سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

متن ترجمه پروتكل اختياري سوم الحاقي به كنوانسيون حقوق كودك درباره‌‎ي آيين مكاتبات

  
متن ترجمه پروتكل اختياري سوم الحاقي به كنوانسيون حقوق كودك درباره‌‎ي آيين مكاتبات

1)پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در ارتباط با آيين مكاتبات را همانگونه كه در ضميمه‎ي قطعنامه حاضر آمده است تصويب مي‏نمايد.

متن ترجمه پروتكل اختياري سوم الحاقي به كنوانسيون حقوق كودك درباره‌‎ي آيين مكاتبات

قطعنامه مصوبه مجمع عمومي در رابطه با گزارش كميته‎ي سوم 4571/64/A

138/66 پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در باره‎ي آيين مكاتبات

مجمع عمومي

با توجه و قدرداني از تصويب پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در باره آيين مكاتبات از سوي شوراي حقوق بشر از طريق قطعنامه‎هاي شماره‎ي 17 و 18 موخ 17 ژوئن 2011.  1

1)      پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در ارتباط با آيين مكاتبات را همانگونه كه در ضميمه‎ي قطعنامه حاضر آمده است تصويب مي‏نمايد.

2)      توصيه مي‎نمايد پروتكل اختياري در طي يك برنامه تشريفاتي در سال 2012 براي امضا مفتوح باشد، و از دبيركل و كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست مي‎كند تا كمك‏هاي لازم را بنمايند.

هشتاد و نهمين نشست عمومي(19 دسامبر 2011)

الحاقيه

پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در باره آيين مكاتبات

كشورهاي عضو پروتكل حاضر

با توجه به اينكه بر اساس اصولي كه در منشور ملل متحد اعلام گرديده است، شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان و غيرقابل انتقال كليه‎ي اعضاي خانواده‎ي بشر، مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان است.

با عنايت به اينكه كشورهاي عضو كنوانسيون حقوق كودك(كه از اين پس با عنوان "كنوانسيون" از آن ياد مي‎شود) حقوق مندرج در كنوانسيون براي هر كودك را بدون هرگونه تبعيض، بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي يا غيره، خاستگاه ملي، قومي يا اجتماعي، خصلت، ناتواني، تولد يا ديگر شئون كودك يا والدين يا سرپرست قانوني او را در قلمرو حقوقي و قضايي خود به رسميت مي‎شناسد.

با تأكيد مجدد بر جهانشمولي، تفكيك‎ناپذيري، وابستگي متقابل و ارتباط في‎مابين تمامي حقوق بشر و آزادي‎هاي بنيادين،

 

همچنين با تاكيد مجدد بر وضعيت كودك به عنوان يك موضوع حقوقي و به عنوان يك انسان داراي كرامت و با ظرفيت‎هاي در حال تكامل(رو به رشد).

با آگاهي از اينكه وضعيت خاص و وابسته‎ي كودكان مي‏تواند موجب بروز مشكلات جدي براي آنها در پيگيري راه‎هاي مواجهه و جبران براي نقض حقوق‏شان شود.

 با توجه به اينكه اين پروتكل ساز و كارهاي ملي و منطقه‎اي كه به كودكان اجازه مي‎دهد تا شكوائيه‎هاي خود براي نقض حقوق‏اش را مطرح نمايند، تقويت و تكميل مي‎كند.

 با درك اين مطلب كه در پيگيري شيوه‏هاي مقابله با نقض حقوق كودك، بهترين مصالح كودك بايد در الويت توجه قرار داده شود و در اين شيوه‎هاي مقابله و مواجهه، ضرورت توجه به شيوه‎هاي اجرايي كودك- حساس در تمامي سطوح درنظر گرفته شود.

تشويق و ترغيب كشورهاي عضو به توسعه‏ي ساز و كارهاي مناسب و مطلوب ملي براي قادر ساختن كودكي كه حقوق‎اش نقض شده است جهت دسترسي به شيوه‏هاي موثر و كارا در سطح داخلي.

  با يادآوري نقش مهمي كه نهادهاي ملي حقوق بشر و ساير نهادهاي تخصصي مرتبط، كه مسئوليت‎شان ترويج امر مراقبت و حمايت از حقوق كودك است، مي‎توانند در اين رابطه بعهده داشته باشند.

