سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مباني کلامي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی

سال نهم \ شماره 31 \ زمستان 1391

مباني کلامي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

محمدمهدي باباپور گل‌افشاني

چکيده
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مانند همه قوانين اساسي جهان مبتني بر مباني نظري خاصي است که توجيه‌کننده و اعتباردهنده اصول و محتواي آن مي‌باشد. با توجه به اينکه قانون اساسي ج.ا.ا براساس مکتب اسلام نوشته شده است، مقاله حاضر درصدد بررسي مباني نظري قانون اساسي بر مبناي آموزه‌هاي کلام اسلامي است. مهم‌ترين اين آموزه‌ها که در اين نوشتار مورد بحث قرار مي‌گيرد، همان اصول دين است که شامل اصول: توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت مي‌گردد و در اصل دوم قانون اساسي ج.ا.ا به طور کامل و در ساير اصول به صورت اشاره آمده است.

واژگان کليدي
کلام، توحيد، قانون اساسي، امامت، رهبري.

دریافت فایل مقاله

منبع:http://maaref.ac.ir/Main2.php?ObjType=Quarterly&Sec=UQuarterly&Act=User_ArticleProperties&IDArticle=690