سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

عناوین کنوانسیونهای دارای جنبه های حقوقی- قضائی که جمهوری اسلامی ایران عضو آن است

امور دفاعی و جنگ

۱-  مشارکت دولت ایران در عهدنامه تحریم جنگ، ۲۷ اوت ۱۹۲۸ در دوره ء جامعه ملل امضاء شد و در ایران در تاریخ ۲۷ / ۱ / ۱۳۰۸ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۲-  پروتکل ژنو مربوط به منع استعمال گازهای سمی و مواد میکروبی، ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ در دوره ء جامعه ملل امضاء شد و در ایران در تاریخ ۹/ ۴ / ۱۳۰۸ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۳-  مقررات مربوط به عملیات زیر دریایی ها در موقع جنگ، ۶ نوامبر ۱۹۳۶ در دوره ء جامعه ملل امضاء شد و در ایران در تاریخ ۱۱/ ۱۰ / ۱۳۱۷ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۴-  قراردادهای چهارگانه معروف به کنوانسیونهای ژنو، ۱۲ اوت ۱۹۴۹ توسط دول عضو سازمان ملل متحد  و در ایران در تاریخ ۳۰/ ۹ / ۱۳۳۴ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۵-  قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) ، ۹ دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد  و در ایران در تاریخ ۳۰/ ۹ / ۱۳۳۴ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۶-  قرارداد مربوط به منع آزمایشهای سلاح هسته ای در جو و فضای ماورای جو و زیر آب،  5 اوت ۱۹۶۳ امضا شد و در ایران در تاریخ ۲۲/ ۱۰ / ۱۳۴۲ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. 

7-  منع استقرار سلاحهای هسته ای و سایر سلاحهای انهدام دسته جمعی، ۷ دسامبر ۱۹۷۰ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد  و در ایران در تاریخ ۳۱/ ۳ / ۱۳۵۰ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۸-  منع تکمیل و توسعه و تولید و ذخیره سلاحهای باکتریولوژیک (بیولوژیک) و سمی و انهدام سلاحهای مذکور، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، درایران درتاریخ۲۳/ ۳ / ۱۳۵۲ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

 

 

امور فضائی

۱-  نجات و اعاده فضانوردان و استرداد اشیاء پرتاب شده به فضای ماوراء جو، ۲۲ آوریل ۱۹۶۸ امضا شد  و در ایران در تاریخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۴۹ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۲-  مسئولیت بین المللی در مورد خسارت ناشی از اجسام فضائی، در ایران در تاریخ
۳/۱۰/۱۳۵۲ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید .

 

انرژی

۱-  قانون موافقتنامه مزایا و مصونیتهای آژانس بین المللی انرژی اتمی، اول ژوئیه ۱۹۵۹ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد  و در ایران در تاریخ ۱۳/ ۱۲ / ۱۳۵۲ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید . 

2-  آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره، ۲۹ مارس ۱۹۸۹ امضا شد  و در ایران در تاریخ ۲/ ۷/ ۱۳۷۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. (در تاریخ
۱۴/ ۷/ ۱۳۷۰ به تایید شورای نگهبان رسید)

 

تجارت قاچاق

۱-  تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین المللی و تجارت عمده مصرف تریاک، اول ژوئیه ۱۹۵۹ در نیویورک امضا شد  و در ایران در تاریخ ۱۴/ ۸ / ۱۳۳۶ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید .

۲-  حذف تبصره ماده واحده قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید وتجارت بین المللی و تجارت عمده مصرف تریاک، در ایران در تاریخ
۵/۱۱/۱۳۳۷ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.(تبصره حذف شده : الحاق به این پروتکل به هیچ وجه تاثیری در قانون منع کشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۴ نخواهد داشت)

۳-  تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند،
۳ مارس ۱۹۷۳ در واشنگتن امضا شد  و در ایران در تاریخ ۱۶/ ۴ / ۱۳۵۵ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۴-  اصلاح ماده ۱۱ کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوان و گیاهان وحشی در معرض نابودی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۶۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید . (در تاریخ  5/ 3/ 1367 به تایید شورای نگهبان رسید)