 با درنظر داشتن اينكه، به منظور تقويت و تكميل چنين ساز و كارهاي ملي و همچنين نحوه‏ي اجراي كنوانسيون و در موارد ممكن، پروتكل‎هاي اختياري در مورد فروش كودكان، فحشا و هرزه‎نگاري كودك و در مورد شركت كودكان در درگيري‎هاي مسلحانه مناسب خواهد بود كه كميته حقوق كودك (كه از اين به بعد"كميته" ناميده مي‎شود) اقداماتي كه در اين پروتكل به آنها اشاره شده است را به‎عمل آورد،

  به توافقات ذيل دست يافته است:

 

بخش  اول

مواد عمومي

ماده 1

صلاحيت كميته‏ي حقوق كودك

 

1.       كشور عضو پروتكل حاضر، صلاحيت كميته را آنگونه كه در پروتكل حاضر تصريح شده است به رسميت مي‎شناسد.

2.    كميته صلاحيت و توانايي خود را در مورد كشور عضو پروتكل حاضر در مواردي كه مسائل مربوط به نقض حقوق مندرج در سندي كه اين كشور به آن‎ها ملحق نشده است را اجرا نخواهد كرد.

3.        هيچ مكاتبه‎ايي از سوي كميته دريافت نخواهد شد اگر اين مكاتبه مربوط به كشوري باشد كه عضو  پروتكل حاضر نيست.

 

ماده 2

اصول عمومي راهنماي وظايف كميته(آيين روال كار)

 

در اجراي وظايف و كاركردهايي كه اين پروتكل به كميته تفويض كرده است، اصل بهترين مصلحت‎هاي (منافع) كودك، راهنماي كميته خواهد بود. بعلاوه كميته، حقوق و نظرات كودك را نيز درنظر مي‎گيرد، اهميت نقطه نظرات كودك براساس سن و ميزان بلوغ كودك،تعيين مي‎شود.

 

 

ماده 3

شيوه‎ي كار (قواعد شكلي)

 

1. كميته به هنگام اجراي كارهايي كه اين پروتكل به آن تفويض كرده است آئين‏نامه‎ي روال كار را تصويب و به آن عمل مي‎كند. در اجراي اين امر كميته به ويژه به ماده 2 اين پروتكل توجه خواهد داشت تا بكارگيري روش‎هاي كار كودك_حساس تضمين شده باشد.

2. كميته براي جلوگيري از سوءاستفاده و تحت تأثير قرار دادن كودك از سوي كسانيكه از طرف او عمل مي‎كنند، در آيين‎نامه‎ي شيوه‎ي كار خود موارد مراقبتي و تأميني را در نظر مي‎گيرد. و مي‎تواند آيين مكاتباتي را كه بهترين  منافع كودك در آنها درنظر گرفته نشده باشد را مورد بررسي قرار ندهد.

 

ماده 4

اقدامات حمايتي

 

1.       يك كشور عضو تمامي اقدامات را بكار مي‎بندد تا تضمين نمايد كه افراد تحت صلاحيت حقوقي و قضايي خود، مورد هيچگونه تخلف و تخطي حقوق بشر، بدرفتاري و يا تهديد و ارعاب در نتيجه‏ي انجام مكاتبات يا همكاري با كميته به موجب اين پروتكل قرار نگيرند.

2.       هويت هيچ فرد يا گروهي از افراد بدون رضايت صريح آنها، آشكار نخواهد شد.

 

بخش دوم

آيين مكاتبات

 

ماده 5

مكاتبات فردي

 

1.       مكاتبات مي‎تواند توسط يك فرد يا از طرف او يا گروهي از افراد در محدوده‎ي صلاحيت قضايي يك كشور عضو با ادعاي اينكه قربانيان خشونت آن كشور، به هريك از حقوق مصرحه در يكي از اسناد ذيل كه كشور عضو به آن پيوسته است استناد شود:

 الف) كنوانسيون

 ب) پروتكل اختياري كنوانسيون در باره‎ي فروش كودكان، فحشا و هرزه‎نگاري(پورنوگرافي) كودك

 ج) پروتكل اختياري كنوانسيون در مورد شركت كودكان در درگيري‏هاي مسلحانه

2.        وقتي مكاتبه‎اي از طرف فرد يا گروهي از افراد تسليم مي‎شود، بايد با رضايت صريح آنها باشد مگر آن كه نويسنده بتواند اقدام بدون وجود چنين رضايت صريح از سوي آنها را توجيه نمايد.

