سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تعاملات و مذاکرات حقوق بشری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا

مقدمه :

با شکست قطعنامه "وضعیت حقوق بشر ایران"طی پنجاه و هشتمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و خروج ایران از سیستم نظارت بین المللی و حذف مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت و شرایط مساعدی جهت طرح مسائل حقوق بشری میان جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی به عنوان بانیان قطعنامه در کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل فراهم گردید. در این راستا و براساس توافقات انجام شده در نهمین دور گفتگوهای فراگیر ایران و اتحادیه اروپا مذاکرات ادواری حقوق بشری میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا آغاز گردید. این مذاکرات که درپی نتایج حاصله از گفتگوهای کارشناسی حقوق بشری بین دو طرف در مهر ماه سال ۱۳۸۱ در تهران و در زمان ریاست دوره ای وقت دانمارک بر اتحادیه اروپا صورت گرفته است تاکنون چهار دوره خود را پشت‎سر گذاشته است. در این مذاکرات دو طرف با برشمردن موضوعاتی به عنوان اولویتهای ویژه درخصوص همکاری های حقوق بشری خواستار بحث و گفتگو در زمینه های ذیل گردیدند.

 

-         اولویتهای اتحادیه اروپا درخصوص طرح گفتگوهای حقوق بشری با جمهوری اسلامی ایران :

۱٫      آزادی بیان

۲٫      منع اعمال شکنجه و مجازات اعدام

۳٫      حاکمیت قانون

۴٫      منع تبعیض علیه زنان و اقلیتها

۵٫      همکاری با مکانیزم های بین المللی حقوق بشری

 

-         اولویتهای جمهوری اسلامی ایران درخصوص طرح گفتگوهای حقوق بشری با اتحادیه اروپا :

۱٫      نژادپرستی و تبعیض نژادی

۲٫      اسلام ستیزی

۳٫      اعمال تبعیض نسبت به آسیایی و آفریقایی تبارها

۴٫      رعایت حقوق مهاجرین و پناهندگان

۵٫      وضعیت اقلیتها

۶٫      حق توسعه و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 

تاریخچه مذاکرات ادواری حقوق بشری ایران و اتحادیه اروپا :

۱٫   دور اول مذاکرات در آذر ماه سال ۱۳۸۱ در تهران برگزار گردید. در این میزگرد دو روزه (۲۵ و ۲۶ آذر) که دانمارک ریاست هیأت اروپایی را برعهده داشت موضوع "عدم تبعیض"از سوی طرف ایرانی و موضوع "منع شکنجه"از سوی طرف اروپایی به عنوان محور مذاکرات پیشنهاد و تعیین گردید. در این نشست دو روزه همچنین در رابطه با مسائلی از قبیل چارچوبهای حقوقی بین‎المللی منع تبعیض و پیشگیری از شکنجه، منع شکنجه در تعالیم اسلامی، تبعیض نژادی و بیگانه ستیزی، تبعیض علیه مسلمانان و آموزش و اطلاع رسانی عمومی در خصوص مسائل حقوق بشری بحث و بررسی گردید.

۲٫   دور دوم مذاکرات در اسفند سال ۱۳۸۱ در بروکسل برگزار گردید. در این دور از مذاکرات طرف ایرانی با طرح موضوع "حاکمیت قانون"و طرف اروپایی با طرح موضوع "دادرسی عادلانه"به عنوان موضوعاتی پیشنهادی خواهان بحث و گفتگو گردیدند. در ذیل این موضوعات مباحثی در مورد فلسفه قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران اصول تغییرناپذیر، حاکمیت قانون شرط تحقق حقوق بشر، سازو کارهای نظارت بر اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگرشی بر رابطه منطقی حاکمیت قانون و مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران سیر تطور تاریخی و فرهنگی قانون در جمهوری اسلامی ایران و همچنین دادرسی عادلانه از دیدگاه فقه شیعه و حقوق بین الملل، ارزیابی حقوق متهم در دادرسی عادلانه، نقش وکیل در دادرسی عادلانه، حقوق بنیادی در اجرای وظایف پلیس قضائی از سوی طرفین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

۳٫   دور سوم مذاکرات در مهر ماه سال ۱۳۸۲ در بروکسل برگزار گردید. موضوع "حق توسعه"از سوی طرف ایرانی و موضوع "حق آزادی بیان"از سوی طرف اروپایی به عنوان موضوعات قابل طرح در مذاکرات مزبور پیشنهاد گردید. در چارچوب "حق توسعه"موضوعاتی از قبیل چگونگی دستیابی عادلانه به منابع توسعه، موانع بین المللی موجود در مسیر دستیابی کشورها به حق توسعه و در چارچوب موضوع "حق آزادی بیان"موضوعاتی از قبیل آزادی بیان و جایگاه آن در جامعه دموکراتیک، حقوق نمایندگان پارلمان و آزادی بیان، توازن میان اختیارات و ضوابط قانونی و مطبوعات و آزادی بیان از سوی دو طرف مورد بحث قرار گرفت.

