سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تعاريف ناقص از آلودگي نفتي دريايي

تعاريف ناقص از آلودگي نفتي دريايي

منطقه خليج ‌فارس و درياي عمان به عنوان يکي از مهم‌ترين پهنه‌هاي آبي جهان به لحاظ تنوع‌، منابع شيلاتي و به خصوص منابع نفتي غني، اکوسيستمي منحصربه‌فرد به‌شمار مي‌رود. اهميت اين منطقه از بعد سياسي، اقتصادي و تجاري، آن را به يکي از مهم‌ترين قطب‌هاي استراتژيک و ژئوپليتيک جهان تبديل کرده است. دارا بودن منابع عظيم ذخاير انرژي نفت و گاز و تنگه هرمز که گلوگاه تأمين انرژي اروپا و بسياري از کشورهاي ديگر نظير چين و ژاپن است، در معادلات سياسي جديد اهميت فزاينده‌اي به اين شاهرگ اقتصادي بخشيده است. اما با وجود بهره‌مندي منطقه از منابع و ذخاير متنوع و موقعيت منحصربه‌فرد که همه کشورهاي ساحلي و حتي بسياري از کشورهاي ديگر را منتفع ساخته است، فعاليت‌هاي انساني و بهره‌برداري پرشتاب و بي‌رويه موجب تخريب و آلودگي اين اکوسيستم حساس و شکننده مي‌شود. اين موضوع را در گفت‌وگو با دکتر «فرخ جواندل» حقوقدان مورد بررسي قرار داديم.
جواندل در اين‌ باره به «حمايت» گفت: آلودگي نفتي دريايي گاهي از نشت نفت در حين اکتشاف و بهره‌برداري، نشت نفت محموله يا سوخت کشتي‌ها در دريا، رها کردن سازه‌هاي دريايي و گونه‌هاي مهاجم ناشي از رسوبات نفتي درياها ايجاد مي‌شود.
وي افزود: آلودگي‌هاي نفتي دريا که موضوع کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي مختلف است تعريف واحد و يکساني ندارد، بنابراين براي تعريف آلودگي‌هاي نفتي و تحليل ارکان آن بايد کنوانسيون‌هاي مختلفي مورد بررسي قرار گيرد.
انواع کنوانسيون‌هاي نفتي
 وي در اين‌ باره به کنوانسيون بين‌المللي درباره مسئوليت مدني براي جبران آلودگي نفت سوخت کشتي که ايران نيز از سال 89 به آن ملحق شده است، اشاره کرد و افزود: اين کنوانسيون به طور مستقيم آلودگي‌هاي نفتي دريايي را تعريف نمي‌کند بلکه به تعريف عبارات «نفت سوخت»، «سانحه» و «خسارت آلودگي» مي‌پردازد که از اين عبارات مي‌توان به تعبير کنوانسيون از آلودگي نفتي پي برد.
اين حقوقدان افزود: در حقيقت از بندهاي 5، 8 و 9 ماده اول کنوانسيون فوق مي‌توان چنين استنباط کرد که منظور از آلودگي نفت سوخت عبارت است از «آلودگي‌هايي که از ريختن هر گونه نفت هيدروکربوني کشتي که در امر راهبري يا رانش کشتي مورد استفاده قرار گرفته است در درياي سرزميني يک کشور ناشي مي‌شود و در اثر آن هرگونه واقعه‌اي که موجب خسارات آلودگي يا تهديد شديد و قريب الوقوع چنين خساراتي شود».
به اعتقاد جواندل، طبيعي است که با توجه به عنوان کنوانسيون، مقررات آن صرفاً به آلودگي‌هاي ناشي از ريختن نفت سوختي بپردازد و از آلودگي‌هاي ناشي از نشت مواد نفتي ناشي از اکتشاف و بهره‌برداري در دريا منصرف باشد.
وي ادامه داد: از طرف ديگر، از دامنه شمول احصاشده در بند الف ماده 2 کنوانسيون فوق که آن را فقط در درياي سرزميني يک کشور عضو قابل‌اعمال مي‌داند، مشخص مي‌شودامکان تعميم آن در ساير نقاط درياها وجود ندارد اما مي‌توان در تعريف و تفسير آلودگي نفتي درياها از آن استفاده کرد.  