۵-  نظام جهانی ترجیحات بازرگانی بین کشورهای در حال توسعه در ایران در تاریخ
۱۳/ ۹/ ۱۳۷۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید . (در تاریخ  27/ 9/ 1370 به تایید شورای نگهبان رسید)

 

حقوق بشر

۱-  قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان،۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ درژنو امضا شد  و در ایران در تاریخ ۱۴/ ۱۰ / ۱۳۱۰ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۲-  جلوگیری از معامله و اغوای نسوان کبیره، ۱۱ اکتبر ۱۹۲۱ درژنو امضا شد  و در ایران در تاریخ ۲۰/ ۱۰ / ۱۳۱۳ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۳-   منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاههای مشابه بردگی، هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ درژنو امضا شد  و در ایران در تاریخ ۱۳/ ۳ / ۱۳۳۷ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۴-  رفع هرنوع تبعیض نژادی، ۲۱ دسامبر۱۹۶۵ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد  و در ایران در تاریخ ۳۰/ ۴ / ۱۳۴۷ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۵-  میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد  و در ایران در تاریخ ۱۷/ ۲ / ۱۳۵۴ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۶-   میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد  و در ایران در تاریخ ۱۷/ ۲ / ۱۳۵۴ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۷-  کنوانسیون وضع پناهندگان ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ و پروتکل آن مورخ ۳۱  ژانویه ۱۹۶۷ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ایران در تاریخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۵۵ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۸-  کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش،۱۴ دسامبر ۱۹۷۷مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد،  در ایران در تاریخ ۷/ ۷ / ۱۳۶۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید . (در تاریخ  15/ 7/ 1366 به تایید شورای نگهبان رسید)

۹-  کنوانسیون حقوق کودک،۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ایران در تاریخ ۱/ ۱۲/ ۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. (در تاریخ
۱۱/ ۱۲/ ۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسید)

      ایران پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشا و
هرزه نگاری کودکان  را در تاریخ ۹/ ۵/ ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند ودر تاریخ ۱۷/ ۵/ ۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید.

۱۰-کنوانسیون مربوط به حقوق معلولان، ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ در نیویورک به امضاء رسید، در ایران در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.(در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.)

 

داوری و حل و فصل اختلافات

۱-  اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی و پروتکل های مربوطه به آن و اجازه تسلیم اسناد مصدقه آنها به دارالانشاء جامعه ملل، ۱۶ دسامبر ۱۹۲۰ امضاء شد و در ایران در تاریخ۱۹/۵ / ۱۳۰۹ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۲-  مقررات ماده (۳۶) اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی( اعلامیه پذیرش صلاحیت اختیاری دیوان ) در ایران در تاریخ۲۳/۳ /۱۳۱۰ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۳-  کنوانسیون داوری بین المللی نیویورک، ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ در نیویورک امضاء شد و در ایران در تاریخ۲۱/۱ / ۱۳۸۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید (ودر تاریخ
۲۹/۱/۱۳۸۰ به تایید شورای نگهبان رسید).

 

دریایی و کشتیرانی

۱-  عملیات زیردریایی ها در موقع جنگ، ۶ نوامبر ۱۹۳۶ در دوره ء جامعه ملل امضاء شد و در ایران در تاریخ۱۱/۱۰ / ۱۳۱۷ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۲-  اصلاح قسمت هفتم قانون الحاق دولت ایران به هفت قرارداد بین المللی دریایی (در مورد حفظ جان اشخاص در دریاها) ۳۰ نوامبر ۱۹۶۶ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ایران در تاریخ ۱۵/۲/ ۱۳۴۸ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۳-  مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا، ۲۰ اکتبر ۱۹۷۲ امضا شد و در ایران در تاریخ ۵/ ۷ / ۱۳۶۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. (در تاریخ  21/ 7/ 1367 به تایید شورای نگهبان رسید)

۴-  آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره۲۹ مارس ۱۹۸۹ امضا شد و در ایران در تاریخ ۲/ ۷ / ۱۳۷۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. (در تاریخ
۱۴/ ۷/ ۱۳۷۰ به تایید شورای نگهبان رسید)

