سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

رويکرد اخلاقي در تحليل حقوق اساسي

فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی

سال نهم \ شماره 31 \ زمستان 1391

رويکرد اخلاقي در تحليل حقوق اساسي

سيده فاطمه فقيهي - سيدمهدي فقيهي واعظي

چکيده
اخلاق اسلامي با بهره‌گيري از قواعد برخاسته از عقل و وحي، به لحاظ نظري توجيه مناسبي براي تحليل و بسط نظريه حقوق اساسي به شمار مي‌رود. براساس اين نظريه حقوق اساسي به عنوان حقوق و قواعد بنيادين، بر مبناي ارزش‌هاي اخلاقي استوار گشته و توجيه قواعد اساسي صرفاً بر تحولات تاريخي و فرهنگ سياسي خاصي متکي نيست. طرح نظري مبناي اخلاقي براي حقوق اساسي، بر پايه رويکرد سيستمي به مجموعه علوم اجتماعي صورت گرفته که مي‌تواند ضمن ايجاد توانايي گفتمان و هم‌گرايي بيشتر ملت‌ها در اين حوزه، قابليت طرح نظريه‌هاي حقوق اساسي را براي فرهنگ‌هاي مختلف بالا برده، معياري براي ارزيابي قواعد حقوق اساسي به دست دهد. اين مبناي اخلاقي دستاوردي است که به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي ايران در حقوق اساسي به ثمر نشست. انقلاب اسلامي ايران ساختار سياسي نظام را به عنوان ابزاري براي نيل به مقاصد اخلاقي مورد توجه قرار داد.

واژگان کليدي
اخلاق، مباني حقوق اساسي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران.

دریافت فایل مقاله

منبع:http://maaref.ac.ir/Main2.php?ObjType=Quarterly&Sec=UQuarterly&Act=User_ArticleProperties&IDArticle=689