۴٫   دور چهارم گفتگوها در روزهای ۲۵ و ۲۶ خرداد سال (۱۳۸۳) در تهران برگزار گردید. در این دور از مذاکرات که با محوریت دو موضوع پیشنهادی از سوی هر یک از طرفین تحت عنوان "اجرای عدالت"Administration of Justice(پیشنهادی از سوی طرف اروپایی) و "تقویت همکاری و همبستگی بین المللی در زمینه حقوق بشر"The Enhancement of International Cooperation and Solidarity in the field of Human Rights(پیشنهادی از سوی طرف ایرانی) برگزار گردید مباحثی از قبیل :

-         نقش ضابطین قضائی در حفظ استاندارهای حقوق بشری در مرحله قبل از دادگاه در دادرسی کیفری؛

-    نقش سیستم زندانها از جمله شرایط بازداشت، رویه های انضباطی و تنبیهی و آموزش و بکار گماردن کارکنان زندان؛

-    نقش نظام قضائی از جمله قانونی بودن (به عنوان مثال الزام قانونی بودن تشکیل دادگاه)، استقلال، بی طرفی و صلاحیت دادگاهها، استخدام و آموزش قضات و طول مدت دادرسی شامل بازداشت قبل از محاکمه؛

-         اهمیت همکاری بین المللی و مسئولیت جمعی کشورها در رابطه با تحقق کامل حقوق بشر؛

-         نقش همبستگی بین المللی در تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛

-    اهمیت برخورد یکسان و مسئولانه نهادهای بین المللی در جهت تحقق حقوق بشر در کشورهای در حال توسعه خصوصاً حق توسعه؛

مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این دور از مذاکرات ریاست هیأت اروپایی برعهده ایرلند به عنوان ریاست دوره ای اتحادیه اروپا بود که نمایندگانی از هلند (ریاست دوره  آتی اتحادیه اروپا) پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا، اساتید دانشگاه و برخی از سازمانهای بین المللی غیردولتی نظیر سازمان عفو بین الملل در ترکیب هیأت مزبور حضور داشتند.

در این چهار دوره از مذاکرات انجام شده جلساتی نیز با حضور نمایندگان دولتی و رسمی طرفین برگزار گردید که هر یک از دو طرف با طرح برخی از مسائل که مورد توجه و نگرانی قرار داشت خواهان پاسخگوئی طرف مقابل بود بطوری که اجمالاً در این مذاکرات طرف اروپایی با اشاره به موضوعاتی از قبیل الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشری، وضعیت برخی از زندانیان مطبوعاتی و افرادی که لیست اسامی آنها پیش از شروع مذاکرات به طرف ایرانی ارائه شده بود، مسائل مربوط به زندانها، حقوق مدنی و سیاسی و تحولات حقوق بشری در طول ادوار مذاکرات دوجانبه و همچنین طرف ایرانی با طرح موضوعاتی از قبیل اسلام ستیزی در غرب، تبعیض علیه مسلمانان بالاخص بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر، آزار و اذیت مهاجران، برخورد گزینشی با مسأله حقوق بشر و ضرورت حساسیت بیشتر اروپا در قبال برخی از حوادث به وجود آمده مانند قتل آقای کیوان تابش (ایرانی تبار مقیم کانادا) به دست پلیس آن کشور خواهان پاسخگوئی گردید. متذکر می گردد در این چهار دور از مذاکرات، هیأت اروپایی متشکل از نمایندگانی از کمیسیون اروپا، شورای اروپا، پارلمان اروپا، جوامع دانشگاهی و سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر و هیأت ایرانی علاوه بر وزارت امور خارجه شامل نمایندگان از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، جامعه دانشگاهی، سازمانهای غیردولتی و نیز هیأت نظارت و پیگیری بر اجرای قانون بر اجرای اساسی بوده است.

منبع:

http://www.bia-judiciary.ir/tabid/146/Default.aspx