۵-  کنوانسیون بین المللی نجات دریایی،‌ 28آوریل ۱۹۸۹ امضا شد و در ایران در تاریخ
۳۰/ ۱ / ۱۳۷۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. (در تاریخ  11/ 2/ 1373 به تایید شورای نگهبان رسید)

۶-  کنوانسیون تجسس و نجات دریایی، مصوب ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ایران در تاریخ ۲۱/ ۲ / ۱۳۷۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید . (در تاریخ
۲۸/ ۲/ ۱۳۷۳ به تایید شورای نگهبان رسید)

۷-  مقررات بین المللی جان اشخاص در دریا، مصوب ۱۳۵۳ هجری شمسی مطابق با ۱۹۷۴ میلادی مصوب سازمان بین المللی دریانوردی۱۹۷۴، در ایران در تاریخ ۲۷/ ۲ / ۱۳۷۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید . (در تاریخ  25/ 3/ 1373 به تایید شورای نگهبان رسید)

 

روابط دیپلماتیک

۱-  قرارداد وین درباره روابط سیاسی، ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ امضا شد  و در ایران در تاریخ
۲۱/ ۷ / ۱۳۴۳ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید

۲-  وضع مزایا و مصونیتهای سازمان پیمان مرکزی نمایندگان ملی و کارمندان بین المللی،
۹ نوامبر ۱۹۶۰ امضا شد  و در ایران در تاریخ ۲۱/ ۱۰  / 1343 در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۳-  مزایا و مصونیتهای ملل متحد، ۱۳فوریه ۱۹۴۶ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ایران در تاریخ ۱۳/۱۲/ ۱۳۵۲ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۴-  مزایا و مصونیتهای آژانس بین المللی انرژی اتمی، اول ژوئیه  1959 امضا شد  و در ایران در تاریخ ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۵۲ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۵-  مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل متحد، ۲۱ نوامبر ۱۹۴۷ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ایران در تاریخ ۲۰/۱۲/ ۱۳۵۲ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۶-  مزایا و مصونیتهای مأموریتهای مخصوص، ۱۶ دسامبر ۱۹۶۹ امضا شد  و در ایران در تاریخ ۴/ ۱۲/ ۱۳۵۳ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۷-  کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی، ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ در وین امضا شد  و در ایران در تاریخ ۴/ ۱۲ / ۱۳۵۳ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۸-  جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی من جمله مأمورین سیاسی، ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳ امضا شد  و در ایران در تاریخ ۲۸/ ۴/ ۱۳۶۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. (در تاریخ۴/ ۵/ ۱۳۶۷ به تایید شورای نگهبان رسید)

۹-  مصونیتها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی، ۱۵ می ۱۹۷۶ در وین امضا شد  و در ایران در تاریخ ۱۷/ ۳ / ۱۳۵۷ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۱۰-کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بین المللی جهانی،  14مارس ۱۹۷۵ در وین امضا شد  و در ایران در تاریخ ۲۸/ ۴/ ۱۳۶۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. (در تاریخ  4/ 5/ 1367 به تایید شورای نگهبان رسید)

۱۱-  مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها، در ایران در تاریخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

 

فرهنگی

۱-  قانون تصویب قرارداد بین المللی برای جلوگیری از اشاعه و معامله نشریات مستهجن و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن، ۱۲ سپتامبر۱۹۲۳ در ژنو امضا شد  و در ایران در تاریخ ۴/ ۸/ ۱۳۰۹ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۲-  پروتکلهای اصلاحی قراردادهای مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ و ۴ مه ۱۹۱۰ راجع به منع فحشا و قرارداد ۴ مه ۱۹۱۰ راجع به جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن۴
می ۱۹۴۹ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ایران در تاریخ ۱۸/ ۹/ ۱۳۳۷ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۳-  قرارداد حمایت اموال فرهنگی هنگام جنگ، ۱۴ می ۱۹۵۴مصوب یونسکو، در ایران در تاریخ
۳/ ۱۲/ ۱۳۳۷ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۴-  قرارداد بین المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات، ۱۵دسامبر ۱۹۶۰ مصوب یونسکو، در ایران در تاریخ ۷/ ۱۲/ ۱۳۴۶ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۵-  اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی، ۱۴نوامبر ۱۹۷۰ مصوب یونسکو، در ایران در تاریخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۵۳ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۶-  حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان، ۱۶نوامبر ۱۹۷۲مصوب یونسکو، در ایران در تاریخ
۸/ ۱۰/ ۱۳۵۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