 

 

 

ماده 6

اقدامات موقت

 

1.       در زمان دريافت يا وصول مكاتبه و پيش از تعيين ارزش و اعتبار آن، كميته ميتواند درخواستي را براي  بررسي فوري به كشور عضو مربوطه ارسال نمايد تا كشور عضو اقدامات موقت موردلزوم را در شرايط استثنايي بكار گيرد تا از بروز آسيب احتمالي جبران ناپذير به قرباني و يا قربانيان خشونت‏هاي مورد ادعا اجتناب شود.

2.        وقتي كميته صلاحديد خود را بر طبق بند 1 ماده‎ي حاضر بكار مي‎بندد، اين تصميم به معني تعيين مقبوليت و پذيرش يا اعتبار و ارزش‎هاي مكاتبه نخواهد بود.

 

ماده 7

پذيرش

 

  كميته مكاتبه‎اي را غيرقابل قبول مي‎داند وقتي‎كه:

الف) مكاتبه بدون نام(بدون امضا) باشد.

ب) مكاتبه مكتوب نباشد.

 ج) مكاتبه به منزله‎ي سوء استفاده از حق تسليم چنين مكاتباتي باشد يا در تناقض با مفاد كنوانسيون و يا پروتكل‎هاي اختياري مربوطه قرار داشته باشد.

 د) همان موضوع قبلاً توسط كميته مورد بررسي قرار گرفته يا درحال بررسي باشد و يا تحت ديگر آيين تحقيق يا حل و فصل (بررسي) درحال انجام باشد.

 ه) تمامي راه كارهاي داخلي موجود بكار گرفته نشده‎اند. اين حكم در شرايطي كه بكار بستن روش‎هاي نامعقول طولاني مدت و يا بعيد براي ايجاد كمك موثر پايدار نيست.

و) مكاتبه، آشكارا بي اساس باشد يا به اندازه كافي دليل و مدرك براي اثبات ندارد.

ز) واقعياتي كه موضوع مكاتبه را تشكيل مي‏دهند قبل از اجرايي شدن پروتكل حاضر براي كشور عضو مربوطه رخ داده‎اند، مگر آنكه اين حقايق، پس از آن تاريخ هم تداوم يافته باشند.

ح) مكاتبه در محدوده يكسال پس از بكار بستن تمامي راه‎كارهاي جبراني داخلي(بومي) تسليم نشده باشد، به جز در مواردي كه نويسنده بتواند نشان دهد تسليم آن در آن محدوده‎ي زماني ممكن نبوده است.(عذر موجه داشته باشد).

 

ماده 8

ارسال مكاتبه

 

1. به غير از مواردي كه كميته تشخيص مي‎دهد، مكاتبه بدون مراجعه به كشور عضو مربوطه غيرقابل قبول است، كميته هرگونه مكاتبه‏ي دريافتي تحت پروتكل حاضر را بطور محرمانه و در اسرع وقت ممكن به اطلاع كشور عضو ذيربط برساند.

2. كشور عضو بايد توضيحات يا اظهارات مكتوب خود را براي روشن شدن موضوع و در صورت وجود راه‏حل بكار گرفته شده‎ي ممكن را به كميته تسليم نمايد كشور عضو بايد پاسخ خود را در كوتاهترين زمان ممكن و در ظرف شش ماه ارسال كند.

 

ماده 9

حل و فصل دوستانه

 

1.       كميته با اين نگاه كه توافقي دوستانه درمورد موضوع بر اساس احترام به تعهدات مصرحه در كنوانسيون و يا پروتكل اختياري مربوطه، حاصل مي‎شود. تمامي امكانات خود را در اختيار دو طرف قرار مي‎دهد.

2.        توافقي دوستانه كه تحت نظارت كميته كسب مي‎شود به بررسي مكاتبه تحت پروتكل حاضر پايان مي‏دهد.

 

ماده 10

بررسي مكاتبات

 

1.       كميته با توجه به تمامي اسناد تسليمي و به شرطي كه اين اسناد به طرفين مربوطه ارسال شود، مكاتباتي را كه در تحت پروتكل حاضر دريافت مي‏كند در سريعترين زمان ممكن بررسي مي‎كند.

2.       كميته بررسي مكاتبات دريافتي تحت اين پروتكل را در نشست‎هاي محرمانه انجام مي‏دهد.

