌هاي گوناگون شيعه و اهل سنت مانند اشعري و معتزلي و نظرات صاحب نظراني همچون شيخ انصاري، آخوند خراساني و شهيد صدر مورد توجه قرار گيرد تا جايگاه و نقش محوري اين قاعده در استنباط احكام توسط مجتهدان و تأثير و كارآيي به‌سزاي آن در انجام وظايف محوله به نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بيش از پيش روشن شود.

واژگان کلیدی

مصلحت، مفسده، حکم اولی، حکم ثانوی، حکم حکومتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام

* استاديار جامعة المصطفي العالمية.

 جهت رويت ادامه مطلب كليك كنيد