کجا بيشتر آلوده مي‌شود
 اين حقوقدان افزود: طبيعي است که آلودگي‌هاي نفتي تنها ناشي از ريختن نفت سوختي کشتي و آن هم در درياي سرزميني يک کشور اتفاق نمي‌افتد و بخش عمده‌اي از آلودگي‌هاي مدنظر مي‌تواند هم در خارج از درياي سرزميني اتفاق افتد، هم اينکه اين امر ناشي از نفت سوختي کشتي‌ها نباشد و از اکتشاف و بهره‌برداري، نشت نفت از محموله نفتي کشتي‌ها و غيره ناشي شود
به گفته وي، از نقيصه‌هاي ديگري که در تعريف آلودگي نفتي در کنوانسيون فوق مي‌توان بر شمرد، تعريف «خسارت آلودگي نفتي» به جاي «آلودگي نفتي» است. مشخص است که «خسارت» اثر آلودگي است و با خود «آلودگي» متفاوت است، بنابراين بهتر بود کنوانسيون ابتدا به تعريف آلودگي مي‌پرداخت و سپس آثار آلودگي را بيان مي‌داشت.   
  کنوانسيون‌هاي دهه 90
وي در ادامه به کنوانسيون ديگري که در اين زمينه براي تعريف آلودگي نفتي در درياها وجود دارد اشاره کرد و افزود: کنوانسيون بين‌المللي آمادگي، مقابله و همکاري در برابر آلودگي نفتي 1990 يکي ديگر از اين کنوانسيون‌هاست.
به گفته جواندل، اين کنوانسيون، بر خلاف کنوانسيون بين‌المللي درباره مسئوليت مدني براي جبران آلودگي نفت سوخت کشتي که تعريف خود را از نفت محدود به «نفت سوختي» کرده است که براي راهبري و رانش کشتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از کشتي در اثر حادثه‌اي به دريا وارد شود، تعريف جامع‌تري از نفت ارائه کرده است و آن را شامل نفت خام، نفت سوخت، نفت ديزل و روغن روان‌کننده مي‌داند.
  وي در ادامه تفاوت ديگري که بين دو کنوانسيون در تعريف نفت وجود دارد اشاره کرد و افزود: اين تفاوت در شمول روغن روان‌کننده در نفت سوخت در «کنوانسيون بين‌المللي درباره مسئوليت مدني براي جبران آلودگي نفت سوخت کشتي» و خروج آن از نفت سوخت در کنوانسيون حاضر است.
اين حقوقدان اظهار کرد: بند دوم ماده 2 کنوانسيون حاضر «سوانح آلودگي نفتي» را به اتفاق يا اتفاقاتي تعبير کرده است که داراي منشأ يکسان بوده که منجر يا ممکن است منجر به ريزش نفت شود و محيط‌زيست دريايي و يا خطوط ساحلي يا منافع مربوط به يک يا چند کشور را مورد تهديد قرار دهد يا ممکن است مورد تهديد قرار دهد و اقدام اضطراري يا واکنش فوري ديگري را لازم داشته باشد.
وي تاکيد کرد: در «کنوانسيون بين‌المللي مسئوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي مصوب 1969» که در سال 1992 پروتکل اصلاحي آن نيز به تصويب رسيده است تعريف کامل‌تري از نفت ارائه مي‌دهد و آن را به معناي هرگونه نفت پايدار هيدروکربن معدني همچون نفت خام، نفت سياه، نفت ديزل سنگين و روغن اعم از آنکه به عنوان کالا در کشتي حمل شود يا در مخازن سوخت کشتي موجود باشد، تعبير کرده است (بند 5 ماده 1 کنوانسيون).