3.        هنگاميكه كميته درخواست موقت نموده باشد، در بررسي مكاتبه تسريع ميشود.

4.       وقتي مكاتباتي در مورد نقض حقوق اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي اقامه مي‎شود، كميته طبق ماده 4 كنوانسيون، مستدل و معقول بودن اقداماتي كه از سوي كشور عضو انجام شده است را مورد توجه قرار مي‎دهد. در انجام اين كار، كميته در نظر خواهد داشت كه كشور عضو ممكن است طيف وسيعي از اقدامات ممكن مصلحتي را براي اجراي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصرح در كنوانسيون را به اجرا در‎آورد.

5.        پس از بررسي يك مكاتبه، كميته، بدون درنگ نظرات خود در باره مكاتبه را به همراه توصيه‏هاي احتمالي خود، به طرفين ذيربط اعلام مي‎كند.

 

ماده 11

پيگيري

 

1.       كشور عضو توجهات لازم را به نظرات كميته، همراه با توصيه‎هاي احتمالي آن، اعمال نموده و پاسخي مكتوب به انضمام اطلاعاتي در مورد هر گونه اقدامي كه با عنايت به نظرات و توصيه‎‎هاي كميته انجام داده و درنظر داشته را بايد به كميته تسليم كند. كشور عضو بايد پاسخ خود را در اسرع وقت و در ظرف شش ماه ارسال كند.

2.       كميته مي‏تواند از كشور عضو دعوت نمايد تا در گزارشات بعدي خود اطلاعات بيشتري در مورد هر گونه اقداماتي را كه كشور عضو در پاسخ به نظرات يا توصيه‎هاي كميته انجام داده و يا درصورت وجود اجراي توافقنامه‏ي حل و فصل دوستانه، به كميته ارائه نمايد. اين اطلاعات با صلاحديد كميته و درصورت ضرورت تحت ماده 44 كنوانسيون، ماده 12 پروتكل اختياري كنوانسيون در باره فروش كودكان، فحشا و هرزه‎نگاري كودك و يا ماده 8 پروتكل اختياري كنوانسيون شركت كودكان در درگيري هاي مسلحانه، قابل اجراست.

 

 

ماده 12

مكاتبات بين‎الدول

 

1.       هر كشور عضو اين پروتكل مي‎تواند، در هر زمان اعلام نمايد كه صلاحيت كميته را براي دريافت و بررسي مكاتباتي كه در آنها، كشور عضو ادعا مي‎كند كه كشور عضو ديگري مسئوليت و تعهدات خود را تحت هريك از اسناد ذيل كه كشور به آن پيوسته است انجام نمي‎دهد، به رسميت مي‎شناسد:

 

                     الف) كنوانسيون

                      ب) پروتكل اختياري كنوانسيون در باره فروش كودكان، فحشا و هرزه‎نگاري كودك

                      ج) پروتكل اختياري كنوانسيون در مورد شركت كودكان در درگيري‎هاي مسلحانه

 

2.       كميته نمي‎تواند مكاتباتي را در رابطه با كشور عضوي كه چنين اعلاميه‎اي را صادر نكرده و يا مكاتبه‎اي را انجام نداده است و نيز از كشور عضوي كه چنين اعلاميه‎اي را صادر نكرده است را دريافت كند.

3.        كميته با اين ديدگاه كه راه حل دوستانه در مورد موضوع، بر اساس احترام به تعهدات مصرحه در كنوانسيون و پروتكل‎هاي اختياري ذيربط حاصل مي‎شود، تمامي امكانات خود را در اختيار كشورهاي عضو مربوطه قرار مي‎دهد.

4.        اعلاميه‎اي براساس بند 1 ماده‎ي حاضر، بايد توسط كشورهاي عضو نزد دبير كل سازمان ملل متحد سپرده شود، تا دبيركل، رونوشت‎هاي آن را به ديگر كشورهاي عضو ارسال نمايد. اعلاميه را مي‎توان در هر زمان و با ارسال يادداشتي به دبير كل مسترد كرد. چنين استردادي موجب قضاوت تبعيض‎آميز(پيشداوري) در توجه به هر موردي كه تا آن زمان تحت ماده حاضر موضوع مكاتبه بوده و دريافت شده است، نمي‎شود. بعد ار آنكه يادداشت استرداد اعلاميه از سوي دبيركل دريافت مي‏گردد هيچگونه مكاتبات ديگري از سوي كشور عضو تحت ماده‎ي حاضر دريافت نمي‏شود مگر آنكه كشور عضو مربوطه اعلاميه‎ي جديدي صادر كرده باشد.