۷-  میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ۱۶ دسامبر۱۹۶۶ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ایران در تاریخ ۱۷/ ۲ / ۱۳۵۴ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

کار

۱-  مقاوله نامه بین المللی شماره ۲۹ راجع به لغو کار اجباری، ۲۸ ژوئن ۱۹۳۰مصوب ILO، در ایران در تاریخ ۲۸/ ۱۲ / ۱۳۳۵ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۲-  مقاوله نامه بین المللی شماره ۱۰۴، اول ژوئن ۱۹۵۵ مصوب ILO، در ایران در تاریخ
۵/ ۱۱ / ۱۳۳۷ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۳-  اجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه نامه بین المللی شماره ۱۰۰ درخصوص حمایت از کارگران مهاجر، اول ژوئن ۱۹۵۵ مصوب ILO، در ایران در تاریخ ۲۱/ ۲ / ۱۳۳۸ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۴-  اجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه نامه بین المللی شماره ۱۰۲ مربوط به رفاه اجتماعی کارگران، ۲۶ ژوئن ۱۹۵۶ مصوب ILO، در ایران در تاریخ ۲۱/ ۲ / ۱۳۳۸ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۵-  اجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه نامه بین المللی شماره ۹۹ درخصوص تجدید تربیت آموزش حرفه ای معلولین، ۲۲ ژوئن ۱۹۵۵ مصوب ILO، در ایران در تاریخ
۸/ ۷ / ۱۳۳۸ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۶-  اجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه نامه بین المللی شماره۱۰۱ درخصوص آموزش حرفه ای در کشاورزی، ۲۶ ژوئن ۱۹۵۶ مصوب ILO، در ایران در تاریخ
۱۷/ ۱۰ / ۱۳۳۹ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۷-  مقاوله نامه بین المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال، ۴ ژوئن ۱۹۵۸ مصوب ILO، در ایران در تاریخ ۱۷/ ۲ / ۱۳۳۴ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۸-  مقاوله نامه بین المللی شماره ۱۰۶ راجع به تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی، ۵ ژوئن ۱۹۵۷ در ژنوامضا شد و در ایران در تاریخ ۲۸/ ۸ /۱۳۴۶ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۹-  مقاوله نامه بین المللی شماره ۱۰۰ مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم ارزش، ۶ ژوئن ۱۹۵۱ در ژنوامضا شد و در ایران در تاریخ ۱۸/ ۲ /۱۳۵۱ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۱۰-مقاوله نامه بین المللی شماره ۱۹ مربوط به تساوی رفتار نسبت به کارگران داخلی و خارجی از لحاظ جبران خساران ناشی از حوادث کار، ۱۹ می ۱۹۲۵ در ژنوامضا شد و در ایران در تاریخ ۱۸/ ۲ /۱۳۵۱ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۱۱-مقاوله نامه بین المللی شماره ۱۴ مربوط به استراحت هفتگی در مؤسسات صنعتی، ۲۵ اکتبر ۱۹۲۱ در ژنوامضا شد و در ایران در تاریخ ۱۸/ ۲ /۱۳۵۱ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۱۲-مقاوله نامه بین المللی شماره ۱۲۲ مربوط به سیاست اشتغال، ۱۷ ژوئن ۱۹۶۴ در ژنوامضا شد و در ایران در تاریخ ۱۸/ ۲ /۱۳۵۱ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید

۱۳-مقاوله نامه بین المللی شماره ۹۵ مربوط به حمایت از مزد، ۸ ژوئن ۱۹۴۹ در ژنوامضا شد و در ایران در تاریخ ۱۸/ ۲ /۱۳۵۱ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۱۴-اصلاح اساسنامه سازمان بین المللی کار، ۲۲ ژوئن ۱۹۷۲ مصوب ILO، در ایران در تاریخ ۲۳/ ۷ / ۱۳۵۲ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

 

