سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مفهوم حاكميت قانون و برداشت از آن با تأكيد بر قانون اساسي ج.ا.ا

فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی

سال هشتم \ شماره 26 \ پاییز 1390

مفهوم حاكميت قانون و برداشت از آن با تأكيد بر قانون اساسي ج.ا.ا

فيروز اصلاني - سيدمحمدحسين کاظميني

چکيده
حاكميت قانون به‌عنوان اصطلاحي جدلي و البته مبناي مهم ارتباط دولت و شهروندان، مفهومي اوليه دارد. در پارادايم‌هاي مختلف عناصر و مؤلفه‌هاي اصلي و اوليه، مفهوم حاكميت قانون متفاوت است. برخي اين گزاره‌ها را، دلايل و قانوني‌بودن آن دانسته و بعضي استناد و قانونيت را عناصر اصلي اين مفهوم قلمداد كرده‌اند. در مقام نظريه‌پردازي و اجرا نيز ممكن است مفهوم‌ها، برداشت‌ها و تحليل‌هاي مختلفي ارائه شود. از قبيل برداشت‌هاي شكلي، ماهوي، غايت‌انگار و ابزار‌انگار. مقاله حاضر با بررسي اين مفاهيم و برداشت‌ها از حاكميت قانون مفهوم اوليه و برداشت مورد نظر را در قانون اساسي ج.ا.ا تبيين مي‌نمايد.

كليد واژه ها:
حاکميت قانون، قانون اساسي، قانونيت، استناد

دریافت فایل مقاله
منبع:http://maaref.ac.ir/Main2.php?ObjType=Quarterly&Sec=UQuarterly&Act=User_ArticleProperties&IDArticle=422