 

بخش سوم

آيين تحقيق(شيوه كار رسيدگي)

 

ماده 13

آيين تحقيق براي نقض فاحش و نظام‎مند

 

1.        اگر كميته اطلاعات موثقي كه دلالت بر نقض‎هاي مهم يا نظام‎مند كشور عضو، درباره‎ي حقوق مصرح در كنوانسيون و يا در پروتكل‎هاي اختياري در باره‎ي فروش كودكان، فحشا و هرزه‎نگاري كودك و يا در مورد شركت كودكان در درگيري‎هاي مسلحانه دريافت نمايد، كميته از كشور عضو دعوت مي‎كند تا در امر بررسي اطلاعات همكاري نمايد و در همين رابطه بدون تاخير، ملاحظات خود را  با توجه به اطلاعات مربوطه اعلام نمايد.

2.        با درنظر گرفتن تمام ملاحظاتي كه توسط كشور عضو مربوطه ارائه شده است، همچنين هر گونه اطلاعات موثقي موجود در مورد آن، كميته مي‎تواند يك يا چند نفر از اعضاي خود را به انجام يك تحقيق و ارائه گزارش فوري به كميته تعيين كند. اگر مجوز اخذ شود و با رضايت كشور عضو مي‏تواند تحقيق، شامل بازديدي از قلمرو آن كشور نيز باشد.

3.        چنين تحقيقي بطور محرمانه انجام مي‎شود، و در تمامي مراحل كار همكاري كشور عضو خواسته مي‎شود.

4.       پس از بررسي يافته‎هاي حاصل از چنين تحقيقي، كميته بدون درنگ اين يافته‎ها را همراه با نظرات و پيشنهاداتي كه دارد در اختيار كشور عضو ذيربط قرار مي‎دهد.

5.       كشور عضو مربوطه در اسرع وقت مي‎تواند و در ظرف شش ماه از زمان دريافت يافته‎ها، نظرات و توصيه‎هاي ارسال شده توسط كميته، مشاهدات خود را به كميته مي‎فرستد.

6.        پس از آنكه چنين تحقيقي بر طبق بند 2 ماده حاضر تكميل گرديد، كميته پس از مشورت با كشور عضو ذي‎ربط مي‏تواند تصميم به قرار دادن خلاصه‎اي از نتايج اقدامات خود در گزارشي كه در ماده (16) پروتكل حاضر آمده است بگيرد.

7.        هر يك از كشورهاي عضو مي‎توانند در زمان امضاء يا تصويب پروتكل حاضر و يا الحاق به آن، اعلام كند كه صلاحيت كميته‎اي كه در اين پروتكل را در رابطه با حقوق مندرج در برخي يا همه اسناد فهرست شده در بند (1) را به رسميت نمي‎شناسد.

8.       هر كشور عضوي كه بر اساس بند 7 از ماده‎ي اخير اعلاميه‏اي را صادر كرده باشد، در هر زمان مي‎تواند از طريق ارسال يادداشتي به دبير كل سازمان ملل متحد، اعلاميه‎ي خود را مسترد دارد.

 

ماده 14

پيگيري آيين تحقيق

 

1.       كميته در صورت لزوم مي‎تواند پس از پايان دوره شش ماهه‎ي مذكور در ماده 13، بند 5، از كشور عضو ذي‎ربط دعوت نمايد تا درمورد اقداماتي كه در پاسخ به تحقيقي كه براساس ماده‎ي 13 پروتكل حاضر انجام داده و درنظر دارد، اطلاع دهد.

2.       كميته ممكن است از كشور عضو دعوت نمايد تا اطلاعات بيشتري در مورد هر گونه اقداماتي كه كشور عضو در پاسخ به تحقيق انجام شده به موجب ماده‎ي 13 انجام داده است ارائه نمايد، اين اطلاعات شامل آنچه كه كميته لازم بداند و در صورت ضرورت بر اساس ماده‎ي 44 كنوانسيون، ماده 12 پروتكل اختياري كنوانسيون در باره‎ي فروش كودكان، فحشا و هرزه‏نگاري كودك و يا ماده 8 پروتكل اختياري كنوانسيون در مورد شركت كودكان در درگيري‏هاي مسلحانه قابل اجرا است.  