مواد مخدر

۱-  حذف تبصره ماده واحده قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم و کشت خشخاش و تولید و تجارت بین المللی و تجارت عمده مصرف تریاک، در ایران در تاریخ
۵/ ۱۱ / ۱۳۳۷ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید .(تبصره حذف شده : الحاق به این پروتکل به هیچ وجه تاثیری در قانون منع کشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۴ نخواهد داشت)

۲-  معاهده واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ نیویورک، در ایران در تاریخ ۱۸/ ۴ / ۱۳۵۱ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۳-  سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، ۲۰دسامبر  1988 در وین امضا شد و در ایران در تاریخ ۳/ ۹/ ۱۳۷۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. (در تاریخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۷۰ به تایید شورای نگهبان رسید)

 

هواپیمائی

۱-  مقررات هواپیمایی کشوری بین المللی، ۷ دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگوامضا شد و در ایران در تاریخ ۳۰/ ۴ /۱۳۲۸ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۲-  پروتکل اصلاحی قرارداد بین المللی هواپیمائی کشوری، ۱۲ مارس ۱۹۷۱ مصوب IKAO، در ایران در تاریخ ۲۷ / ۹ /۱۳۵۰ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۳-  موارد زیر پروتکل های اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمائی کشوری شیکاگو که در ایران در تاریخ۲۲ / ۸ /۱۳۵۱ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید را در بر می گیرد :

   پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری مونترال، ۱۴ ژوئن ۱۹۵۴ به امضا رسید. (ماده ۴۵)

     پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری مونترال، ۲۱ ژوئن ۱۹۶۱ به امضا رسید. ( ماده ۵۰ الف )

     پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری رم، ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۱ به امضا رسید. (ماده ۴۸ الف)

     پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری وین، ۷ ژوئیه ۱۹۷۱ به امضا رسید. (ماده ۵۶)

۴-  کنوانسیون ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ ورشو و پروتکل ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ لاهه و کنوانسیون ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا و پروتکل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا، در ایران در تاریخ
۳۱/ ۲/۱۳۵۴ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۵-  قانون الحاق اصلاحی بند الف ماده ۵۰ کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو، ۱۶ اکتبر ۱۹۷۴ در مونترال امضا شد و در ایران در تاریخ ۹/ ۴ /۱۳۵۴ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۶-  مقررات فنی و قواعد مربوط به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی (کنوانسیون شیکاگو) در ایران در تاریخ ۸/ ۴/۱۳۵۶ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۷-  مقاوله نامه های اصلاح کنوانسیون هواپیمائی بین المللی کشوری۱۳۲۳ (۱۹۴۴) و اجازه تسلیم اسناد آنها در ایران در تاریخ ۲۲/ ۲/ ۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. (در تاریخ  12/ 3/ 1372 به تایید شورای نگهبان رسید)

 

مبارزه با تروریسم

۱-  قرارداد بین المللی جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما، ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰ در لاهه امضا شد و در ایران در تاریخ ۲۷/ ۹ /۱۳۵۰ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۲-  کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری،۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ در مونترال امضا شد و در ایران در تاریخ ۷/ ۳ /۱۳۵۲ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۳-  کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما، ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ در توکیوامضا شد و در ایران در تاریخ ۲۱/ ۲ /۱۳۵۵ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

۴-  کنوانسیون بین المللی مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی، در ایران در تاریخ
۱۳/۹ /۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پروتکل الحاقی آن راجع به سکوهای ثابت واقع در فلات قاره در ایران در تاریخ ۱۳/ ۹ /۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

۵-  کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور ردیابی آنها، اول مارس ۱۹۹۱ در مونترال امضا شد و در ایران در تاریخ ۲۴/ ۷ /۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

۶-  کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری، در ایران در تاریخ۳/ ۳ /۱۳۸۵ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

۷-  کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی در سال ۱۳۸۷ به تصویبمجلس شورای اسلامیرسیده است.

مبارزه با فساد

-   کنوانسیون مبارزه با فساد در ایران در تاریخ۲۰/ ۷ /۱۳۸۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

منبع:

http://www.bia-judiciary.ir/tabid/229/Default.aspx