سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شرايط كانديداي رياست‌جمهوري

 

شرايط كانديداي رياست‌جمهوري

 

دكتر سيد جلال الدين مدني

اشاره: دكتر سيدجلال الدين مدني كرماني، عضو اسبق حقوقدان شوراي نگهبان، طي مقاله‌اي كه با عنوان «سرگذشت رئيس جمهور» در شماره 33 نشريه زمانه (سال چهارم، خرداد 1384) نوشته است، به مباحث مختلفي درباره مقام رياست جمهوري، پرداخته است. بخشي از اين مقاله كه به شرايط رياست جمهوري مي پردازد در ادامه مي آيد.

 

ازآنجاكه رئيس‌جمهور وظايف سنگيني را عهده‌دار است، قانون‌اساسي براي كانديداها شرايطي را در نظر گرفته و مرجع تشخيص واجدشرايط‌بودن يا نبودن آنها شوراي نگهبان است. رسيدگي به صلاحيت كانديدا، يعني «احراز برخورداري» وي از «شرايط پيش‌بيني‌شده در اصل صد وپانزده» مي‌باشد كه عبارتند از:

 

الف‌‌ــ از جمله رجال مذهبي و سياسي كشور باشد: همين عبارت قابل تجزيه به چندين شرط است؛ چه، اولا بايد از رجال باشد؛ بنابراين مردبودن اولين شرط كانديدا است (گرچه كلمه رجال مذهبي و سياسي مي‌تواند زنان نامدار و مشهور از حيث سياست و مذهب را نيز در بر بگيرد، اما هنوز از طرف شوراي نگهبان تفسيري روشن و قاطع در اين خصوص ارائه نشده است)؛ ثانيا كانديدا بايد از مردان سياسي باشد، يعني گرچه همه افراد در زندگي سياسي سهيم‌اند، اما چنين فردي بايد شخصيتي برجسته و صاحب‌عنوان از لحاظ سياسي باشد؛ به‌عبارتي، سوابق كار و خدمات و مشاغلي كه فرد مذكور در تصدي امور داشته و يا نظرياتي كه در مسائل سياسي ابراز نموده و نيز شناختي كه مردم از افكار، عقايد، درجات علمي، تحقيقات، مطالعات و سخنرانيها يا مقالات او دارند، مي‌تواند معرف سياسي‌بودن او باشد؛ ثالثا فرد كانديد بايد از حيث مذهب نيز شناخته‌شده و داراي احترام و اعتبار باشد؛ يعني شخصيتي صاحب‌تشخيص و اراده در زمينه اصول اعتقادي باشد. رجل مذهبي‌بودن به اين معنا نيست كه نامزد رياست‌جمهوري لزوما بايد از فقها و مجتهدان بوده و از سوابق تحصيل علوم اسلامي در حوزه‌هاي علميه برخوردار باشد، بلكه كافي است وي شخصيتي استوار و محكم در اصول اعتقادي اسلامي بوده و از لحاظ فرايض و محرمات، متعبد و فاقد نقطه‌ضعف انحرافي باشد.

 

ب‌ــ ايراني‌الاصل باشد: باتوجه‌به‌اين‌كه كلمه «اصل» معاني پدر، نژاد و خاندان را نيز در بر دارد، مي‌توان گفت داوطلب رياست‌جمهوري بايد از حيث نژاد، ريشه و اعقاب ايراني باشد؛ به‌عبارتي، كسي‌كه جد او از سرزمين ديگري به ايران آمده و در ايران متوطن شده است، نمي‌تواند كانديد گردد. اما با درنظرگرفتن اين‌كه قانون‌اساسي بر مدار موازين اسلامي تدوين گرديده است، به‌نظر نمي‌رسد شرط مذكور دقيقا چنين اهميت و اولويتي را براي نژاد قائل شده باشد، بلكه منظور بايد به‌اين‌صورت لحاظ گردد كه كانديدا تابعيت اصلي ايراني ــ و نه تابعيت اكتسابي ــ داشته باشد؛ يعني به هنگام تولد برابر قوانين ايران صفت ايراني را داشته و تابعيت ايران را از زمان تولد احراز كرده باشد؛ ضمن‌آنكه به چنين شخصي عرفاً و نيز از حيث حقوق بين‌الملل خصوصي ايراني‌الاصل اطلاق مي‌شود.

 

ج‌ــ تابع ايران باشد: اين شرط ناظر به وضع فعلي كانديدا است كه بايد رابطه تابعيت را با ايران حفظ كرده باشد؛ زيرا ممكن است افرادي ايراني‌الاصل باشند اما تابعيت فعلي ايران را نداشته باشند. چنين افرادي قطعا نمي‌توانند كانديدا شوند.

 

دــ شرط مديريت: كسي كه داوطلب اداره كشور است، بايد در اين امر توانا باشد و براي تحقق اين شرط لازم نيست كانديدا مورد امتحان قرار گيرد يا لزوما مدركي دال بر سوابق تحصيلي و يا مشاغل مديريتي در سطوح عالي كشور ارائه نمايد.

 

هـ‌ ــ مدبر بودن: كانديداي رياست‌جمهوري بايد آينده‌نگر باشد؛ همچنين بايد بتواند اوضاع و احوال آينده را در تصميمات منظور دارد و به‌ويژه در روابط خارجي كه پيوسته در حال تحول است و مواضع كشورها همواره فرازونشيب دارد، بينش و شناخت واقعي داشته باشد.

 

وــ حسن سابقه و امانت: رياست‌جمهوري، امانتي است كه به يك رئيس‌جمهور سپرده مي‌شود و لذا چنين شخصي به لحاظ سوابق نبايد تيرگي و تاريكي داشته باشد؛ تا اميد آن برود كه به‌خوبي اين امانت را نگهباني خواهد كرد.

 

ز‌ــ مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور: وقتي كسي از رجال مذهبي شناخته شد، طبعا اين شرط را واجد است و نمي‌تواند از آن دور باشد.

 

ح‌ــ تقوا: كانديدا بايد به‌‌واقع خداترس بوده و تقوا را با تمام ابعاد آن دارا باشد. درواقع همين يك شرط اگر در شخصي احراز شود، رسيدگي به ديگر شرايط جنبه فرعي خواهد داشت؛ زيرا شخص باتقوا هنگامي در اين وادي قدم مي‌گذارد كه همه شرايط را بسنجد و اعلام آمادگي نمايد. درواقع اعلام آمادگي شخص باتقوا متكي به ارزيابي تواناييها و استعدادهاي لازم براي تصدي چنين مقامي است و او با اين سنجش و اطمينان داوطلب مي‌گردد.

 

  منبع:http://www.shora-gc.ir/