 

بخش چهارم

 

مقررات نهايي

 

ماده 15

كمك‎ها و همكاري‎هاي بين‎المللي

 

1.       كميته مي‎تواند با رضايت كشور عضوِ ذي‎ربط، نظرات و نوصيه‏هاي خود را در رابطه با مكاتبات و تحقيقاتي كه  نيازمند مشاوره‎ي فني يا مساعدت است را به همراه ملاحظات و پيشنهادات كشور عضو، درباره‎ي اين نظرات و پيشنهادات به آژانس‎هاي تخصصي ، صندوق‎ها و برنامه‎هاي ملل متحد و ساير نهادهاي ذيصلاح منتقل نمايد.

2.       كميته همچنين مي‎تواند با رضايت كشور عضو ذي‎ربط، هرگونه موضوع حاصل از مكاتبات مورد بررسي تحت  پروتكل حاضر را كه ممكن است به چنين موسساتي، بسته به حوزه‎ي صلاحيت‎شان در اتخاذ تصميم درباره‎ي مصلحت بودن اقدامات بين‎المللي در كمك رساني به كشورهاي عضو در دستيابي به پيشرفت در اجراي حقوق شناخته شده در كنوانسيون و يا پروتكل‏هاي اختياري آن نقش داشته باشد، كمك نمايد را مورد توجه سازمان‏ها و موسسات فوق‎الذكر قرار دهد.

 

ماده 16

گزارش به مجمع عمومي

 

كميته خلاصه‎اي از فعاليت‎هاي خود را تحت پروتكل حاضر در گزارشي كه هر دو سال يكبار به موجب ماده‎ي 44، بند 5 كنوانسيون، به مجمع عمومي ارائه مي‎دهد درج مي‎كند.

 

 

ماده 17

اشاعه‎ياطلاعات در مورد پروتكل اختياري

 

هر كشور عضو، پروتكل حاضر را به طور گسترده‎اي معرفي و اشاعه مي‎دهد و دسترسي به اطلاعات مربوط به نظرات و توصيه‏هاي كميته، به ويژه آندسته مسائل مربوط به كشور عضو مي‎باشند را از طرق مناسب و موثر و به صورتي قابل دسترس براي بزرگسالان و كودكان هردو، از جمله كساني كه معلوليت دارند، تسهيل مي‎نمايد.

 

ماده 18

امضا، تصويب و الحاق

 

1.       اين پروتكل براي امضاء هر كشوري كه كنوانسيون يا هر يك از دو پروتكل اختياري آن را امضا، تصويب يا به آنها ملحق شده باز است.

2.       اين پروتكل مشروط به تصويب هر كشوري است كه كنوانسيون يا هر يك از دو پروتكل اختياري آن را تصويب كره و يا به آنها ملحق شده‎اند. اسناد تصويب نزد دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

3.       اين پروتكل براي ورود و ملحق شدن هر كشوري كه كنوانسيون يا هر يك از دو پروتكل اختياري آن را تصويب كرده است مفتوح مي‎باشد.

4.       ورود و ملحق شدن (به پروتكل) بوسيله‎ي سپردن سند الحاقي نزد دبيركل سازمان ملل متحد به اجرا در مي‎آيد.

 

ماده 19

قابليت اجرا (لازم‎الاجرا شدن)

 

1.       اين پروتكل سه ماه پس از سپرده شدن دهمين سند تصويب يا الحاق به آن لازم‏الاجرا خواهد بود.

2.       براي هر كشوري كه پروتكل حاضر را تصويب و يا به آن ملحق مي‎شود پس از سپردن دهمين سند تصويب يا الحاق، اين پروتكل سه ماه پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق آن كشور، لازم‎الاجرا است .

 

ماده 20

نقض‏هاي اتفاق افتاده پس از لازم‎الاجرا شدن(پروتكل)

 

1.       كميته تنها در مورد تخلفاتي كه از سوي كشور عضو در رابطه با حقوق مندرج در كنوانسيون و يا هريك از دو پروتكل اختياري آن كه پس از لازم‎الاجرا شدن پروتكل حاضر اتفاق مي‎افتند صلاحيت دارند.

