سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بنيان‌هاي حقوقي مردم‌سالاري ديني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی

سال هشتم \ شماره 25 \ تابستان 1390

بنيان‌هاي حقوقي مردم‌سالاري ديني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

عباسعلي رهبر - مهرداد مقدمي

چکيده
مردم‌سالاري ديني، برداشتي نوين از اسلام است که بر جنبه‌هاي سياسي اسلام به‌عنوان ديني کامل و جامع پرداخته است و بر نقش مردم در امور سياسي جامعة ديني تأکيد دارد و دلالت بر مرجعيت سياسي و اجتماعي اسلام دارد. از طرفي، تنها مدل حکومتي است که در آن، مشروعيت ديني و مشروعيت سياسي با هم جمع شده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که جمهوري‌بودن نظام سياسي کشور را به‌طرق مختلف تضمين کرده است اصل تفکيک قوا، محوريت مردم در شکل‌گيري نظام و نيز ادارة امور کشور به‌اتکاي آراي عمومي در نظام جمهوري اسلامي را مورد پذيرش قرار داده و تمهيداتي را براي تحديد قدرت دول، محو استبداد، نهادينه‌کردن آزادي، مقابله با فساد و سوء‌ استفاده از قدرت، پيش‌بيني کرده است.

كليد واژه ها:
قانون اساسي، دين، مردم‌سالاري، حقوق، آزادي، حاکميت، اقتدار.

دریافت فایل مقاله
منبع:http://maaref.ac.ir/Main2.php?ObjType=Quarterly&Sec=UQuarterly&Act=User_ArticleProperties&IDArticle=376