به اعتقاد وي براي تعريف دقيق از آلودگي‌هاي نفتي ابتدا بايد کلمه «نفت» به طور جامع و مانع تعريف شود تا آلودگي‌هاي نفتي نيز متعاقب آن درست تعريف شود. درحالي ‌که به نظر مي‌رسد اين تعريف از تعاريف قبلي جامع‌تر است و آلودگي ناشي از مواد مندرج در تعريف فوق آلودگي نفتي ايجاد مي‌‌کند ولي تعريف فوق نيز از جهاتي ناقص است و جامع همه آلودگي‌هاي نفتي نخواهد بود.
کنوانسيون کويت
 جواندل در ادامه به «كنوانسيون منطقه‌اي كويت براي همكاري درباره حمايت و توسعه محيط‌ زيست دريايي و نواحي ساحلي» مشتمل بر 30 ماده و پروتكل مربوط به مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري مورخ 24 آوريل 1978 في مابين کشورهاي حاشيه خليج‌فارس به تصويب رسيده است، اشاره کرد و توضيح داد: در بند الف ماده 1 کنوانسيون فوق «آلودگي دريايي» تعريف شده است که اعم است از آلودگي‌هاي نفتي و غير نفتي، از طرف ديگر «پروتكل مربوط به مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري» بدون اينکه نفت و آلودگي‌هاي نفتي را تعريف کند «مورد اضطراري در دريا» را تعريف کرده است که شامل هر آسيب، رويداد، واقعه يا وضعي است كه منجر به آلودگي مهم يا تهديد قريب‌الوقوع به آلودگي مهم در محيط‌ زيست دريايي به وسيله مواد نفتي شود نيز شامل ساير حوادثي  كه براي کشتي‌ها من‌جمله نفت‌کش‌ها رخ دهد و فوران‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي حفاري و توليد نفت و وجود نفت و ساير مواد مضره در آب ناشي از نقص تأسيسات صنعتي است.
تعريف نهايي
 اين حقوقدان گفت: تعبير قانون «کنترل و جلوگيري از آلودگي نفتي دريايي» مصوب 2005 انگليس که نفت را به معني هر هيدروکربن‌هاي مايع و يا هيدروکربن‌هاي مايع جايگزين، از جمله هيدروکربن‌هاي حل‌شونده يا غير حلال و يا هيدروکربن‌هاي جايگزين که به طور معمول در فاز مايع در دما و فشار استاندارد يافت نمي‌شود، اعم از اينکه از گياهان يا حيوانات يا ذخاير معدني يا از ترکيب آنها به دست آيد، (ماده 2 قانون) تعريف مي‌کند دقيق‌تر است و با در نظر گرفتن موارد احصا‌شده در پروتکل فوق، هر گونه نشت نفت در دريا اعم از نفت سوخت، نفت محموله، نفت ناشي از فعاليت‌هاي اکتشاف و بهره‌برداري و غيره را دربرمي‌گيرد. بنابراين آنچه به عنوان آلودگي نفتي در دريا معيار عمل و مدنظر است هر گونه نفت و مواد نفتي  است که بنا به هر دليلي در دريا نشت مي‌کند و باعث آلودگي دريايي مي‌شود.
وي اظهار کرد: کنوانسيون بين‌المللي ايجاد يک صندوق بين‌المللي براي جبران خسارت ناشي از آلودگي در بندهاي الف و ب ماده 1 عبارت «نفت سوخت» و «نفت خام» را تعريف کرده است. اين کنوانسيون علاوه بر اينکه در سرزمين کشورهاي متعاهد کاربرد دارد در درياي سرزميني، منطقه انحصاري – اقتصادي، يا اگر يك دولت متعاهد چنين منطقه‌اي را ايجاد نکرده است، در منطقه فراتر و مجاور با درياي سرزميني آن دولت نيز به کار مي‌رود.(ماده 3 کنوانسيون)
وي در پايان اظهار کرد: به نظر مي‌رسد قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل کشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي در ماده 1 جامع‌ترين و کامل‌ترين تعريف را از آلودگي نفتي و منابع آلوده‌کننده نفتي ارائه و آن را به نشت يا ريختن نفت و يا مواد نفتي کشتي‌ها، نفت‌کش‌ها، سکوها و تأسيسات نفتي تعبير کرده است.


منبع:
روزنامه حمايت - يکشنبه - 25/3/1393