2.       اگر كشوري بعد از لازم‎الاجرا شدن پروتكل حاضر عضو آن شود، آن كشور دربرابر كميته فقط در ارتباط با نقض‏هاي مصرح در كنوانسيون و يا هريك از دو پروتكل اختياري آن كه پس از لازم‎‎الاجرا شدن پروتكل حاضر براي كشور ذيربط رخ مي‎دهد، متعهد خواهد بود.

 

ماده 21

اصلاحيه‎

 

1.       هر يك از كشورهاي عضو مي‎تواند اصلاحيه‏اي را درمورد پروتكل حاضر پيشنهاد كرده و آن را به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم نمايد. دبير كل، اصلاحيه‎ي پيشنهادي را براي كشورهاي عضو ارسال خواهد نمود و از كشورهاي عضو درخواست خواهد كرد نظر خود را درباره‏ي برگزاري نشست كشورهاي عضو به‏منظور بررسي و اتخاذ تصميم درباره‎ي پيشنهادات، اعلام نمايند. چنانچه ظرف چهار ماه از تاريخ ارسال مذكور، حداقل يك سوم  كشورهاي عضو موافق چنين نشستي باشند، دبير كل جلسه را پشتيباني سازمان ملل متحد برگزار خواهد كرد. هر اصلاحيه‏اي كه به تصويب اكثريت دو سوم كشورهاي عضو حاضر و رأي دهنده برسد از سوي دبير كل براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد و متعاقب آن، براي پذيرش به تمامي كشورهاي عضوارسال خواهد شد.

2.       اصلاحيه‎اي كه براساس بند 1 ماده‎ي اخير (21) مورد پذيرش و تصويب قرار گرفته باشد،  سي روز پس از اينكه تعداد اسناد پذيرفته شده به دو سوم تعداد كشورهاي عضو از تاريخ پذيرش اصلاحيه بالغ گردد، قابل اجرا مي‎شود. از اين زمان به بعد، اصلاحيه‎ سي روز پس از سپردن سند پذيرش از سوي كشور عضو براي آن كشور لازم‎الاجرا خواهد بود. هر اصلاحيه‏اي تنها براي آن دسته از كشورهايي قابل اجراست كه آن را پذيرفته‎اند.

 

 

ماده 22

خروج از پروتكل

 

1.        هر يك از كشورهاي عضو مي‎تواند در هر زمان با ارسال يادداشت(اعلاميه) كتبي خطاب به دبير كل سازمان ملل متحد، از عضويت در اين پروتكل خارج گردد. خروج از عضويت پروتكل، يك سال پس از تاريخ وصول اعلاميه توسط دبيركل صورت مي‎پذيرد.

2.       خروج از عضويت به ادامه‎ي اجراي مقررات اين پروتكل نسبت به هر شكايتي كه به موجب مواد 5 يا 12 و يا هر تحقيقي كه طبق ماده‎ي 13 قبل از تاريخ به اجرا درآمدن خروج از عضويت، ارائه شده باشد خللي وارد نمي‎كند.

 

ماده 23

امين و آگاه‎سازي(اطلاع‎رساني) توسط دبير كل

 

1.       دبير كل سازمان ملل متحد امين پروتكل حاضر خواهد بود.

2.       دبير كل تمامي كشورها را درباره‎ي موارد ذيل آگاه مي‎سازد:

الف) امضاها، مصوبه‏ها و الحاقيه‎ها براساس پروتكل حاضر

ب) تاريخ لازم الاجرا شدن پروتكل حاضر و هر گونه اصلاحيه به موجب ماده‎ي 21  

ج) خاتمه‎ي عضويت‎ها به موجب ماده‎ي 22 پروتكل حاضر

 

ماده 24

زبان‏ها

 

1.       متن‏هاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي اين پروتكل، از اعتبار يكساني برخوردار است، در بايگاني سازمان ملل متحد سپرده خواهد ‎شد.

2.       دبيركل سازمان ملل متحد رونوشت‏هاي تأييد شده‎ي پروتكل حاضر را براي تمامي كشورها ارسال خواهد كرد.

 

1 See Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 53 (A/66/53), chap. I.

 

مترجم: سيدكمال عبدالهي‎اصل

كارشناس ارشد حقوق بين‎الملل

به نقل از:http://www.justice.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Paper&CategoryID=c9015c62-c662-419c-b4e5-59805bd0e98c&WebPartID=90677bb1-5cbf-4aba-b20b-a7290818698b&ID=de4066a0-cac7-4b77-a2ab-8415f65a007d