سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

كنترل قدرت در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

كنترل قدرت

در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

 مرتضي الياسي*

چکیده

کنترل قدرت از مهمترين مباحث حقوق عمومی است. به ويژه اينكه متفکرانی چون منتسکیو در تبیین مبانی نظریه تفکیک قوا، به فسادآوری قدرت تکیه کردند و لزوم کنترل آن را از طریق تفکیک قوا یاد آور شدند، ولي تجربه نشان داده است كه کنترل قدرت از طریق تفکیک قوا موفق نبوده است.

جمهوری اسلامی ایران در تدوین قانون اساسی، با الگوي اسلامي، روشی متمايز از نظام‌هاي ديگر در کنترل قدرت ارائه داده است؛ زيرا:

1- نوع نظام، جمهوری اسلامی است که با نفي نظام پادشاهی، به مردم نقش ممتازي داده و انطباق آن با موازين اسلامی موجب شده تا از بی‌راهه‌های خطرناک پيروي حکومت‌کنندگان از امیال نفسانی و نادانی‌های تقنینی و اجرایی در امان بماند.

2- استقلال قوای حاکم و تعیین وظایف و اختیارات هریک و در عین حال ایجاد نوعی موازنه و تعادل بین آنها و نيز نظارت رهبري جامع شرايط، را‌ه‌هاي سوء استفاده از قدرت را مسدود نموده‌ است.

3- با عنايت به صلاحیت‌های خاص اخلاقی و معنوی مسؤولان نظام، اهرمي مهم در کنترل معنوي قدرت ايجاد کرده است.

واژگان کليدي

كنترل قدرت، نظارت، تفکيک قوا، نظارت رهبري، استقلال قوا

* دانش‌آموخته حوزه علميه قم و دانشجوي دکتراي حقوق عمومي.

 جهت رويت ادامه مطلب كليك كنيد